Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty bieżące

                          OGŁOSZENIE

 

Zarząd Koła PZW nr 45 Racibórz-Miasto zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła odbędzie się

w Sali  strzelnicy RAFAKO  przy 

ul. Łąkowej w dniu 09.12.2018r. o godz. 9.00

w pierwszym terminie i o godz. 9.15 w drugim terminie.

                Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej  z  aktualnymi opłatami. W zebraniu mogą brać udział tylko członkowie Koła, którzy  mają opłacone składki członkowskie na rok 2018.

 

 

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła PZW nr 45 Racibórz- Miasto z dnia 09.12.2018r.

 

1.   Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia, zastępcy i sekretarza.

    3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku i Regulaminu obrad.       

   4.  Wybór  Komisji:

       - Mandatowej, która przekształci się w Skrutacyjną,

       - Uchwał i wniosków.               

5. Odczytanie uchwał i wniosków oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.

7. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła.

9. Sprawozdanie z działalności finansowej Koła.

10. Sprawozdanie z działalności SSR.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Wręczenie odznaczeń, dyplomów i pucharów.

13. Wystąpienie zaproszonych gości.

14. Przerwa. 

15. Informacja Skarbnika na temat wysokości składek.

16. Podjęcie uchwały o nałożeniu na członków koła obowiązku wniesienia pracy  osobistej lub ekwiwalentu za niewykonanie tej pracy.

17. Przedstawienie projektu budżetu oraz planu pracy na rok 2019

18. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.

19. Podjęcie uchwał w sprawie:

     - Planu pracy Zarządu Koła na rok 2019

     - Zatwierdzenie planu przychodów i wydatków na rok 2019 wraz z  upoważnieniem Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych korekt.

20. Dokooptowanie do składu Zarządu Koła (jedna osoba  ewentualne kandydatury)

21. Przyjęcie  wniosku Zarządu Koła o przyznanie odznaki „Senior Wędkarstwa” ( lista w załączeniu ).

 22. Wolne wnioski.

 23. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.       

 

 24. Zakończenie zebrania.              

 

Komunikat Skarbnika koła

 

Skarbnik koła informuje iż opłaty za wędkowanie w kasie koła przyjmowane będą do dnia 30 09 2018 roku. Po tym terminie kasa koła pozostanie zamknięta.

 

Uwaga

W zakładce Klasyfikacje zamieszczone są aktualne klasyfikacje Grand Prix koła w dyscyplinie spławikowej i spinningowej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jakie wiadomości najchętniej czytasz na naszej stronie?
O zawodach wędkarskich
Z życia Koła
Z prac Zarządu Koła
O ochronie i zagospodarowaniu łowisk
O etyce wędkarskiej
O przepisach wędkarskich
Te które mają zdjęcia
Inne (napisz w komentarzu jakie)
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin

Zdjęcia z galerii