Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

KOMUNIKATO ZAWODACH SPINNINGOWYCH

 

Komunikat w sprawie zawodów spinningowych  

 

 

Komunikat w sprawie zawodów spinningowych z organizowanych w dniu 24.10. 2020 r. Zarząd Koła PZW NR 45 Racibórz-Miasto organizuje w dniu 24.10. 2020 r. zawody spinningowe W zawodach mają członkowie Koła PZW NR 45 Racibórz-Miasto, którzy opłacili składki na rok 2020.  

Teren zawodów: Seniorzy i Juniorzy :

 

Łowisko Nr657 Ostróg staw nr 5 Teren zawodów zostaje zamknięty dla wszystkich wędkarzy w dniu  24.10.2020 r. w godz. 4.00 - 14.00.

 

Program zawodów:

1.   godz. 6.30 - otwarcie zawodów; odprawa z zawodnikami, w tym omówienie warunków bezpieczeństwa,                      

2.   godz. 6.45 - udanie się zawodników na stanowiska,

3.   godz. 7. 00 ÷ 13.00 - czas trwania zawodów,

4.   godz. 14.00 - ogłoszenie wyników, zakończenie  zawodów.   

  Obowiązują następujące sygnały:

1)       pierwszy  sygnał - oznacza rozpoczęcie zwodów,

2) drugi sygnał - oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (30 minut) na zdanie kart startowych sędziemu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1.   Zbiórka zawodników przed zawodami w dniu 24.10.2020 r. o godzinie 6.00 . parking ul. Grzonki.

2. Zawodnicy mają obowiązek  posiadać   telefony z możliwością robienia zdjęć  bądź aparat fotograficzny.   

3.   Zawody rozgrywane w kategorii: seniorów, juniorów, w klasyfikacji indywidualnej.

4. Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać przy sobie ważną w dniu zawodów Legitymację Członka PZW. 

5.   Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.

6.   Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R.

7.   Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.

8.   Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 m, liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu, brodzenia. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

9.  Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do czasu zdania karty startowej, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb.

10.  Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie nr 2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy technicznej.

11.  Zawodnik jest zobowiązany do wykonania zdjęcia złowionej ryby położonej na miarce z logo zawodów ( zdjęcie wykonuje zawodnik który złowił rybę) oraz wpisanie wymiaru i gatunku do karty startowej i złożenie podpisu.

12.  W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: boleń, brzana, jaź, kleń, okoń, sandacz, sum, szczupak. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

  Obowiązuje następująca punktacja:

a. Sum : - za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 100 pkt.

b. głowacica: - za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.

c. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz: - za wymiar określony przez regulamin 750 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

d. boleń i brzana: - za wymiar określony przez regulamin 400 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

e. jaź i kleń: - za wymiar określony przez regulamin 150 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.

f. okoń: - za wymiar określony przez regulamin 90 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

  Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz następujące wymiary:

głowacica, sum - 70 cm,

szczupak, sandacz - 50 cm,

boleń, brzana - 40 cm,

jaź, kleń - 25 cm,

okoń - 20 cm,

poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji. Za rybę wymiarową uznaje się rybę o długości równej i większej od określonego dla niej wymiaru ochronnego.   Przyjmuje się zasadę że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów. 

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby. 

 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

1) wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

2) przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,

3) nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie,

4) udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,

5) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej,

6) łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.

7)  stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

8) za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego),

9) przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów,

10) używanie osęki do „lądowania" ryb,

11) używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.    

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jakie wiadomości najchętniej czytasz na naszej stronie?
O zawodach wędkarskich
Z życia Koła
Z prac Zarządu Koła
O ochronie i zagospodarowaniu łowisk
O etyce wędkarskiej
O przepisach wędkarskich
Te które mają zdjęcia
Inne (napisz w komentarzu jakie)
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin

Zdjęcia z galerii