Okręg PZW Krosno
http://www.pzw.org.pl/pzwkrosno

Aktualności

Eko-Spining Ropy-program-zapisy

Aktualności | 2018-08-06 | Publikujący: Koło PZW Jasło Rafineria

Eko-spining Ropy-program-zapisy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Zarząd Koła Jasło-Rafineria

zapraszają wszystkich wędkarzy na otwarte zawody spiningowe

   " Eko-Spining Ropa "  29 lipca do Siepietnicy (VIII edycja)

 

Program zawodów :

06:00-06:30 - zbiórka , sprawdzenie listy startowej , gorący posiłek

06:30-06:40 - losowanie miarek i odprawa

06:40-06:45 - wyjazd na łowisko

07:00-13:00 - zawody

13:00-13:30 - powrót z łowiska i podliczenie wyników

14:00.......... - ogłoszenie wyników , wręczenie pucharów , nagród ,grill

 

Informacje dodatkowe : 

-zbiórka 29 lipca na łowisku w Siepietnicy , przy "Rybaczówce"

-zawody rozgrywane będą na żywej rybie , na rzece Ropie , odcinek od ujścia

 potoku Libuszanka do ujścia rzeki Ropa do Wisłoki .

-punktowane są trzy gatunki ryb : okoń , kleń , szczupak .

-uprasza się uczestników o zaopatrzenie się w aparaty fotograficzne , lub

 telefony komórkowe , celem udokumentowania połowów .

-zawodnik przedkłada komisji najdłuższą rybę w formie foto z prawidłową

 dokumentacją .

-obowiązują przynęty bezzadziorowe , lub pozbawione zadziorów .

-dobrowolna wpłata 50.- zł.(młodzież <18 lat - 25.- zł.) zrealizowana

 przelewem z dopiskiem : "Opłata Statutowa-Ropa" , pod adresem : PZW

 Jasło-Rafineria , Bank Spółdzielczy Biecz o/Jasło . Numer konta :

 97 8627 1011 2001 0000 4587 0001 

-potwierdzić przelew pod nnumerem 605-724-487 z podaniem danych 

 zawodnika , zawodników . 

-z tytułu dużego zainteresowania imprezą zapisy przyjmowane będą według

 kolejności przelewów (zgłoszeń) do wyczerpania limitu miejsc , lub 

 maksymalnie do 24 lipca .(liczy się data wpłynięcia przelewu)

-organizator zastrzega sobie możliwość zmian .

                                                                                   Zarząd Koła PZW

                                                                           KRO-17   Jasło-Rafineria