Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Mapa porozumień na rok 2014 - Okręg PZW w Rzeszowie

 • Okręg PZW w Białej Podlaskiej - porozumienie na wody nizinne

  Wędkarze Okręgów Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość mogą wędkować na nizinnych wodach płynących (rzekach) Okręgu Rzeszów z wyłączeniem zbiorników. Okręgi Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość udostępniają dla wędkarzy PZW Okręg w Rzeszowie wody nizinne ogólnodostępne (szczegółowe informacje na stronach internetowych w/w Okręgów). Wędkarzy umawiających się Okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego.
 • Okręg PZW w Białymstoku - porozumienie na wody nizinne

  Wędkarze Okręgów Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość mogą wędkować na nizinnych wodach płynących (rzekach) Okręgu Rzeszów z wyłączeniem zbiorników. Okręgi Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość udostępniają dla wędkarzy PZW Okręg w Rzeszowie wody nizinne ogólnodostępne (szczegółowe informacje na stronach internetowych w/w Okręgów). Wędkarzy umawiających się Okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego.
 • Okręg PZW w Chełmie - porozumienie na wody nizinne

  Wędkarze Okręgów Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość mogą wędkować na nizinnych wodach płynących (rzekach) Okręgu Rzeszów z wyłączeniem zbiorników. Okręgi Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość udostępniają dla wędkarzy PZW Okręg w Rzeszowie wody nizinne ogólnodostępne (szczegółowe informacje na stronach internetowych w/w Okręgów). Wędkarzy umawiających się Okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego.
 • Okręg PZW w Krośnie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie zawarte z PZW Okręg w Krośnie na wody obwodów rybackich: Wisłok 2, Wisłoka 2 - (użytkownik rybacki PZW Okręg Krosno), Stobnica 1 - (użytkownik rybacki PZW Okręg w Rzeszowie). Wymienione powyżej wody udostępnione do wędkowania na zasadach wzajemności dla Członków umawiających się okręgów na podstawie wniesionych w macierzystym okręgu składek z uwzględnieniem charakteru wód (wody nizinne lub górskie). Wędkarzy umawiających się okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa. Członkowie Okręgu Rzeszów odznaczeni Odznaką Srebrną, Złotą i Złotą z Wieńcami PZW mogą wędkować na terenie Okręgu Krosno na wodach nizinnych obwodów rybackich po wniesieniu odpowiedniej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu, zezwolenia i rejestry połowów odbierane są w okręgach na terenie których dokonywany jest połów. Członkowie Okręgu Krosno odznaczeni Odznaką Srebrną, Złotą i Złotą z Wieńcami PZW po opłaceniu składek członkowskich (ogólnozwiązkowej i okręgowej) w macierzystym Okręgu mogą wędkować na terenie Okręgu Rzeszów na wszystkich wodach Okręgu PZW w Rzeszowie (górskich, nizinnych i zbiornikach).
 • Okręg PZW w Legnicy - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na zasadzie wzajemności bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek składek uzupełniających przez wędkarzy obu umawiających się Okręgów. Obowiązują zezwolenia uprawnionego do rybactwa.
 • Okręg PZW w Lublinie - porozumienie na wody nizinne

  Wędkarze Okręgów Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość mogą wędkować na nizinnych wodach płynących (rzekach) Okręgu Rzeszów z wyłączeniem zbiorników. Okręgi Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość udostępniają dla wędkarzy PZW Okręg w Rzeszowie wody nizinne ogólnodostępne (szczegółowe informacje na stronach internetowych w/w Okręgów). Wędkarzy umawiających się Okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego.
 • Okręg PZW w Przemyślu - porozumienie na wody nizinne

  Okręg PZW w Przemyślu udostępni członkom Okręgu PZW w Rzeszowie rzekę San od promu w miejscowości Manasterz do ujścia rzeki Wisłok do Sanu. Okręg PZW w Rzeszowie udostępni członkom Okręgu PZW w Przemyślu rzekę Wisłok od mostu w Białobrzegach do ujścia rzeki Wisłok do Sanu. Wędkarze umawiających się Okręgów są zobowiązani do posiadania opłaconej składki członkowskiej macierzystego Okręgu na 2014 r Wędkarzy umawiających się Okręgów wędkujący na wodach udostępnionych na podstawie niniejszego porozumienia, obowiązuje zezwolenie na amatorski połów ryb wędką oraz rejestr wydane przez macierzysty Okręg. Członkowie Okręgu Rzeszów odznaczeni Odznaką Srebrną, Złotą i Złotą z Wieńcami PZW po opłaceniu składek członkowskich (ogólnozwiązkowej i okręgowej) w macierzystym Okręgu mogą wędkować na terenie Okręgu Przemyśl na wodach nizinnych oraz zbiornikach. Członkowie Okręgu Przemyśl odznaczeni Odznaką Srebrną, Złotą i Złotą z Wieńcami PZW po opłaceniu składek członkowskich (ogólnozwiązkowej i okręgowej) w macierzystym Okręgu mogą wędkować na terenie Okręgu Rzeszów na wszystkich wodach Okręgu PZW w Rzeszowie (górskich, nizinnych i zbiornikach).
 • Okręg PZW w Radomiu - porozumienie na wody nizinne

  Wędkarze Okręgów Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość mogą wędkować na nizinnych wodach płynących (rzekach) Okręgu Rzeszów z wyłączeniem zbiorników. Okręgi Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość udostępniają dla wędkarzy PZW Okręg w Rzeszowie wody nizinne ogólnodostępne (szczegółowe informacje na stronach internetowych w/w Okręgów). Wędkarzy umawiających się Okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego.
 • Okręg PZW w Siedlcach - porozumienie na wody nizinne

  Wędkarze Okręgów Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość mogą wędkować na nizinnych wodach płynących (rzekach) Okręgu Rzeszów z wyłączeniem zbiorników. Okręgi Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość udostępniają dla wędkarzy PZW Okręg w Rzeszowie wody nizinne ogólnodostępne (szczegółowe informacje na stronach internetowych w/w Okręgów). Wędkarzy umawiających się Okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego.
 • Okręg PZW w Sieradzu - porozumienie na wody nizinne

  Wędkarze Okręgu PZW w Sieradzu mogą wędkować na nizinnych wodach płynących (rzekach) Okręgu Rzeszów wraz ze zbiornikami. Okręg Sieradz udostępnia dla wędkarzy PZW Okręg w Rzeszowie wody nizinne ogólnodostępne (szczegółowe informacje na stronach internetowych w/w Okręgów). Wędkarzy umawiających się Okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego.
 • Okręg PZW w Tarnobrzegu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Wniesione podstawowe składki okręgowe opłacone w macierzystym Okręgu będą uprawniały do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Ponadto Okręg w Rzeszowie udostępnia zbiorniki w Rudnej nad Sanem i w Ulanowie stanowiące część obwodu rybackiego Nr 9 rzeki San. Członkowie Okręgu PZW w Tarnobrzegu mogą wędkować na zbiornikach udostępnionych przez Okręg PZW w Rzeszowie (wyszczególnionych w załączniku Nr 1) po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej w wysokości 83 zł pod warunkiem wniesienia składki okręgowej w macierzystym Okręgu. Członkowie Okręgu PZW w Rzeszowie mogą wędkować na zbiornikach udostępnionych przez Okręg PZW w Tarnobrzegu (wyszczególnionych w załączniku Nr 2) po wniesieniu składki uzupełniającej do wód płynących w wysokości 110 zł pod warunkiem wniesienia składki okręgowej w macierzystym Okręgu. Członkowie obu Okręgów odznaczeni odznaką Honorową oraz odznaką PZW złotą z wieńcami są zwolnieni z wnoszenia składek okręgowych, i mogą wędkować na wszystkich wodach udostępnionych przez PZW Okręg w Rzeszowie i Okręg PZW w Tarnobrzegu na zasadach wzajemności. Członkowie obu Okręgów odznaczeni Złotą i Srebrną Odznaką PZW po wniesieniu składek członkowskich w macierzystym Okręgu (ogólnopolskiej i okręgowej) są zwolnieni z wnoszenia składek okręgowych, o których mowa w § 3 pkt. 2 i 3, i mogą wędkować na wszystkich wodach udostępnionych przez PZW Okręg w Rzeszowie i Okręg PZW w Tarnobrzegu na zasadach wzajemności.
 • Okręg PZW w Tarnowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach, mają prawo do wykupienia ulgowej składki członkowskiej okręgowej wraz z zezwoleniem zawierającym wykaz wszystkich wód ogólnodostępnych udostępnionych w porozumieniu oraz warunki połowu . Okręg Tarnowski udostępnia wszystkie wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki pożwirowe Olszyny i Bobrowniki Wielkie dla członków Okręgu PZW w Rzeszowie za składkę ulgową wynoszącą 70 zł. Okręg Rzeszowski udostępnia wszystkie wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki Mokrzec, Strzegocice i Otałęż za składkę ulgową wynoszącą 83 zł. Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Rzeszów i Okręgu PZW Tarnów. Członkowie Okręgu Rzeszów odznaczeni Odznaką Srebrną, Złotą i Złotą z Wieńcami PZW po opłaceniu składek członkowskich (ogólnozwiązkowej i okręgowej) w macierzystym Okręgu mogą wędkować na terenie Okręgu Tarnów na wszystkich ogólnodostępnych wodach nizinnych, górskich oraz zbiornikach pożwirowych Olszyny i Bobrowniki Wielkie. Członkowie Okręgu Tarnów odznaczeni Odznaką Srebrną, Złotą i Złotą z Wieńcami PZW po opłaceniu składek członkowskich (ogólnozwiązkowej i okręgowej) w macierzystym Okręgu mogą wędkować na terenie Okręgu Rzeszów na wszystkich wodach Okręgu PZW w Rzeszowie (górskich, nizinnych i zbiornikach)

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 70

 • Okręg PZW w Wałbrzychu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na zasadzie wzajemności bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek składek uzupełniających przez wędkarzy obu umawiających się Okręgów. Obowiązują zezwolenia uprawnionego do rybactwa.
 • Okręg PZW w Zamościu - porozumienie na wody nizinne

  Wędkarze Okręgów Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość mogą wędkować na nizinnych wodach płynących (rzekach) Okręgu Rzeszów z wyłączeniem zbiorników. Okręgi Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin, Radom, Siedlce i Zamość udostępniają dla wędkarzy PZW Okręg w Rzeszowie wody nizinne ogólnodostępne (szczegółowe informacje na stronach internetowych w/w Okręgów). Wędkarzy umawiających się Okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego. Członkowie Okręgu Rzeszów odznaczeni Odznaką Srebrną, Złotą i Złotą z Wieńcami PZW po opłaceniu składek członkowskich (ogólnozwiązkowej i okręgowej) w macierzystym Okręgu mogą wędkować na terenie Okręgu Zamość na wodach nizinnych oraz zbiornikach. Członkowie Okręgu Zamość odznaczeni Odznaką Srebrną, Złotą i Złotą z Wieńcami PZW po opłaceniu składek członkowskich (ogólnozwiązkowej i okręgowej) w macierzystym Okręgu mogą wędkować na terenie Okręgu Rzeszów na wszystkich wodach Okręgu PZW w Rzeszowie (górskich, nizinnych i zbiornikach).

Zdjęcia z galerii