Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Ubezpieczenie wędkarzy PZU w 2020

   1.      

 

 

CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA

 

Wystawiony na podstawie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nr 101 1315570

Ubezpieczający:

Ubezpieczony:

OKRĘG POLSKLEGO ZWLĄZKU WĘDKARSKIEGO w KATOWICACH 40 -214 Katowice, ul. Walerego Wróblewskiego 35

 Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego

Okres ubezpieczenia: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Zakres ubezpieczenia : Świadczenia z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Ryzyka dodatkowe : Następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego Assistance - zakres podstawowy Suma ubezpieczenia : 10 000 zł  Wariant: l

Warunki ubezpieczenia: Podstawa zawarcia u mowy ubezpieczenia :

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PZU, ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A nr UZ423l2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ2015l2018 z dnia 6 lipca 2018 r. postanowienia dodatkowe: Odpowiedzialnością PZU S.A. objęte zostaną wypadki jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu, tj. członkowi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach (członkostwo, a tym samym fakt przynależności do ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie ważnej w dniu wypadku legitymacji członka Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

- podczas uprawiania dyscypliny sportu - wędkarstwa,

 - w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w imprezach wędkarskich,

- w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze Polskiego Związku Wędkarskiego,

 - w drodze do miejsc wędkarskich, imprez sportowych,

 - w drodze powrotnej do domu z miejsc wędkarskich, imprez sportowych.

Odpowiedzialnością objęte są również wypadki będące następstwem zawału serca i udaru mózgu podczas wędkowania, w drodze do/i z miejsc wędkarskich imprez sportowych, a dla członków Zarządu - podczas posiedzeń i wykonywania innych czynności statutowych oraz w drodze do i z posiedzeń bądź miejsc wykonywania innych czynności statutowych. Ubezpieczeniem NNW zostało objętych 40 000 osób

Certyfikat jest ważny pod warunkiem opłacenia składki w terminie wyznaczonym w polisie.

Katowice, dnia 11 .12.2O19 r.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jakie wiadomości najchętniej czytasz na naszej stronie?
O zawodach wędkarskich
Z życia Koła
Z prac Zarządu Koła
O ochronie i zagospodarowaniu łowisk
O etyce wędkarskiej
O przepisach wędkarskich
Te które mają zdjęcia
Inne (napisz w komentarzu jakie)
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin