Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

STAW W UJEŻDZIE PRACE I PLANY

Aktualności | 2020-10-21 | Publikujący: Koło PZW Jasło Rafineria

NOWY STAW W UJEŻDZIE

Jak koledzy wiecie od 23.12.2010 roku PZW Okręg Krosno w wyniku

umowy dzierżawy z P.P.K i U.G. "Kruszgeo" S.A. stał się dzierżawcą 17.60 ha

gruntu pod wodą w miejscowości Ujazd . Uchwałą Rady Porozumienia , a decyzją Zarządu Okręgu stawy te przekazano naszemu Kołu jako gospodarzowi .

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom kolegów wędkarzy do tej pory poczy-

niliśmy następujące inwestycje i wykonaliśmy takie oto prace :

 

-W okresie jesiennego zarybiania zostały powyższe wody zarybione karpiem 

  kroczkiem .

-ustanowiliśmy kol.Gorczyca Stanisław strażnikiem na stawach 

-wiosną tego roku zarybiliśmy stawy linem-fundusz naszego koła- 1.131,90pln

-19.04 posadziliśmy około 250 brzózek wzdłuż linii brzegowej stawu od rzeki

  Wisłoki i potrójny pas drzewek w kształcie litery "L" w miejscu gdzie

  będziemy instalowali "Rybaczówkę" i wiatę.

-27.04 dokonaliśmy zakupu przyczepy kempingowej , jako "Rybaczówki" 

  i tegoż samego dnia przewieżliśmy na stawy 48 płyt chodnikowych . 

-29.04 przetransportowaliśmy na stawy kemping i obsadziliśmy  go na płytach.

-wewnątrz przyczepy dokonano przeróbek instalacji do kuchenki ,wyprano

 materace, umyto i odświerzono wnętrze pomieszczenia .                                    

-14.05  jedenastu wędkarzy odpowiedziało na ogłoszenie i stawiło się do pracy  na Ujeżdzie. Wykonano z pniaków i desek siedem ławek , które zostały

  następnie obsadzone wzdłuż linii brzegowej. Pozyskano i obsadzono

  dwie ławki parkowe . Przysposobiono 15 stanowisk wędkarskich dla wygody  wędkujących . Wykonano i zainstalowano daszki nad oknami i wejściem  do rybaczówki  .Obsadziliśmy i zabetonowali 4 kotwy które będą zabezpieczały rybaczówkę  przed ewentualnym przesunięciem . Została wykoszona  łąka wokół rybaczówki oraz skarpa wzdłuż linii brzegowej stawu    

  Dziękuję właścicielom firmy "Telemar " którzy przekazali naszemu kołu

  duży parasol ogrodowy . Dziękuję Marianowi Krupie który przekazał nam

  materiał z którego wykonaliśmy ławki .                                                    -21.06 wykoszono po raz drugi trawę,

 przyczepę zakotwiczono do podłoża .

-obsadzono , przykryto papo-dachem i okuto blachą wygódkę 

-dosadzono w miejsce wyschniętych i niestety wyłamanych brzózek jodełki

-zamontowano dodatkowe 2 ławki i zabetonowano 2 słupy pod tablice  informacyjne

-wraz z kol. koła Nr.2 w Jaśle utwardzono żwirem i wyremontowano groblę  

oraz drogę dojazdową od "pontoniaka".

ROK 2012

od kwietnia bieżącego roku zrobiono:

-posadzono i dosadzono w miejsce połamanych i uschniętych drzewek

 około 200 brzóz i sosenek

-wykonaliśmy i obsadzili 4 następne ławki nad skarpą 

-postawiliśmy drewniana wiatę

-zrobiliśmy ławki we wiacie

-otrzymaliśmy na drodze darowizny stół do wiaty

-21/22.05 wykoszono trawę na łowisku

-22.05 zainstalowano piorunochron na wiacie 

-27.06 po raz drugi została wykoszona trawa 

-we wrześniu została zakonserwowana i pomalowana wiata

-w pażdzierniku poprawiono ( wyżwirowano ) drogi dojazdowe

-wykonano i obsadzono następne 2 stoły we wiacie 

-03.11 postawiono i zabetonowano słup pod tablicę ogłoszeń

-wyznaczono i przygotowano (wył.kamieniami) miejsce pod ognisko 

 

                                        ROK 2013

-02.05  dosadziliśmy około 80 drzewek i przy wyznaczonym miejscu 

              na ognisko obsadziliśmy trzy ławki

-14.05 wykoszono trawy na stawie

-30.05 wykonano i zainstalowano tablicę ogłoszeń

-22.06  ponownie wykoszono trawę . Wykonano i zainstalowano daszek

             nad tablicą ogłoszeń . Zaimpregnowano dach rybaczówki papą .

             Wyłożono metraż pod wiatą matą i wysypano na nią żwirek aby

             w czasie deszczu uniknąć błota . W tym miejscu dziękuje za pomoc

             w realizacji tego pomysłu koledze Kotulak Bogdan .

ROK 2014

-w miesiącu maju wykoszono częściowo trawę  

-w lipcu zainstalowano oświetlenie w rybaczówce

-w lipcu II koszenie traw            

 ROK 2015                       

-03.04  naprawiono podłogę na ganku rybaczówki w Siepietnicy

-08.05  wykoszono trawe na Ujeżdzie

-18.05 rozpoczęto prace przy faszynowym wale i wyplantowaniu 100 m

  odcinka linii brzegowej od strony rybaczówki

-19.05 przywieziono płyty pod budynek gospodarczy (darowizna) i zakupiono      piasek jako podsypkę pod budynek

-22.05 zakończono pracę przy umocnieniu faszynowym linii brzegowej i przystosowano w pobliżu cypla miejsce do wpuszczania ryb zarybieniowych .

-26.05 posiano trawę na 100 metrowym odcinku remontowanego brzegu i wyplantowano powierzchnię pod budynek gospodarczy

-27.05 zakupiono , skręcono i ustawiono budynek gospodarczy przy rybaczówce

-05.06 wykoszono trawę wokół rybaczówki i na skarpie

           zrobiono schodki na stromym brzegu

           obsadzono i połączono  budynek gospodarczy z rybaczówką

           posadzono tuje przy ognisku 

-16,07 wykoszono trawę przy rybaczówce jak również kosiarką rotacyjną łąkę pomiędzy            stawami , oraz wycięto wierzby i olchy dziko rosnące na wale .

-wrzesień wykoszono trawę na łowisku

-wrzesień-firma wodno-budowlana zabezpieczyła faszynami pozostałą

             część lini brzegowej i wyplantowała brzeg . Łącznie zabezpieczono

             350 metrów lini brzegowej .

-04.11   zasypano dołki na drogach dojazdowych . Dosadzono w miejsce

             uschniętych drzewka . Obudowano blachą dolną część "Rybaczówki" . 

Rok 2016

-09.04-posadziliśmy około 50 brzóz , zabezpieczyliśmy drzewka przed bobrami . Wykonano schodki wejściowe do Rybaczówki . Posadzono wiklinę pomiędzy stawami UI i UII celem utwardzenia podłoża . Zamkniętodojazd na łowisko przy tablicy ogłoszeń z powodu zniszczonej drogi dojazdowej . Na łowisko wjazd od stawu małego w okolicy miejsca na ognisko . Zebrano śmieci .

-11.05. wykosiliśmy trawę na łowisku i umacnialiśmy brzeg przed podmywaniem .

-16.06. umocniono linię brzegową na odcinku około 50 m. ciąg dalszy .

-09.07. dalszy ciąg zabezpieczania brzegu przed podmywaniem i koszenie

-sierpień-wykoszono trawę w obrębie linii brzegowej jak również została wykoszona łąka pomiędzy stawami kosiarką rotacyjną .

-04.11. wyplantowano i utwardzono żwirem drogę dojazdową od mostu pontonowego do stawu Ujazd II (Nr.3)

ROK 2017

-w miesiącu kwietniu wykonano 300 m2 drogi pomiędzy stawem 2 i 3 

-09.05 ułożono i zakotwiczono 30 palet na linii brzegowej stawu "Dużego" od strony Rybaczówki 

-19.05 dziewięciu wedkarzy z naszego koła posadziło 270 iglaków wokół stawu nr.3 u Ujeżdzie

2/3 06. wykoszono trawe wokoł rybaczowki i na stanowiskach wedkarskich 

14.06, pieciu wedkarzy układało palety poprawiajac stanowiska wedkarskie

07.07.Siedmiu wędkarzy wykosiło trawę na łowisku , przygotowano stanowiska na północnym brzegu ,  obsadzono 7 ławek . Kilka dni wcześniej zmierzyliśmy stany lustra wody na stawach dużych UI i UII .Wynika że staw na UII ma 70cm lustra wody więcej , przyczyną może być częściowe zatkanie rury łączącej oba stawy .

w sierpniu udrożniono przepływ wody pomiędzy stawami dużymi UI a UII                                                                             

2018

28.12.2017 łowisko Ujazd II zostało zakupione przez Z.O. w Krośnie 

12-15.01 udrożniono przepływ wody pomiędzy stawami U1 i U2.             Prace spowodowane były wymywaniem gruntu wokół rur , co mogłoby spowodować zapadnięcie się ziemi . Odetkano zaczopowany przepływ wody , wyrównując poziom wód na łowiskach.  Przy okazji prac wymieniono na nowe uszkodzone rury .  

-20.04 poprawiono drogę dojazdową od mostu pontonowego do łowiska Ujazd II

-02.05. ułożono instalację elektryczną z rybaczówki do wiaty . materiały pochodziły z darowizny a praca wykonana została społecznie .

-12.05.pozyskano na zasadzie darowizny plastikowe i drewniane palety które posłużą nam przy wytyczaniu wygodnych stanowisk .

-zakupiono panel słoneczny i akumulator do rybaczówki .

-podniesiono linię brzegową na odcinku ok. 200 m. celem była ochrona brzegu przed wymywaniem . Wyzbierano śmieci .

-poprawiono 13  stanowisk wędkarskich przez położenie i umocowanie palet

-wykoszono trawę wokół rybaczówki i wiaty oraz na brzegu od strony Jasła . 

-naprawiono grill poprzez wyłożenie blachą przepalonego paleniska .                Na nasz apel o pomoc przy powyższych pracach zgłosiło się 18 wędkarzy .

09.06.-rozpoczęto prace przy renowacji wiaty.

-wykoszono trawę na lini brzegowej od wiaty

-zakończono prace przy zabezpieczaniu brzegu przed wymywaniem 100 m.

Do powyższych prac stawiło się 11 wędkarzy

15.06.wysypano pospólką i wyrównano drogę od tablicy ogłoszeń wzdłuż lini brzegowej stawu "pontonowego"

04.08.zmontowano i zakotwiczono tablicę informacyjną wraz z planem łowiska . Wykoszono trawę wokół wiaty i Rybaczówki , przygotowano 25 stanowisk zawodniczych na nadchodzący Puchar Prezesa , w tym 10 stanowisk wykonano na stałe zabezpieczając brzeg przed wymywaniem  a same stanowiska wyłożono paletami i podestami . Istniejące już stanowiska ( 30 stanowisk) przygotowano pod zawody i łowienie rekreacyjne wykaszając trawę i wycinając zarastającą je roślinność .Wędkarze z własnej inicjatywy wykonali 2 zejścia (jedno na 2 i jedno na 3) do stanowisk wędkarskich w postaci schodków wysypanych żwirem i kamieniem . Na apel o pomoc w pracach na łowisku zgłosiło się 15 wędkarzy . 

30.09. ukończono prace przy tablicy informacyjnej na rozstajach dróg , zakotwiczając linki zabezpieczające tablicę przed naporem wiatru.

10.10.utwardzono i wyrównano drogę na małej grobli.

13.10.dwoch wędkarzy dosadzło 20 drzewek(kasztany,orzechy,sosny) wokół małego i dużego stawu .

19.10.trzech wędkarzy zasypywało dziury na drogach pomiędzy stawami 2 i 3 . Łącznie zagospodarowano 2 wywrotki żwiru .

24.11. zamontowano na słupie przy rybaczówce monitoring .                 (materiały i wykonanie -       społecznie

12.12. zakupiono i zhałdowano na łowisku dwie wywrotki żwiru

ROK 2019

13 lutego wynajęta przez nasze koło Firma Wodno-Budowlana rozpoczęła prace na łowisku . Celem robót było zabezpieczenie wałem faszynowym lini brzegowej od strony dużej grobli przed podmywaniem wodą , wykonanie półki brzegowej umożliwiającej wygodne wędkowanie , wyplantowanie skarpy umożliwiającej zejście na brzeg , schodów oraz wykonanie rynny do wpuszczania ryb na łowisko . Prace powyższe zostały wykonane na odcinku 340 metrów linii brzegowej i trwały około miesiąca .

11 maja grupa 10 wędkarzy wykosiła na łowisku trawę , zabezpieczyła linię brzegową na odcinku 100 m. przed wymywaniem brzegu , zainstalowała  "wygódkę" na nowym miejscu , posiano trawę na splantowanym brzegu poprawiono stanowiska wędkarskie

19 czerwiec odnowiono , umyto pod ciśnieniem wody "Rybaczówkę" i wiatę , przygotowując tę drugą do położenia świeżej warstwy impregnacyjnej . Wykoszono trawę wokół Rybaczówki i na skarpie od strony Jasła na odcinku ok. 150 metrów . W pracach wzięło udział 9 wędkarzy i sympatyków wędkarstwa .

13 lipiec wykoszono łąkę pomiędzy stawami kosiarką rotacyjną , przygotowano stanowiska wędkarskie na zawody 21.07, oczyszczono wiatę i położono warstwę impregnacyjną na jej drewnianej konstrukcji , usunięto palety znad wody , które wcześniej przy podniesionym poziomie wody pozwalały w miarę wygodnie wędkować .

19 października wykonano rynnę do bezpiecznego wpuszczania ryb na stawie dużym ,zaimpregnowano wiatę , zniwelowano dołki na drogach wokół stawu wykorzystując całość  nagromadzonego żwiry , wyzbierano śmieci na łowisku . W pracach społecznych wzięło udział 10 wędkarzy .

ROK 2020

22/23 maj wykoszono trawę przy stawie nr,3

05, czerwiec .Wykoszono trawy c.d. Zakupiono 4 wywrotki żwiru i wyplantowano nim dziury na drogach wokół stawu 2 i 3. w pracach wzięło udział 11 wędkarzy .

04.07-wędkarze wykosili trawę wokół rybaczówki i wiaty .

09,07-zakupiono 10 ton piasku i 500 sztuk worków przeciwpowodziowych

11,07-13 wędkarzy wykonało stanowisko wędkarskie , wykoszono trawy na łowisku od pierwszego do czternastego stanowiska , zabezpieczono linię brzegową workami z piaskiem , usunięto roślinność wodną (pływacz zwyczajny) na odcinku ok. 100 metrów

16.07 trzech wędkarzy i jeden sympatyk wyczyściło staw duży na odcinku ok.140 m. z pływacza zwyczajnego . Wypełniono 70 worków  piaskiem i rozwieziono część na miejsca wymagające wzmocnienia brzegu , częściowo przygotowano szolunki na rozmytym cyplu celem jego rekultywacji . 

01.08.-sześciu wędkarzy zaszolowało stanowisku na cyplu przygotowując powyższe do utwardzenia , postawiono 2,5 platformy ,wyłożono workami z piaskiem linię brzegową przy stawianych platformach , łąka pomiędzy stawami U2 została wykoszona kosiarką rotacyjną .

27.08-Dziesięciu wędkarzy postawiło na łowisku 2,5 platformy wędkarskiej , rozłożono worki z piaskiem na lini brzegowej i zainstalowano 2 ławki . Pozyskano wywrotkę ziemi celem odnowienia miejscówki na cuplu . Usunięto resztki starych pomostów i wysprzątano linię brzegową od 1 do 12 stanowiska .

30.09. wysypano drogi dojazdowe na łowisku żwirem i zniwelowano dołki . Wysypano szolunki i podniesiono poziom miejscówki na cyplu przygotowaną wcześniej ziemią .Zakupiono i zhałdowano 3 samochody materiału na przyszłe naprawy dróg .

-Podczas prac "Kruszgeo" na stawie małym U2 została naprawiona i podniesiony poziom drogi pomiędzy stawami "pontonowy" U1 i stawem małym U2

       Zarząd Koła 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (3)

 • maciek_k Data dodania: 5 lat temu Oceń: 2 + / -

  Świetna robota! Nie da się ukryć że Zarząd Koła w Rafinerii nie próżnuje i gospodaruje bardzo dobrze i sensownie środkami. Prezesie Kazimierzu, Panowie... tak trzymać!

 • Nawrocki Tomasz Data dodania: 5 lat temu Oceń: 2 + / -

  tomek_nawrocki

  Miałem właśnie okazje, od dłuższego czasu odwiedzić łowisko. Widać niesamowity wkład pracy. Pięknie to wszystko wygląda. Tylko czekać aż drzewka przesłonią swoim cieniem rybaczówkę i altanę :)

 • janusztu Data dodania: 9 lat temu Oceń: 4 + / -

  Widać efekty pracy włożonej przez kolegów wędkarzy by przyjemniej spędzić czas nad wodą . Zapraszam wędkarzy do wyrażania opinij i pomocy w pracach .