Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Nowe władze i organa zostały wybrane w kole.

Aktualności | 2016-12-19 | Publikujący: Koło PZW OSW Rogóżno

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Koła P ZW OSW Rogóźno, otworzył prezes koła Kol. Marek Harasim. Przywitał wszystkich uczestników zebrania, w tym Starostę Łęczyńskiego Romana Cholewę, Wójta Gminy Ludwin Andrzeja Chabrosa, Przewodniczącego ZZG w Polsce LW Bogdanka Zdzisława Cichosza, Przyjaciela Koła dotychczasowego Prezesa ZO Zbigniewa Sadowskiego oraz obsługującego Walne Zgromadzenie ze strony Zarządu Okręgu PZW w Lublinie Andrzeja Borkowskiego. Po oficjalnym otwarciu Walnego Zgromadzenia, minutą ciszy upamiętniono pamięć wszystkich kolegów, którzy w tej kadencji odeszli na wieczny spoczynek.
Następnie dokonano wyboru prezydium zgromadzenia. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Kol Marek Harasim, a na sekretarza wybrano Krzysztofa Bordzoła. Kol. Harasim przedstawił porządek obrad, który bez żadnych wniesionych poprawek został przyjęty - zał. nr 1.
Realizując porządek obrad dokonano wyboru komisji:
- Mandatowej - Chołota Piotr, Grzywacz Marian
- Uchwał i wniosków - Górski Zygmunt, Kawalerski Marian
- Wyborczej - Klajda Mirosław, Puzio Janusz
Po wyborze komisji Walnego Zgromadzenia, Dyr. Biura ZO PZW w Lublinie Kol. Andrzej Borkowski dokonał odznaczenia członków naszego koła:
- złotą odznaką PZW - Marian Grzywacz
- srebrną odznaką PZW - Dariusz Zrobczyński
Prezes Zarządu Koła Kol. Harasim Marek i wiceprezes do spraw sportu Bordzoł Krzysztof podsumowali działalność sportową w kole, wręczając statuetki najlepszym sportowcom i triumfatorom konkursów organizowanych przez koło.
Po zakończeniu formalnej części WZ, zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu koła, które przedstawił prezes. Sprawozdanie to podsumowało działalność Zarządu koła w 2016 roku i podsumowało całą mijającą kadencję. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 2.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Jan Sadowski przedstawił sprawozdanie z ostatniej kontroli w kole oraz podsumował działalność koła w okresie sprawozdawczym - zał. nr 3.
Sekretarz Sądu Koleżeńskiego Koła, Marian Kawalerski przedstawił sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego - zał. nr 4.
Następnie przewodniczący przedstawił propozycję Preliminarza Budżetowego na 2017 rok, Kalendarza imprez sportowych oraz Planu pracy Koła w 2017 roku.
W tej części Walnego Zgromadzenia przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami oraz przedstawionymi założeniami programowymi na 2017 rok. Jedynymi dyskutantami na tym etapie Walnego Zgromadzenia byli zaproszeni goście. Pracę koła bardzo wysoko ocenił Starosta Łęczyński Roman Cholewa. Nie sądził, że koło działające na terenie Powiatu może prowadzić tak rozległą działalność i osiągać sukcesy w regionie, okręgu i kraju. Podobną opinię wypowiedział Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros. Z satysfakcją przyjął wiadomość, że takie koło działa w jego Gminie. Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce LW Bogdanka Zdzisław Cichosz jest zadowolony ze współpracy z kołem i ma nadzieję, że podtrzymana ona będzie również w następnych latach.
Przewodniczący Komisji mandatowej odczytał protokół komisji mandatowej, która stwierdziła ważność zebrania w 2 terminie do podejmowania uchwał.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. W wyniku głosowania absolutorium dla ustępującego Zarządu zostało udzielone zarządowi jednomyślnie.
Realizując porządek obrad przystąpiono do wyborów władz i organów w kole. Przewodniczący komisji wyborczej, Mirosław Klajda przedstawił protokół komisji -zał nr 5, w którym zaproponował ilościowy skład władz i organów koła oraz kandydatury na prezesa koła, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła , Sądu Koleżeńskiego Koła i delegatów i ich zastępców na XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów. Walne Zgromadzenie zaakceptowało propozycje Komisji wyborczej co do składu ilościowego władz i organów w kole oraz przegłosowało, że wybory będą jawne.
Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie Klimek Wiesław, Drozd Artur a przewodniczący zgromadzenia przystąpił do procedur wyborczych.
Przewodniczący zapytał czy są inne kandydatury z sali na prezesa koła. Wobec braku innych kandydatur, odbyło się głosowanie nad kandydatem zaproponowanym przez Komisję Wyborczą. Jednomyślnie Prezesem koła został wybrany Marek Harasim.
Kolejne pytanie dotyczyło kandydatów z sali do Zarządu Koła. Wobec braku nowych kandydatów przystąpiono do głosowania nad listą zgłoszoną przez komisję Wyborczą. Zarząd został wybrany jednomyślnie. Identyczna procedura towarzyszyła przy wyborze Komisji Rewizyjnej w kole i Sądu Koleżeńskiego. Wobec braku kandydatów z sali głosowano na listy przedstawione przez Komisje Wyborczą. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński zostały wybrane jednomyślnie. Ostatnie wybory jakie zostały przeprowadzone na Walnym Zgromadzeniu dotyczyły wyboru delegatów i ich zastępców na XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Lublinie. W wyniku głosowania delegatami zostali Harasim Marek, Sadowski Jan. Zastępcami delegatów zostali Bordzoł Krzysztof i Pierepienko Robert. Wyniki wyborów do władz i organów koła oraz wybór delegatów na XXXI OZD i ich zastępców zamieszczone są w protokole Komisji skrutacyjnej - zał nr 6.
Po zakończeniu wyborów przystąpiono do dyskusji programowej. W czasie dyskusji nowo wybrany Prezes Koła zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła zaproponuje Kol. Mirosławowi Klajdzie, funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Koła.
Dariusz Zrobczyńki zaproponował aby rozważyć możliwość organizacji wyprawy morskiej w kole. W tym temacie głos zajęli, Harasim, Chołota, m. innym stwierdzając. Wniosek taki można zgłosić, lecz w latach poprzednich organizowaliśmy wyprawy morskie, lecz są one kosztowne i nie zawsze możliwe do zrealizowania.
Strażnicy SSR stwierdzili, że wał okalający Zb. Dratów od strony Ludwina jest zniszczony i nie ma jak realizować akcji porządkowych czy też kontrolnych, zwłaszcza po większych czy długotrwałych deszczach. Stwierdzono, że niski stan wody w zbiorniku grozi rybostanowi i jednocześnie uniemożliwia realizację działań sportowych w kole. Dyrektor Biura ZO PZW w Lublinie zapowiedział, że na podstawie rozmów z WZiR już na wiosnę przyszłego roku stan wody zostanie na tyle podniesiony, że będzie można przeprowadzać zawody.
Wobec braku więcej głosów w dyskusji odczytano Protokół Komisji Uchwał i Wniosków - zał nr 7 i przegłosowano blokiem wszystkie uchwały.
W ten sposób wyczerpano porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego. Zamykając Walne Zgromadzenie Prezes Koła Kol. Marek Harasim podziękował wszystkim za przybycie, za dyscyplinę i trafne wybory. Korzystając z okazji, prosił o przekazanie wszystkim członkom PZW oraz ich rodzinom, życzenia Zdrowych Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Nowo wybranym władzom i organom koła, życzył determinacji i zrealizowania zamierzeń jakie na siebie wzięli w tej nowej kadencji.
Walne Zgromadzenie zakończono wspólnym opłatkiem. Więcej zdjęć z tego wydarzenia w naszej galerii. W załaczniku dokumenty scalone Walnego Zgromadzenia 

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jak oceniasz poziom prezentacji działań koła na tej stronie?
Strona w pełni spełnia nasze oczekiwania.
Może być, ale jeszcze jest dużo do zrobienia
Na tym portalu są ciekawsze strony
Wolę posiedzieć przy wędce niż przy komputerze
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin