Koło PZW nr 45 Racibórz - Miasto
http://www.pzw.org.pl/raciborz_miasto

Aktualności

EGZAMINY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2017 R.

Aktualności | 2017-09-06 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Terminarz egzaminów na kartę wędkarską

komunikat

Zarząd Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto zaprasza do siedziby Koła przy ul. Żółkiewskiego 22, wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na kartę wędkarską w dniach 13 i 27 września 2017 r. na godz. 17.30.      

      Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1. Ukończone 14 lat w danym roku kalendarzowym,

2. Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem), np. dowodu osobistego, legitymacji szkolnej - dotyczy młodzieży do lat 16 oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych,

3. Dokonanie opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu PZW w Katowicach (bank, poczta, itp.), na specjalnych drukach, które są do pobrania w kasie Koła oraz Tutaj  Dowód wpłaty za egzamin na Kartę wędkarską [110 KB] .

4. Opłata egzaminacyjna:

     a) Podstawowa - 30 zł, 

     b) Młodzież ucząca się do lat 24 (decyduje rocznik) - 20 zł,

     c) Dla młodzieży do lat 16 (członek uczestnik)- zwolniony,

     d) Kobiety bez względu na wiek - zwolnione,

5. Przedstawienie komisji dowodu wpłaty, o którym mowa powyżej.

      Egzamin obejmuje znajomość z przepisów oraz zasad i warunków ochrony i połowu ryb, zawartych w Ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 652i wydanych na jej podstawie przepisach, w tym Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.). Dodatkową pomoc z zakresu niezbędnej wiedzy, można uzyskać na stronach: Zostań członkiem PZW!Zasady wędkowania w PolsceKarta wędkarska i Kartawedkarska.pl.

    Zgodnie z decyzją Prezydium ZG PZW z dnia 29.08.2014 r. Komisja powołana Uchwałą Nr 1/2016 ZO PZW w Katowicach z dnia 20.01.2016 r. do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW Nr 45 Racibórz-Miasto, nie posiada uprawnień do przeprowadzania egzaminów ani wydawania zaświadczeń o zdanym egzaminie na kartę wędkarską, wobec osób zameldowanych poza powiatem raciborskim.

W załaczeniu terminarz egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW Nr 45 Racibórz-Miasto na rok 2017.

 

Załączniki