Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto – wrzesień 2017

Członkowie Zarządu Koła PZW Nr 45 RacibórzMiasto w czasie posiedzenia

W dniu 4 września 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Koła odbyło się posiedzenie Zarządu Koła, podczas którego mieliśmy okazję gościć: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła Kolegę Mariusza Olszaka i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła Kolegę Rajnolda Cygana.

 

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Koła Kolega Dariusz Gacek.

 

W tym dniu Zarząd Koła podjął 6 uchwał:

 

1.      w sprawie okresowego wyłączenia z wędkowania łowiska Nr 635 Ostróg Woda Nr 2 w dniu 10 września 2017 r. w godzinach od 04.00 do 14.00 na czas trwania wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spławikowej „III Mistrzostw Raciborza Weteranów 55+”,

 

2.      w sprawie okresowego wyłączenia z wędkowania łowiska Nr 635 Ostróg Woda Nr 2 w dniu 17 września 2016 r. w godzinach od 04.00 do 14.00 na czas trwania wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spławikowej o „Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”,

 

3.      w sprawie zmiany miejsca rozgrywania zawodów i okresowego wyłączenia
z wędkowania łowiska Nr 619 Sudół i Nr 655 Studzienna w dniu 23 września 2017 r. w godzinach od 04.00 do 14.00 na czas trwania wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spinningowej o „Puchar Prezesa Koła”,

 

4.      w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2017 Zarządu Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto w sprawie zatwierdzenia „Kalendarza imprez sportowych w Kole PZW Nr 45 Racibórz-Miasto na rok 2017”,

 

5.      w sprawie przyjęcia do Związku członków zwyczajnych i członków uczestników,

 

6.      w sprawie przeniesienia się członka PZW z innego Koła do Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto,

 

7.      w sprawie okresowego wyłączenia z wędkowania łowiska Nr 635 Ostróg Woda Nr 2 w dniu 30 września 2016 r. w godzinach od 04.00 do 14.00 na czas trwania wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spławikowej o „Puchar NSZZ Solidarność Raciborskich zakładów pracy”.

 

Wiceprezes Zarządu Koła do spraw Gospodarczych Kolega Adam Drożdż poinformował obecnych na posiedzeniu o przeprowadzonym zarybieniu:

 

1.      W dniu 5 lipca 2017 r. dokonano letniego zarybienia karpiem handlowym, niżej wymienionych łowisk:

 

1)      Nr 635 Ostróg Woda Nr 1 – 150 kg, Nr 2 – 200 kg, Nr 3 „Karpiowa” – 40 kg, Nr 4 „Pstrągowa” – 40 kg, Nr 6 „Marynarz” – 60 kg i Nr 7 „Śmietnik” – 40 kg. Łącznie 530 kg,

 

2)      Nr 655 Studzienna – 200 kg,

 

3)      Nr 619 Sudół – 150 kg.

 

Łącznie zakupiono karpia handlowego w ilości 880 kg, o średniej długości 40-45 cm. Materiał zarybieniowy został zakupiony w Gospodarstwie Rybackim Wielikąt. Zarybienie sfinansowano z funduszy Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto.

 

2.      W dniu 17 sierpnia 2017 r. dokonano letniego zarybienia karpiem handlowym, niżej wymienionych łowisk:

 

1)      Nr 619 Sudół – 300 kg,

 

2)      Nr 635 Ostróg Woda Nr 1 – 220 kg, Nr 2 – 220 kg, Nr 3 „Karpiowa” – 50 kg, Nr 4 „Pstrągowa” – 50 kg, Nr 6 „Marynarz” – 50 kg. Łącznie 590 kg,

 

3)      Nr 655 Studzienna – 300 kg.

 

Łącznie zakupiono karpia handlowego w ilości 1190 kg, o średniej wadze 2,0-2,5 kg. Materiał zarybieniowy został zakupiony w Gospodarstwie Rybackim Grojec sp. z o.o. w Oświęcimiu. Zarybienie sfinansowano z funduszy Okręgu PZW w Katowicach i Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto.

 

W imieniu Kapitana Sportowego Koła Prezes Zarządu Koła przedstawił informację z:

 

1)      Rozegranych wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spławikowej zaliczanych do Grand Prix Koła o „Puchar Starosty Raciborskiego” w dniu 16 lipca 2017 r. na łowisku Nr 033 Kanał Ulga w Raciborzu.

 

Zwycięzcą zawodów został Kolega Tomasz Lepiorz z Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto, z wynikiem 4495 punktów, który złowił również największą rybę zawodów – leszcza 55 cm. Drugie miejsce w zawodach zajął Kolega Stronczek Mateusz z Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto, z wynikiem 2595 punktów. Trzecie miejsce w zawodach zajął Kolega Tomasz Reichel z Koła Nr 46 SGL CARBON Polska SA w Raciborzu, z wynikiem 2565 punktów. Pozostałe czołowe miejsca w zawodach zajęli Koledzy z Koła:

  1. Kolega Benedykt Galicki z Koła Nr 45 Racibórz-Miasto, z wynikiem 2315 punktów,
  2. Kolega Sebastian Omachel z Koła Nr 45 Racibórz-Miasto, z wynikiem 2160 punktów.

 

2)      Rozegranych wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spławikowej o „Puchar Sklepu Wędkarskiego Nemo” w dniu 6 sierpnia 2017 r. na łowisku Nr 624 Łęgoń w miejscowości Odra.

 

Zwycięzcą zawodów został Kolega Tomasz Lepiorz, uzyskując wyniki 6570 punktów. Drugie miejsce w zawodach zajął Kolega Roman Paradowski, uzyskując wynik 6410 punktów. Trzecie miejsce w zawodach zajął Kolega Mariusz Ludwikowski, uzyskując wynik 6225 punktów. Pozostałe miejsca w zawodach zajęli:

  1. Kolega Tadeusz Karaszkiewicz, uzyskując wynik 4300 punktów,
  2. Kolega Bernard Lepiorz, uzyskując wynik 3285 punktów,
  3. Kolega Patryk Lepiorz, uzyskując wynik 3095 punktów.

 

 

3)      Rozegranych wędkarskich zawodów sportowych „Odra 2017 – 20 lat po powodzi” w dniu 19.08.2017 r. na łowisku Nr 033 rzeka Odra w Raciborzu.

 

Zwycięzcą zawodów został Kolega Szastak Andrzej z Koła, który w czasie zawodów reprezentował ZBM Głombik uzyskując 3740 pkt. Pozostałe czołowe miejsca w zawodach zajęli Koledzy z Koła:

4.   Kolega Zubrzycki Franciszek uzyskując 1830 pkt.,

6    Kolega Nieznański Tadeusz uzyskując 1615 pkt.

 

4)      Rozegranych wędkarskich zawodów sportowych „Zawody Władz i Organów Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto” w dniu 2 września 2017 r. na łowisku specjalnym Nr 654 „Bażyna” położonym w miejscowości Lubomia.

 

Zwycięzcą zawodów został Kolega Ludwikowski Mariusz, który uzyskał 10860 punktów. Drugie miejsce podczas zawodów zajął Kolega Holecki Łucjan, który uzyskał 7665 punktów. Trzecie miejsce podczas zawodów zajął Kolega Szmanda Józef, który uzyskał 6660 punktów. Pozostałe czołowe miejsca podczas zawodów zajęli Koledzy:

  1. Kajstura Eugeniusz uzyskując 6290 punktów,
  2. Przybyła Roland uzyskując 4885 punktów,
  3. Zubrzycki Franciszek uzyskując 4750 punktów.

 

5)      Stanu przygotowań do wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie:

 

a)      Spławikowej – „Mistrzostwa Raciborza Weteranów 55+” w dniu 10.09.2017 r.

 

b)      Spławikowej o „Puchar Prezydenta Miasta Racibórz” w dniu 17 września 2017 r.,

 

c)      Spinningowej o „Puchar Prezesa Koła” w dniu 23 września 2017 r.

 

6)      Rozegranych w Rejonie VI Okręg PZW w Katowicach wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spławikowej, w których udział wzięli reprezentanci Koła:

 

a)      Wiceprezesów i Sekretarzy Kół w dniu 22 lipca 2017 r.,

 

b)      Skarbników, Kapitanów Sportowych i Gospodarzy Kół w dniu 22 lipca 2017 r.,

 

c)      Zawody Sędziów Wędkarskich Kół Rejonu VI w dniu 5 sierpnia 2017 r.,

 

d)     40-lecia Koła PZW Nr 74 Niedobczyce w dniu 19 sierpnia 2017 r.,

 

e)      IV Memoriał im. Aleksandra Widziaka w dniu 27 sierpnia 2017 r.

 

7)      Rozegranych wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie spławikowej i spinningowej zorganizowanych przez Okręg PZW w Katowicach, w których wzięli udział reprezentanci Koła:

 

a)      Prezesów i członków Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w dniu 30 lipca 2017 r.,

 

b)      Eliminacji drużynowych seniorów Rejonu VI w dniu 19 sierpnia 2017 r.,

 

c)      Mistrzostw Okręgu Seniorów i Juniorów w dyscyplinie spinningowej w dniach 26-27 sierpnia 2017 r.

 

Prezes Klubu Karpiowego „Carp Way” Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto Kolega Jan Komarnicki poinformował o stanie przygotowań do wędkarskich zawodów sportowych w dyscyplinie karpiowej o „Pierwszy Puchar Carp Way” w dniach 14-17.09.2017 r.

 

Skarbnik Zarządu Koła Kolega Tomasz Jońca w swoim wystąpieniu poinformował, że do dnia 31 sierpnia 2017 opłaciło składki członkowskie i okręgowe oraz dokonało innych wpłat członkowskich na rzecz Koła 785 Koleżanek i Kolegów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, jest to mniej o 85 wędkarzy.

 

Komendant Społecznej Straży Rybackiej Kolega Franciszek Zubrzycki dokonał omówienia działalności SSR za miesiąc lipiec i sierpień 2017 r. W okresie tym SSR przeprowadziła 38 kontroli, w tym 5 kontroli wspólnych z Policją, Państwową Strażą Rybacką i Strażą Miejską z Raciborza. Kontrolami objęto następujące łowiska: Nr 033 rzeka Odra wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu, Nr 603 Siedliska, Nr 604 Łęg, Nr 608 Nieboczowy, Nr 619 Sudół, Nr 635 Ostróg, Nr 642 Brzezie, Nr 655 Studzienna i Nr 657 Ostróg „Staw Nr 5”. W czasie kontroli ujawniono 14 wykroczeń wynikających z naruszenia Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb (wędkowanie na więcej niż dwie wędki, złowienie i przechowywanie złowionych ryb poniżej wymiarów ochronnych, braku wpisów o złowionych rybach w „Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką”). Policja i Państwowa Straż Rybacka wystawiły w tym czasie 9 mandatów za naruszenie przepisów wynikających z Ustawy o rybactwie śródlądowym, na łączną kwotę 1650 zł.

 

Sekretarza Zarządu Koła Kolega Jerzy Zimowski przedstawił informację dotyczącą promocji Koła w środkach masowego przekazu w miesiącach lipiec i sierpień 2017 r. W miesiącach tych nasza strona internetowa Koła została odsłonięta: w lipcu 44 008 razy, co daje średnią dzienną 1 422 odwiedzin, natomiast w sierpniu 43 909 razy, co dało średnią dzienną 1 416 odwiedzin). Od początku roku 2017 strona internetowa Koła została odsłonięta 289 799 razy, co daje średnią dzienną 1 192 razy. Zespół do spraw Mediów i Promocji Koła starał się na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej, wszelkiego rodzaju informacje oraz relacje z działalności Koła, Okręgu i ZG PZW.

 

W omawianych miesiącach 2017 roku na stronie internetowej Koła zamieściliśmy następującą ilość powyższych informacji oraz relacje, i tak w lipcu 45 wzbogaconych 547 zdjęciami oraz w sierpniu 63 wzbogacone 798 zdjęciami. Na kanale Koła na YouTube, zamieściliśmy do tej pory 207 (z tego w lipcu i sierpniu 14) filmów dotyczących powyższej problematyki, które zostały wyświetlone 66 400 razy. Prowadzimy również portal społecznościowy Facebook, który zyskuje coraz większą popularność, łączna liczba poślubień strony wynosi 166, łączna liczba osób obserwujących stronę wynosi 157. W prasie regionalnej „Nasz Racibórz” i Nowiny Raciborskie” zamieszczono 7 materiałów dotyczących Koła. Po ośmiu miesiącach 2017 r. jesteśmy nadal najczęściej odwiedzaną stroną internetową w Okręgu PZW w Katowicach, natomiast w klasyfikacji prowadzonej przez ZG PZW od dnia 12 maja 2017 r. zajmujemy w klasyfikacji rocznej 4 miejsce w PZW. Od dnia 7 lipca jesteśmy również uwzględniani w klasyfikacji całkowitej PZW, a od dnia 03.09.2017 r. zajmujemy 40 miejsce z 594 651 odsłonami.

 

Sekretarz Zarządu Koła złożył podziękowania dla Kolegów, którzy pomagali współredagować stronę internetową i kanał Koła na YouTube, a byli nimi: Dariusz Gacek, Tomasz Jońca, Maciej Kajstura, Tadeusz Karaszkiewicz, Jan Komarnicki, Jacek Lenczyk, Roman Paradowski, Roland Przybyła, Tadeusz Nieznański, Mateusz Stronczek i Franciszek Zubrzycki.

 

W dalszej kolejności Sekretarz Zarządu Koła przedstawił sytuację w zakresie ewidencji członków Koła do dnia 31 sierpnia 2017 r., obejmującą: przyjęcia nowych członków – 50 z tego 10 członków uczestników; przeniesienia członków PZW z innych Kół do naszego Koła – 13, przeniesienia członków Koła do innych Kół PZW – 22, skreślenia członków z ewidencji – 2 na skutek zgonu. Do Elektronicznej Ewidencji Wędkarskiej wprowadzono ponad 940 członków naszego Koła.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Prezes

Zarządu Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto

Dariusz Gacek

 

Członkowie Zarządu Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto w czasie posiedzenia <br /><i>autor: Roland Przybyła</i>

 

Członkowie Zarządu Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto w czasie posiedzenia <br /><i>autor: Roland Przybyła</i>

 

Członkowie Zarządu Koła PZW Nr 45 Racibórz-Miasto w czasie posiedzenia <br /><i>autor: Roland Przybyła</i>

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jakie wiadomości najchętniej czytasz na naszej stronie?
O zawodach wędkarskich
Z życia Koła
Z prac Zarządu Koła
O ochronie i zagospodarowaniu łowisk
O etyce wędkarskiej
O przepisach wędkarskich
Te które mają zdjęcia
Inne (napisz w komentarzu jakie)
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin