Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

TABELA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ i OPŁATY NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD ORAZ OPŁATY ZA EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ NA 2014 ROK

Składki | 2014-01-14 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

I. SKŁADKA ROCZNA DLA CZŁONKA PZW

uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na:

·     wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze oraz wodach Okręgów PZW, z którymi podpisano porozumienia, z wyłączeniem łowisk specjalnych;

·     jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz wodach Landesanglerverband Brandenburgii, Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren i Węgierskiego Związku - po spełnieniu warunków określonych w pkt.

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.

 

Lp. Rodzaj składki   Wartość  
1. Składka roczna podstawowa - pełna 132,00
2.

Składka roczna - ulgowa I (50%)

·       młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

·       członek odznaczony srebrną odznaką PZW

·       członek PZW (mężczyzna) po ukończeniu przed 30.04.2014 r. 65 roku życia

·       członek PZW (kobieta) po ukończeniu przed 30.04.2014 r. 60 roku życia

66,00
3.

Składka roczna - ulgowa II (75%)

·      członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW

33,00
4.

Składka roczna - ulgowa III (100%)

·      członek PZW odznaczeny złotą odznaką PZW z wieńcami

·      członek PZW (kobieta i mężczyzna) po ukończeniu przed 30.04.2014 r. 80 roku życia  

0
5. Składka ulgowa - wnoszona przez członka uczestnika do lat 16 20,00

 

II. SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką - wyłącznie na wodach Okręgu


Rodzaj składki - okres                       1 dzień      3 dni      7 dni      14 dni   
Składka okresowa - wody nizinne 20,00 30,00 40,00 70,00
Składka okresowa - wody górskie 40,00 50,00 80,00 100,00

 

III. OPŁATA OKRESOWA DLA NIEZRZESZONEGO w PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką - wyłącznie na wodach Okręgu 


 Rodzaj opłaty - okres                    1 dzień    3 dni     7 dni      14 dni     Roczna  
Składka okresowa - wody nizinne 40,00 50,00 70,00 90,00 350,00
Składka okresowa - wody górskie 60,00 80,00 100,00 120,00 500,00


IV. OPŁATA ZA EGZAMIN


L.P. Rodzaj opłaty   Opłata  
1. Opłata podstawowa - pełna 10,00
2.

Opłata ulgowa (50%)   

·    młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat

5,00

3.

Opłata ulgowa (100 %)

·    uczestnicy szkółek wędkarskich oraz członkowie uczestnicy  

0  


V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE   


1. Wnoszący członkowską składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką". Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2014 r. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wodach Okręgów PZW wymienionych w zezwoleniu. Wykaz wód wraz ze szczegółowymi przepisami regulującymi zasady amatorskiego połowu ryb na wodach poszczególnych Okręgów, jest zamieszczony na ich stronach internetowych.


2. Wnoszący składkę okresową (członek PZW) lub opłatę okresową (niezrzeszony), otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE OKRESOWE na amatorski połów ryb wędką". Zezwolenie jest ważne na zadeklarowany okres i uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie na wodach Okręgu. Zezwolenie wydają zarządy kół PZW oraz biuro Zarządu Okręgu po okazaniu dowodu wpłaty i karty wędkarskiej, a członek PZW dodatkowo legitymacji PZW z wniesioną krajową składką członkowską. Okazanie karty wędkarskiej nie dotyczy cudzoziemców nie zamieszkujących stale na terenie RP. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Na okres 1 lub 3 dni można uzyskać zezwolenie poprzez pobranie ze strony internetowej Okręgu. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Wniesienie składki okresowej lub opłaty okresowej należy dokonać:

·         drogą elektroniczną (przelew Internetem), lub

·         dokonując wpłaty w banku (na poczcie). Druk wpłaty 

                                                                     ZEZWOLENIE OKRESOWE


3. Amatorski połów ryb wędką na jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez GR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Zezwolenie jest ważne na dany rok kalendarzowy. Zezwolenie wydane w latach wcześniejszych podlega przedłużeniu w zarządzie koła lub w biurze ZO. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Zezwolenie jest wydawane wyłącznie członkowi PZW, który wniósł składkę członkowską i składkę członkowską okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód w kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze.


4.Amatorski połów ryb wędką na wodach Landesanglerverband Brandenburgii i Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren oraz wodach Węgierskiego Związku odbywa się na podstawie licencji. Licencję rozprowadza wyłącznie biuro ZO. Biuro ZO dysponuje informacjami o zasadach wędkowania oraz wykazem wód udostępnionych do wędkowania. Licencję mogą wykupić jedynie członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze.


5.Członek Okręgu, po wniesieniu dodatkowo w określonej wysokości (najczęściej 50%) rocznej składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu, z którym zawarto stosowne porozumienie (wykaz na stronie internetowej Okręgu), uzyskuje prawo do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie na wodach danego Okręgu PZW. Obowiązuje zasada posiadania wniesionych składek w macierzystym kole. Zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach danego Okręgu, określają przepisy zamieszczone na ich stronach internetowych.   


ZAKRES I ZASADY stosowania ulg i zwolnień w okręgowej składce członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód oraz opłacie za egzamin na kartę wędkarską w 2014 roku  

1. Młodzież nie zrzeszona w PZW do 14 lat, może uprawiać amatorski połów ryb wędką w wodach PZW bez wnoszenia składek członkowskich oraz bez karty wędkarskiej. Wędkowanie może się odbywać wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności.

Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW posiadającego kartę wędkarską. Osobom tym nie wydaje się zezwolenia.

2. Członek Związku posiadający tytuł „Członek Honorowy PZW" zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW jest zwolniony z wnoszenia składek określonych w tabeli. W czasie amatorskiego połowu ryb wędką jest zobowiązany do posiadania ZEZWOLENIA wydanego na podstawie Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami.

3. Zasady wnoszenia składek okresowych i opłat okresowych:

·         składka okresowa wniesiona przez członka PZW oraz opłata okresowa wniesiona przez niezrzeszonego upoważnia do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie na wodach Okręgu,

·         przy wnoszeniu składek okresowych nie stosuje się ulg,             

Składki i opłaty okresowe wnosi się na konto bankowe Okręgu, natomiast druk zezwolenia można odbierać w biurze Zarządu Okręgu oraz wyznaczonych zarządach kół. Zezwolenia na 1 lub 3 dni wędkowania znajdują się na stronie internetowej Okręgu.

4. Z wnoszenia opłaty za egzamin na kartę wędkarską są zwolnieni:


  • uczestnik szkółki wędkarskiej,
  • członek uczestnik.

5. Uprawnionym do wniesienia opłaty za egzamin w wysokości 50%, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, jest młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat.

Poleć znajomemu

Załączniki

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Forum - ostatnio dodane wątki

Ostatnio komentowane wiadomości

Na skróty

Ilość odwiedzin