Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Obręby ochronne

ostatnia aktualizacja: 11.02.2020 r.

 

Obręby ochronne, tarliska i miejsca z ograniczeniami wędkowania

 

1. Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych, hodowlanych, zimowiskach i rezerwatach.
2. Zakaz wędkowania na jeziorze Łoniewskim z brzegu, na terenie Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego w Osiecznej (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.)
3. Zakaz wędkowania na rozlewisku tzw. „Dzikim Stawie" pomiędzy jez. Drzeczkowskim i Witosławskim. (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.)
4. Zakaz wędkowania na kanale Doprowadzalnik B między jez. Wojnowickim i Jezierzyckim oraz na przepuście łączącym jez. Wieleńskie i Osłonińsko-Górskie w m. Osłonin (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.) i rzece Samicy pomiędzy jez. Łoniewskim a Drzeczkowskim.
5. Wędkowanie na rz. Warcie i rz. Drawie na terenie poligonu wojskowego podlega przepisom dotyczącym terenów wojskowych. (Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)
6. Wyłączony z wędkowania zostaje 22 metrowy odcinek j. Dolsk przy OSiR w Dolsku - miejsce wodowania sprzętu pływającego (Uchwała Nr 180/12 ZO z dnia 22.11.2012r.)
7. Zakaz parkowania pojazdów mechanicznych poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi i w odległości mniejszej niż 20 m od lustra wody zalewu Śrem A Gaj. (Uchwała Nr 9/13 ZO z dnia 16.05.2013r.)
8. Zakaz zabierania ryb łososiowatych na rzece Wełnie wraz z dopływami stanowiącymi obwód rybacki nr 9. (Uchwała Nr 63/14 Prez. ZO z dnia 20.10.2014r.)
9. Zakaz wędkowania z wysp na stawach przy ul. Leszczyńskiej i Mieleszyńskiej w Poznaniu na tzw. „szachtach". (Uchwała Nr 27/13 Prez. ZO z dnia 17.10.2013r.)
10. Kanał Wojnowicki udostępniony jest do wędkowania tylko w czasie zawodów wędkarskich po uzyskaniu stosownego zezwolenia przez organizatora zawodów (Uchwała Nr 73/14 Prez. ZO z dnia 21.11.2014r.)
11. Zbiornik Zaborowo w Lesznie - zakaz wędkowania z pokrywy lodowej (Uchwała ZO PZW w Lesznie)
12. Zalew Śrem A Gaj - na zbiorniku dopuszcza się stosowanie podczas wędkowania zanętę spożywczą w ilości maksymalnie do 1 kg mieszanki suchej. (Uchwała Nr 6/17 ZO z dnia 11.05.2017 r.)
13. Na żwirowni Krzywiń obowiązuje zakaz przebywania i wędkowania z cypla w północno-wschodniej części akwenu oraz na terenie wydobywania żwiru (Umowa dzierżawy z 2016 r.)
14. Na zb. Pakosław wędkowanie dopuszczone jest wyłącznie na północnym brzegu (pomiędzy budowlą hydrotechniczną spustową a wpustową). (Umowa użytkowania z dnia 30.10.2017 r.)
15. Na zb. Rydzyna obowiązuje zakaz wędkowania na plaży oraz po 100 m w prawo i w lewo od budowli hydrotechnicznej spustowej. (Umowa użytkowania z dnia 30.10.2017 r.)
16. Na zbiornikach zaporowych po obniżeniu poziomu wody może być wprowadzony czasowy zakaz wędkowania przez koło PZW będące opiekunem zbiornika. (Uchwała ZO Nr 40/13 z dnia 28.11.2013 r.)
17. Na akwenach po zarybieniu może być wprowadzony czasowy zakaz wędkowania przez koło PZW będące opiekunem akwenu (Uchwała Prez. ZO Nr 87/18 z dnia 15.11.2018 r, Uchwała Prez. ZO Nr 101/19 z dnia 10.01.2019 r.)
18. Zakaz wjazdu samochodów i przyczep campingowych na teren stanowiący własność Okręgu nad stawem Kachlarskim w Poznaniu za wyjątkiem zawodów wędkarskich. (Uchwała ZO Nr 95/18 z dnia 14.12.2018 r.)
19. Zakaz wędkowania na terenie mariny Pod Czarnym Bocianem na rzece warcie w Nowym Mieście (Uchwała ZO Nr 154/19 z dnia 18.12.2019 r.)

 

Obręby ochronne:
Obręby ochronne wyłączone z wędkowania zgodnie z art. 14 i art. 15 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 roku z późn. zm. i Uchwałą nr 3052/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. i Uchwałą nr 541/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2019
Obręby ochronne na rzece Warcie i Wełnie
a) Obwód rybacki rzeki Warty Nr 6 - lewobrzeżna łacha tzw. „Stara Warta w Łęgu" na terenie wsi Łęg w okresie od 1 listopada do 30 czerwca;
b) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 - prawobrzeżna łacha tzw. „Ustalka" na terenie wsi Orkowo w 284 km rzeki w okresie całego roku;
c) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 - lewobrzeżna łacha tzw. „Tuchoń" na terenie wsi Krajkowo w okresie całego roku;
d) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 - prawobrzeżna łacha tzw. „Trzykolne Młyny" na terenie wsi Trzykolne Młyny i Czmoniec w okresie całego roku;
e) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 - prawobrzeżna łacha tzw. „Święconka" na terenie wsi Radzewice w okresie od 1 grudnia do 31 maja;
f) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 8 - prawobrzeżny dopływ Warty rzeka Kończak /Struga Stobnicka/ od ujścia do rzeki Warty do jazu i młyna w Stobnicy w okresie całego roku;
g) Rezerwat „Słonawy" zakaz wędkowania na odcinku rzeki Wełny około 1 kilometra od spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do ujścia do rzeki Warty oraz na prawej stronie rzeki Warty po 100 metrów w górę i w dół od ujścia rzeki Wełny;
h) Obwód rybacki rzeki Warty Nr 11 - lewy brzeg rzeki Warty przy ujściu „Dormowska Struga" koło miejscowości Muchocin na odcinku od pierwszej ostrogi powyżej ujścia do czwartej ostrogi poniżej tego ujścia do rzeki Warty (pomiędzy 120,0 a 121,5 km biegu Warty) w okresie od 15 grudnia do 31 marca.
Obręby ochronne na jeziorach:
a) Obręb „Jezioro Małe" - położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.8 „Jezioro Wielkie na rzece Kanał Przemęcki nr 2" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje całą powierzchnię jeziora Małego. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 maja.
b) Obręb „Jezioro Zaborowskie" - położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.10 „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje całą powierzchnię jeziora Zaborowskiego. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 maja.
c) Obręb „Jezioro Przemęckie" - położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.10 „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje obszar wodny położony dookoła wyspy Konwaliowej w plosie o nazwie Jezioro Radomierskie. Granica od strony południowej biegnie między pomostem widokowym na ścieżce dydaktycznej, a drogą dochodzącą do jeziora przy wzniesieniu od strony Radomierza, natomiast od strony północnej granicę wyznacza linia pomiędzy pomostem przy Leśniczówce Przemęt w Perkowie, a działką nr 32/19 stanowiącą dojazd do nowo powstałych działek rekreacyjnych od strony Radomierza. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.
d) Obręb „Jezioro Dominickie" - położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.7 „Jezioro Dominickie na rzece Kanał Przemęcki nr 1" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb znajduje się w południowo-wschodniej części jeziora i obejmuje całą zatokę jeziora. Granicę obwodu wyznacza linia roślinności wynurzonej tworząca charakterystyczny cypel, biegnąca dalej prostopadle do przeciwległego brzegu jeziora od strony wsi Dominice. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 lipca.
e) Obręb ochronny „Jezioro Witosławskie" - położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi on w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) - Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Obręb znajduje się w zachodniej części jeziora. Granica obrębu biegnie od cypla usytuowanego od strony wsi Witosław do południowo-wschodniego brzegu jeziora na wysokości grobli stawowej. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.
f) Obręb ochronny „Jezioro Wojnowickie" - położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi on w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) - Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Obręb znajduje się w północnej części jeziora od dopływającej do jeziora Samicy aż do dopływającego do jeziora Kanału Przerzutowego. Granica obrębu biegnie wzdłuż brzegu w odległości 100 m w głąb jeziora. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.
g) Obręb ochronny „Jezioro Drzeczkowo" - położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) - Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Granicę obrębu tworzy południowo-wschodnia część jeziora, począwszy od linii łączącej przybrzeżną część jeziora od trzcinowego cypla na wysokości żwirowni i ustawionego tam znaku (tablicy) w odległości 150 m w głąb jeziora i dalej w linii prostej w kierunku zatoki, z której uchodzi kanał łączący jeziora Drzeczkowskie i Witosławskie. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 31 maja.
h) Obręb „Jezioro Brzeźnie" - położony na terenie gminy Wijewo. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.12. „Jezioro Białe-Miałkie na rzece Kanał Kaszczorski nr 2" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb tworzy część jeziora Brzeźnie usytuowana we wschodniej stronie akwenu i obejmuje całą powierzchnię płytkiej zatoki od strony dopływu z jeziora Zapowiednik. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 30 czerwca.
i) Obwód Rybacki Nr 60 Jezioro Niepruszewskie - lewobrzeżny odcinek jeziora od miejsca tzw. Borku (lasek) usytuowany na wysokości plaży Niepruszewskiej po drugiej stronie brzegu i dalej w dół do cypla tzw. Baby na szerokości 50 m od linii brzegowej w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

 

Strefy ochronne ujęć wody:
1. Ujęcie wody Mosina-Krajkowo. Ochronę ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona rozporządzeniem nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2001r., obejmująca obszar chroniony o wielkości 6100,8ha. Obszar obejmuje:
bezpośrednią strefę ochronną, tj. obszar położony na trasie nadzalewowej Mosina-Krajkowo, oraz na trasie zalewowej na terenie tzw. "wyspy Krajkowskiej" pomiędzy rzeką Wartą a kanałem ochronnym, tereny te są własnością gminy Mosina i znajdują się w wieczystym użytkowaniu "AQUANET-u",
pośrednią wewnętrzną strefę ochronną tj. obszar ograniczony od zachodu linią PKP, od wschodu starorzeczem Warty między Radzewicami a Rogalinkiem, od południa - południową granicą Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, od północy - Kanałem Mosińskim na odcinku ujściowym.
2. Ujęcie wody Dębina. Ochronne ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona decyzją nr OS-6210-15/99/2000-GW wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2000 r., obejmująca obszar:
ochrony bezpośredniej - 169 ha - obejmuje dwa odrębne obszary, dla części południowej i północnej ujęcia, które zostało przecięte autostradą A2. Obszar ten zawarty jest (mniej więcej) pomiędzy wschodnim brzegiem Warty a ulicą Dolna Wilda na odcinku torów PKP do południowej granicy Poznania (rejon Lasku Dębińskiego),
ochrony pośredniej wewnętrznej - 46 ha, poszerzony jest o poszczególne tereny przy ulicy Dolna Wilda,
ochrony pośredniej zewnętrznej wód podziemnych i powierzchniowych - 359,6 ha, obejmuje ww. obszary i dodatkowo tereny na północ od linii PKP (łącznie z Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej), ulicy Piastowskiej do ulicy Hetmańskiej, oraz na południu pomiędzy ulicą Armii Poznań w Luboniu, rzeka Wartą a ulicą Starołęcką (do strumienia Czapnica),
ochrony pośredniej zewnętrznej wód powierzchniowych - obejmuje koryto rzeki Warty od ujścia Strumienia Czapnica do ujścia Strumienia Wirynka.

 

Rezerwaty przyrody:
1. Rezerwat „Słonawy" zakaz wędkowania na odcinku rzeki Wełny około 1 km od spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do ujścia do rzeki Warty oraz na prawej stronie rzeki Warty po 100 m w górę i w dół od ujścia rzeki Wełny. (Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 marca 1957r.)
2. Rezerwat „Wełna" zakaz przebywania poza wyznaczonymi miejscami na terenie rezerwatu, który obejmuje odcinek rzeki Wełny o długości 3,5 km pomiędzy mostem we wsi Wełna i mostem w Jaraczu Młynie.
3. Rezerwat przyrody Dołęga, zakaz przebywania poza wyznaczonymi miejscami na terenie rezerwatu, który obejmuje brzegi rzeki Warty Nr 8. Rezerwat ten rozciąga się nad rzeką Wartą, w miejscu ujścia do niej rzeczki Samicy
4. Rezerwat „Miranowo", zakaz ruchu pieszego oraz połowu ryb i innych organizmów wodnych na terenie całego rezerwatu, który obejmuje zachodni brzeg jez. Dolsk Wielki - m.in. działkę 579/7

 

Zimowiska, tarliska i ostoje ryb:
a) Ostoja ryb w ciągu całego roku na odcinku 120 m Zalewu Śrem Gaj od strony miejscowości Psarskie (Uchwała Nr 185/13 Prez. ZO z dnia 28.03.2013r.)
b) Zimowisko od 1 grudnia do końca lutego odcinek rzeki Warta od tablicy kilometrowej 305 do tablicy kilometrowej 307 w miejscowości Zaborowo (Uchwała nr 126/11 Prez. ZO z dnia 23.10.2011r. oraz Uchwała nr 57/14 ZO z dnia 11.07.2014r. Uchwała nr 129/15 Prez. ZO z dnia 12.11.2015r.)
c) Ostoja ryb w ciągu całego roku - zakaz wędkowania z wysp na stawach tzw. szachtach przy ul. Leszczyńskiej i Mieleszyńskiej w Poznaniu (Uchwała Nr 27/13 Prez. ZO z dnia 17.10.2013r.)
d) Tarlisko ryb łososiowatych na rzece Wełnie od spiętrzenia wody w miejscowości Jaracz do ujścia rzeki Flinty w okresie od 1 września do 31 stycznia. (Uchwała Nr 35/13 ZO z dnia 28.11.2013r.)
e) Tarlisko ryb na jeziorze Łoniewskim na wysokości cypla w m. Osieczna w okresie od 1 stycznia do 31 maja (Uchwała nr 117/2015 ZO z dnia 15.05.2015r. i 135/2015 z dnia 17.12.2015)
f) Zimowisko i ostoja ryb od 1 grudnia do 28 lutego na odcinku rzeki Warty od 282 km do 283 km rzeki tj. na wysokości wsi Orkowo. (Uchwała nr 116/2015 ZO z dnia 15.05.2015r.)
g) Zimowisko ryb od 1 listopada do 15 maja w porcie na rzece Warcie w Obornikach z wyłączeniem organizacji zawodów spławikowych na żywej rybie. (Uchwała nr 119/2015 z dnia 15.05.2015r.)
i) Tarlisko ryb na jeziorze Dolsk Wieki w Lubiatówku od 1 stycznia do 31 maja naprzeciwko plaży miejskiej w Dolsku (Uchwała ZO nr 236/2017 z dnia 23.03.2017r.)
j) Tarlisko ryb na jeziorze Lubiatówko wokoło cypla w Lubiatówku od 1 stycznia do 31 maja (Uchwała ZO nr 236/2017 z dnia 23.03.2017r.)
k) Tarlisko ryb na jeziorze Łoniewskim w zachodnim plosie jeziora wokół cypla na tzw. kamionce w okresie od 1 stycznia do 31 maja (Uchwała nr 134/19 ZO z dnia 24.10.2019r.)

 

Poligon:
Zakaz wstępu na terenie poligonu wojskowego Biedrusko i Drawsko Pomorskie bez stosownej przepustki. (Ustawa z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z późn. zm.)
Poligon Biedrusko: lewa strona rzeki Warty na odcinku około 8km, od 200m poniżej mostu drogowego Biedrusko-Bolechowo do Golebowa. Prawa strona rzeki Warty na odcinku około 5km, od Starczanowa do Łukowa oraz jezioro Glinno.
Poligon Drawsko Pomorskie: rzeka Drawa od jeziora Lubie do kanału Prostynia."

 

Używanie łodzi z silnikiem spalinowym:
ograniczenia wprowadza rada powiatu na mocy uchwały, szczegóły zawierają stosowne uchwały
Inne ograniczenia:
Zakaz wędkowania z zapór i wałów zbiornika Jeżewo oraz obwodu rybackiego zbiornika Wonieść, tj. należących do tego obwodu jezior: Drzeczkowskiego, Witosławskiego, Wojnowickiego, Jezierzyckiego i Wonieskiego oraz innych urządzeń hydrotechnicznych zgodnie z obowiązującym prawem;

 

Północna część jeziora Rosnowskiego tj. działka nr 534 obręb Chomęcice jest użytkowana przez Wielkopolski Park Narodowy. Na w/w części jeziora zezwolenie PZW nie uprawnia do wędkowania. (granica przebiega na wysokości końca ul. 1 Maja)

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin