Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Uchwała Nr 1/10/08 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2009 r.

Składki | 2008-12-01 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

  Wody ogólnodostępne :
   
  Członkowie PZW:  
1. Składka roczna podstawowa pełna - 140 zł
  Składka ulgowa dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 80 zł
• Członkowie PZW Okręgu Krosno odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód . 
• Członkowie PZW Okręg Krosno odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 26 lat, w tym żołnierze zasadniczej służby wojskowej, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z opłat egzaminacyjnych i opłaty wpisowego.
• Członkowie innych okręgów są zwolnieni ze składki w takiej wysokości jak ustalił to macierzysty Okręg na zasadzie wzajemności.
• Młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 26 lat, w tym żołnierze zasadniczej służby wojskowej, jest zwolniona z opłat egzaminacyjnych.
2. Składka roczna dla uczestnika 40 zł
  Składka okręgowa wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach  
  ogólnie dostępnych w całym kraju.
3. Składka okresowa jeden dzień na wodach górskich – 20 zł
4. Składka okresowa jeden dzień na wodach nizinnych – 10 zł
5. W razie rezygnacji z ulgi na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki 
  podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

Niezrzeszeni i cudzoziemcy

6. Opłaty dla niezrzeszonych:
 a) roczna podstawowa pełna – 500 zł
 b) jednodniowa na wody górskie – 50 zł
 c) roczna podstawowa na wody nizinne – 300 zł
 d) jednodniowa na wody nizinne – 30 zł
7. Składka egzaminacyjna normalna 15 - zł 
8. Wykaz łowisk specjalnych, na których obowiązują zasady opłat ustalonych zgodnie z uchwałą 22 Prezydium ZG PZW z dnia 1 lipca 2006 i uchwałą nr 103 ZG PZW z dnia 20 września 2008 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
9. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu w obwodach rybackich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona.
10. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
11. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny. 
12. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
13 Wymieniona w p. 9 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
14 Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi. 
15 Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
16 Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną . 
17 W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
18 Wprowadza się miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 9 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego według Informatora wód „górskich”. 
19 Wprowadza się obowiązek stosowania podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.
20 Składki roczne wymienione w pkt.1 mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach sprzedaży opłat. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach sprzedaży opłat.
21 Analogiczne zasady zostają wprowadzone dla składek rocznych wnoszonych przez wędkarzy nie zrzeszonych w PZW. 

Wprowadza się następujące zmiany w zasadach połowu ryb:

• zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu), 
• wprowadza się możliwość połowu na 2 wędki na zb. Myczkowce przy zastosowaniu innych metod połowu niż sztuczna przynęta, na części zalewu zgodnie z Informatorem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia,
• wprowadza się łączny limit miesięczny połowu ryb łososiowatych i lipieni na wszystkich wodach okręgu do 9 sztuk łącznie, 
• wprowadza się zakaz łowienia na streamery od 1 września do 31 stycznia na łowisku specjalnym San Zwierzyń - Hoczewka.
22. Uchyla się uchwałę nr nr 2/10/07 z dnia 27 października 2007

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 1.01.2009.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin