Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

ZAWODY MISTRZA KOŁA w WĘDKARSTWIE KARPIOWYM - ODWOŁANE!!!

1,2,3. Maj 2020r. odbędą się zawody o Mistrza Koła w wędkarstwie karpiowym

                                                   REGULAMIN

                               ZAWODY O TYTUŁ MISTRZA KOŁA 103 W
                            WĘDKARSTWIE KARPIOWYM W ROKU 2020

1. Zawody o tytuł „Mistrza Koła 103 w Wędkarstwie Karpiowym” rozegrane zostaną na łowisku
nr 110 w Rogoźniku w dniach 01.05-03.05.2020 roku.

2. W zawodach biorą udział drużyny dwuosobowe, w skład których wchodzą wyłącznie członkowiekoła 103 w Rogoźniku. Każda drużyna łowi na 4 wędki.
3. W trakcie zawodów na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden uczestnik, zawodnik
opuszczający czasowo łowisko zobowiązany jest wyjąć zestawy z wody.
4. Zawody będą rozegrane w formule rzutowej, sondowanie, nęcenie i hol ryb odbywać się będzie
z brzegu i w obrębie wyznaczonego stanowiska. Całkowicie zabronione jest brodzenie podczas
nęcenia, natomiast w przypadkach szczególnych dopuszcza się wejście do wody do wysokości
bioder, celem podebrania lub uwolnienia ryby z zaczepu.
5. Ustala się maksymalną odległość połowu na 110 m, liczoną od brzegu na wprost stanowiska
wędkarskiego.
6. Niedozwolone jest wypływanie żadnymi środkami pływającymi ( w tym modele RC) przez całe
zawody w celu wywożenia zestawów, sondowania dna, stawiania markerów oraz nęcenia.
7. W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny, a ta nie zgłosi protestu,
ryba zostaje zaliczona do zawodów.
8. Dozwolone jest ustawienie maksymalnie dwóch markerów na stanowisku ( z brzegu za pomocą
wędki typu „marker”).
9. Dwukrotne złamanie regulaminu będzie karane dyskwalifikacją całej drużyny bez względu na jej
aktualną sytuację punktową. Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie wyznaczeni przez organizatora
przed losowaniem stanowisk.
10. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w zawodach ( dyplomy i puchary, Karpiowy Mistrz
Koła 103 otrzymuje prawo reprezentowania Koła w Karpiowych Mistrzostwach Okręgu).
11. Zbiórka zawodników w dniu 01.05.2020 r. o godzinie 12.00.
Po omówieniu regulaminu zawodów odbędzie się losowanie stanowisk.
12. Po zakończeniu losowania wszystkie drużyny rozjeżdżają się na swoje stanowiska w celu
przygotowania się do zawodów.
13. Rozpoczęcie pierwszego nęcenia o godz. 13.00, rozpoczęcie wędkowania o godzinie 14.00.
Zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 12.00. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej
2 kg, a ich łączna suma kilogramów zdecyduje o zwycięstwie w zawodach.
14. W razie jednakowej wagi złowionych karpi, o wyższej pozycji będzie decydować waga
największej ryby, a w następnej kolejności większa ilość ryb.
15. Ważenie złowionych ryb będzie się odbywać na bieżąco w obecności przedstawiciela
sąsiadującej drużyny, do ważenia zostaną wytypowane dwie lub trzy wagi jednego producenta.
Przed przystąpieniem do ważenia ryby należy zważyć worek karpiowy i odliczyć jego masę.
16. Dozwolone jest stosowanie przynęt wyłącznie pochodzenia roślinnego, wprowadza się zakaz
używania białych robaków, rosówek, itp. Wędkowanie będzie odbywać się wyłącznie metodą
„włosową”, zakazane jest nabijanie przynęty bezpośrednio na hak.
17. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół jeziora.
18. Organizatorzy i opiekun łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz nakazują posprzątanie po sobie
po zawodach.
19. Do czasu dotarcia sędziego z wagą, ryby muszą być przetrzymywane w workach
karpiowych, po jednej sztuce w worku.
20. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka karpiowego, środka do dezynfekcji oraz maty
karpiowej o wymiarach nie mniejszych jak 1,00 x 0,80 metra.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
22. Podstawową zasadą Karpiowych Mistrzostw Koła 103 jest „Fair play”, organizatorzy
oczekują uczciwości i koleżeńskiej rywalizacji wszystkich drużyn.


Serdecznie zapraszamy miłośników wędkarstwa karpiowego do wzięcia udziału w zawodach
i jednocześnie, ze względu na rozmiar łowiska, ustalamy limit startu dla 8 dwuosobowych drużyn.


                                         Kontakt w sprawie zawodów:


Piotr Dłubak
tel 881 323 993