Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty

Trzecie otwarte, towarzyskie zawody w wędkarstwie karpiowym „MAJÓWKA NA DĘBOWEJ” 29.04 – 3.05 2011 r. akwen Dębowa.

 

Trzecie otwarte, towarzyskie zawody w wędkarstwie karpiowym

„MAJÓWKA NA DĘBOWEJ”

29.04 – 3.05 2011 r. akwen Dębowa. 

 

 

 

Już po raz trzeci na akwenie Dębowa w Reńskiej Wsi miłośnicy Karpiowania  mają możliwość spotkania się na niezwykłej imprezie, w wyjątkowej i niepowtarzalnej atmosferze na corocznych towarzyskich zawodach - „MAJÓWKA NA DĘBOWEJ”.

 

Jak co roku dnia 29 kwietnia spotkamy się na stanicy „Hula- Gula” by wspólnie się spotkać i wystartować w maratonie zabawy z przyjaciółmi i znajomymi nad przepięknym zbiornikiem wodnym obfitującym w przepiękne i nie małe okazy karpi oraz amurów.

 

W związku z ogromnym zainteresowaniem i popularnością imprezy lista startowa została już zamknięta i ponad 30 par Karpiarzy będzie miało możliwość po raz kolejny zmierzyć się i spotkać oko w oko z mieszkańcami Dębowej. Pomimo powodzi jaka nawiedziła tereny Opolszczyzny odłowy kontrolne ichtiologa PZW potwierdziły iż zbiornik nie ucierpiał na skutek zdarzeń jakie miały miejsce wiosną i stan jak i populacja karpi na akwenie jest jak zwykle bardzo duża, co mamy nadzieję ucieszy wszystkich startujących.

 

Zawodnicy spoza okręgu PZW Opole- w związku ze zmianami fiskalnymi jakie trwają w PZW- zobowiązani są do opłacania składki uzupełniającej na wody Okręgu PZW Opole. Ponadto w związku z wejściem w życie nowej ustawy o Rybactwie Śródlądowym każdy z zawodników przebywający na środku pływającym jest zobligowany do posiadania kamizelki ratunkowej, kapoka. Dlatego nakłada się na wszystkich startujących obowiązek stosowania się do zapisów ustawy i posiadania oraz użytkowania w czasie imprezy ww. kamizelek ratunkowych w czasie pływania pontonem czy też łódką.

 

Lista startujących:

 

1.      Szydłowski Artur-Bach Roman - Team Kietrz.
2.      Rzeżniczek Dariusz+1.
3.      Czort Marcin+1 Krakow.
4.      Prukop Piotr-Jezior Dariusz.
5.      Podwika Marcin-Truty Roman TC Dębowa.
6.      Truty Przemyslaw+1.
7.      Bobatów Szymon Carpland+1.
8.      Szpyrka Grzegorz Carpland+1.
9.      Matuszewski Marcin-Rubinkowski Krzysztof tr.Tkacz Adam - Gliwice.
10.    Choroś Grzegorz-Choroś Zbigniew - Gliwice.
11.    Kwiatkowski Mariusz-Bednarski Michał   - team Zabrze.
12.    Rozmus Łukasz-Niemiec Marek team Zabrze.
13.    Mazur Andrzej-Mazur Maciej TC Dębowa.
14.    Osmanowicz Ryszard + 1 TC Dębowa.
15.    Belina Andrzej+1CT Dębowa.16 Kafel Marek +1CT Dębowa.
16.    Lipke Tomek-Ozga Przemysław Carpmaniac.
17.    Grajek Rafał-Wieczorek Mariusz.
18.    Depta Piotr + 1 Carpland.
19.    Frątczak Andrzej+1 Tychy.
20.    Pawleta Waldemar-Malczewski Ireneusz Dobrzeń W.
21.    Łazik Klaudiusz-Kampa Tomasz Dobrzeń W.
22.    Konstańczyk Sławomir +1 Dobrzeń W.
23.    Mariusz Niedźwiecki + Mirosław Bardas - Team Carpzone Poland
24.    Arkadiusz Cichosz + Michał Bisior - Team Carpzone Poland
25.    Prucnal Grzegorz + Paweł Romańczuk – Tychy
26.    Marek Kiecka + Krystian Bąk – Tychy
27.    Paweł Strzelczyk + Bartek Trocer
28.    Adrian Ciążyński + Mariusz Bujakowski
29.    Marek Hallas + 1.
30.    Daniel Ruciński + 1  
31.    Kruszewski Dariusz +1

 

Szczegółowe informację na temat planu czasowego zawodów oraz numer konta na jaki ma zostać dokonana opłata startowa w wysokości 460 PLN od pary oraz 50 PLN za team runnera zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Wpłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego. Bezpośrednio u skarbnika koła Reńska Wieś Kofama lub kontaktować się na nr. tel. 512 242 989 ewentualnie 500 280 047. Osoby które nie dokonają wpłaty do końca wyznaczonej daty zostanąautomatycznie skreślone z listy startowej

 

Regulamin trzecich towarzyskich zawodów w wędkarstwie karpiowym –

„MAJÓWKA NA DĘBOWEJ” - 29.04 – 03.05. 2011 roku akwen Dębowa.

 

Zastrzega się prawo organizatorów do dokonania zmian w regulaminie zarówno przed jak i w czasie trwania zawodów z przyczyn niezależnych.

Zawody odbywają się na żywej rybie – spowodowanie śmierci lub okaleczenie ryb skutkuje dyskwalifikacją drużyny. Zakaz zabierania złowionych ryb!

-  Do klasyfikacji generalnej zalicza się karpie i amury o wadze większej niż 2 kilogramy.
-  Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły biorące udział w zwodach. W przypadku uzyskania takiego samego      wyniku przez drużyny o zwycięstwie decyduje mniejsza liczba ryb złowionych przez dany zespół. W razie złowienia takiej samej ilości ryb o zwycięstwie zdecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół, ewentualnie kolejne ryby.
-  Masa złowionych ryb będzie liczona w gramach.

1.      Tylko drużyna, team runner oraz sędziowie mogą przebywać na stanowisku.

2.      Wędziska rozstawiamy max 5 m od tabliczki z numerem  stanowiska, wszelkie nieporozumienia zgłaszamy natychmiast sędziom. Sędziowie upoważnieni są do rozstrzygania spraw spornych

3.      Zawodnicy sami wyrzucają zestawy, holują i podbierają ryby.

4.      Holowanie ryb jest dozwolone tylko w obrębie swojego stanowiska. W przypadku, gdy holowana ryba będzie miała styczność z zestawami sąsiedniej drużyny może zostać niezaliczona.

5.      Zawodnik, którego zestaw splątano może zgłosić protest, zgłaszając ten fakt sędziemu – sędzia podejmuję decyzję o zaliczeniu ryby, która spowodowała splątanie zestawów.

6.       W czasie zawodów zawodnicy mogą wchodzić do wody do wysokości ud.

7.      Do czasu zgłoszenia, zważenia, ryba musi być przechowywana w worku karpiowym.

8.      W jednym worku karpiowym przechowujemy tylko jedną rybę, odhaczanie ryby odbywa się na macie karpiowej.

9.      Dozwolone jest tylko łowienie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i metody spławikowej.

10.  Do oznaczenia łowiska dopuszcza się użycie maksimum trzech markerów (bojek)

11.  Dopuszcza się stosowanie środków pływających do nęcenia łowiska, wywożenia zestawów, holowania ryb, sondowania łowiska itp. Każda drużyna w czasie korzystania ze środka pływającego, powinna zachować szczególną ostrożność, korzystać z kapoków- obowiązkowo!

12.  Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych jako przynęty jak i dodatków do zanęty.

13.  Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

14.  W czasie trwania zawodów zabrania się poruszania samochodem przez uczestników oraz zakaz wjazdu przyczep campingowych- zakaz nie dotyczy organizatorów i sędziów.

15.  W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć zestawy z wody

16.  W razie niesprzyjających warunków pogodowych, nagłych zdarzeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub wcześniejszego zakończenia zwodów. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.

17.  Do rozstrzygania kwestii spornych lub nieokreślonych w regulaminie uprawnieni są organizatorzy oraz sędziowie.

 

Team runner:

 

1.    Dopuszcza się start team runnera (pomocnika drużyny)
2.    opłata za team runnera wynosi 50 PLN
3.    Team runner ma prawo do pomocy drużynie w takich czynnościach jak:
     -podbieranie ryby na brzegu jak i ze środka pływającego
     -pomocy przy ważeniu złowionej ryby
     -sondowania łowiska
     -team runner może obsługiwać środek pływający – tzn. może wiosłować bądź sterować łodzią w czasie wywożenia zestawów, zanęty, podbieraniu ryby z zastrzeżeniem iż nie może, team runner, wykonywać takich czynności jak nęcenie łowiska, holowanie ryby, wywożenia samodzielne zestawów, nie może mieć styczności z zestawem w czasie wywózki gdy przebywa wraz z zawodnikiem na środku pływającym.
4. Team runner nie może również szykować zestawów tzn. zakładać przynęt na hak/włos, wiązać przyponów końcowych, strzałowych, nie może przygotowywać zanęt podawanych za pomocą produktów wykonanych z  PVA, zabrania się przygotowywanie również zanęt i przynęt przez pomocnika drużyny.
5. Dopuszcza się przygotowywanie stanowiska przez pomocnika drużyny, rozbijanie namiotów, składanie namiotów, rozpalanie grilla, przygotowywanie posiłków i napojów chłodzących i innych czynności biwakowych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem spory i niejasności rozstrzygają sędziowie zawodów lub organizatorzy.

 

Procedura zgłaszania połowu:

1.
    Złowioną rybę należy zgłosić sędziemu
2.    Każda ryba ważona jest wagą elektroniczną dostarczoną przez sędziego- waga podawana w gramach.
3.    Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego, w której zapisuje się:
•      Nazwisko zawodnika, który złowił rybę
•      Datę i godzinę ważenia ryby
•      Wagę połowu w gramach
•      Gatunek ryby (karp, amur)
•      Zawodnik składa podpis potwierdzający zgodność danych połowu

 

Losowanie stanowisk

1.    Losowanie odbędzie się zgodnie z regulaminem
2.    Wszyscy startujący powinni uczestniczyć osobiście w losowaniu stanowisk. Dopuszcza się w uzasadnionym przypadku wylosowania stanowiska dla nieobecnej na losowaniu drużyny przez innego uczestnika imprezy (nieobecność podczas losowania musi być uzasadniona i zostać dopuszczona przez organizatorów)
3.    Nazwiska zawodników każdego zespołu oraz numery stanowisk będą zamknięte w nieprzeźroczystych pojemnikach
4.    Losowanie stanowisk odbędzie się na zasadzie:
•    Wylosowana przez organizatora drużyna losuje dla siebie numer stanowiska i jeżeli wylosowane stanowisko jej odpowiada to zatrzymuje je. Jeżeli jednak wylosowane stanowisko nie będzie odpowiadało drużynie, dopuszcza się możliwość ponownego losowania numeru stanowiska, jednakże wylosowane stanowisko musi być już zaakceptowane, nie jest możliwe odrzucenie wylosowanego numeru i losowanie po raz trzeci.
•    Wśród pojemniczków z numerami stanowisk będzie znajdował się jeden pojemnik „Joker” . Wylosowanie tego pojemniczka umożliwia drużynie wybór dowolnego, jeszcze nie wylosowanego przez wcześniej losujące drużyny stanowiska. W przypadku wylosowania numeru stanowiska, przez kolejno losujące drużyny, wybranego dzięki „Jokerowi” numer ten zostaje odrzucony, natomiast losująca drużyna losuje ponownie zachowując prawo do zmiany wylosowanego numeru stanowiska.
5.    Ewentualne odstępstwa lub inne zmiany w sposobie losowania muszą być zaakceptowane przez organizatora.

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.