Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Ubezpieczenie wędkarzy PZU w 2019

   1.      

1.      Informuję, że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach ubezpieczył wędkarzy od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 1 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r. na sumę ubezpieczeniową 10.000,00 zł obejmującą następujący zakres:

-       -  świadczenia z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu,

-       -  ryzyko dodatkowe - następstwa zawału serca i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialnością PZU S.A. objęte zostaną wypadki jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu, tj. członkowi Polskiego Związku Wędkarskiego (członkostwo, a tym samym fakt przynależności do ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie ważnej                  w dniu wypadku legitymacji członka Polskiego Związku Wędkarskiego):

1/ podczas uprawiania dyscypliny sportu – wędkarstwa,

2/ w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w imprezach       wędkarskich,

3/ w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze  Polskiego Związku Wędkarskiego,

4/ w drodze do miejsc wędkarskich, imprez sportowych,

5/ w drodze powrotnej do domu z miejsc wędkarskich, imprez sportowych.

Odpowiedzialnością objęte są również wypadki będące następstwem zawału serca i udaru mózgu podczas wędkowania, w drodze do/i z miejsc wędkarskich imprez sportowych,            a dla członków Zarządu – podczas posiedzeń i wykonywania innych czynności statutowych oraz w drodze do/i z posiedzeń bądź miejsc wykonywania innych czynności statutowych.

W przypadku szkody należy:

1/ zgłosić zdarzenie w macierzystym Kole, które następnie wystawi zaświadczenie o opłaceniu składek członkowskich na dany rok oraz potwierdzające okoliczności wypadku,

2/ zgłosić się do Okręgu PZW w Katowicach w celu wystawienia potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczenia grupowego - osoba kontaktowa Jadwiga Pyka tel. 32-203-81-12 wew.16

3/ udać się do najbliższego oddziału PZU z otrzymanymi zaświadczeniami oraz dokumentacją medyczną.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodę wędkowania preferujesz?
Gruntową/Feeder
Morską
Muchową
Podlodową
Spławikową
Spinningową
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin