Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Walne Zgromadzenie podsumowało 2017 rok w kole

Aktualności | 2017-12-19 | Publikujący: Koło PZW OSW Rogóżno

17 grudnia, w pomieszczeniach Pubu 30tka w Łęcznej odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków koła PZW OSW Rogóźno. Walne Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie ze względu na zbyt niską frekwencję. Otworzył je prezes koła, kol. Marek Harasim, który serdecznie przywitał gości i uczestników zebrania. A gośćmi Walnego Zgromadzenia byli: Starosta Łęczyński - Roman Cholewa, Wójt Gminy Ludwin - Andrzej Chabros, Przyjaciel koła Zbigniew Sadowski, Prezes Koła PZW CRH Żagiel - Piotr Ostrowski. Obsługującym z ramienia ZO PZW w Lublinie był Dyrektor Biura ZO PZW w Lublinie Andrzej Borkowski. Po oficjalnym otwarciu Walnego Zgromadzenia uczczono minutą ciszy pamięć kolegów, którzy w 2017 roku odeszli od nas na zawsze. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Zgromadzeni zadecydowali w głosowaniu aby funkcję przewodniczącego zebrania pełnił kol Marek Harasim, natomiast funkcje sekretarza zebrania powierzono Krzysztofowi Bordzołowi.
Po wybraniu prezydium Walnego Zgromadzenia, przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednomyślnie przegłosowany. Realizując jego zapisy przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Komisję mandatową wybrano w składzie: Piotr Chołota i Marian Grzywacz, a Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Mirosław Klajda, Marian Kawalerski i Tomasz Żurek.
Po wyborze komisji walnego zgromadzenia przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do ubiegłorocznego protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego, który wyłożony był od początku zebrania do wglądu uczestników oraz jak stwierdził przewodniczący jego zapisy prezentowane były na stronie internetowej koła. Ponieważ uwag do protokołu nie było, jednomyślnie został on przyjęty przez walne zgromadzenie.
Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie odznaczeń związkowych oraz rozstrzygnięcie współzawodnictwa sportowego w kole i organizowanych konkursów. Odznaczenia PZW wręczył Dyr. Biura ZO Kol Andrzej Borkowski. Złote odznaki otrzymali Zygmunt Górski i Ryszard Pochwatka. Wiceprezes do spraw sportowych - Robert Pierepienko podsumował rywalizację sportową. GPX w dyscyplinie podlodowej zdobył Paweł Michalski, w dyscyplinie spławikowej Jan Sadowski a w dyscyplinie spinningowej Marian Grzywacz. Współzawodnictwo Wędkarz Roku 2017 rozstrzygnął na swoją korzyść Jan Sadowski, który w pokonanym polu pozostawił Kacpra Bordzoła i Zbigniewa Gajowiaka. Puchary w konkursie Sumik ponad wszystko otrzymali Witold Aftyka, Zbigniew Gajowiak i Paweł Michalski. Konkurs największa ryba łowiska wygrał Andrzej Wroński - amur 23,8 wyprzedzając Kubę Rząca - karp 20,10 i Aleksandrę Włodarczyk i Krzysztofa Bordzoła - kapie 19,6. Dodatkowo łowcy sumików otrzymali bony upominkowe, natomiast łowcy okazów darmowe zezwolenia na następny sezon wędkarski.
W części sprawozdawczej przedstawiono obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w sezonie 2017. W sprawozdaniu podsumowano działalność statutową koła. Omówiona działania organizacyjne, finansowe, zagospodarowania i ochrony wód oraz działalności sportowej i pracy z młodzieżą. Komisja Rewizyjna Koła przedstawiła sprawozdanie z rocznej kontroli koła. W sprawozdaniu tym szczegółowo analizuje stan organizacyjny i finansowy koła. Trzecim sprawozdaniem było sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Wszystkie te sprawozdania przedstawiamy jako załączniki.
Następnie przedstawiono Plan pracy koła, Preliminarz budżetowy na 2018 rok oraz Kalendarz Imprez Sportowych, informując jednocześnie, że ten ostatni może ulec zmianie ze względu na niezatwierdzony jeszcze Kalendarz imprez centralnych, w których zamierzamy wystartować. Po przedstawieniu sprawozdań i planów zamierzeń na 2018 rok przystąpiono do dyskusji. O głos poprosił jako pierwszy Starosta Łęczyński Roman Cholewa, który pogratulował Zarządowi koła jego działalności i realizacji wszystkich celów statutowych. Cieszy się, że koło nasze z roku na rok przyrasta jeśli chodzi o liczbę członków, oraz że przyrost ten związany jest ze znacznym przyrostem dzieci i młodzieży jako nowych członków koła. Jest usatysfakcjonowany działalnością SSR oraz że w tak trudnych czasach koło radzi sobie z bieżącym finansowaniem. Ma czas na pracę z dziećmi i młodzieżą oraz, że osiąga tak imponujące wyniki sportowe. Obiecuje dalszą współpracę w miarę możliwości o ile Zarząd koła taką nadal podejmie.
Maciej Harasim poinformował o utworzeniu nowej szkółki wędkarskiej w szkole podstawowej w Lublinie. Zarząd koła zaakceptował ten pomysł i obiecał niezbędną pomoc w realizacji tego zadania.
Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros, podziękował za dotychczasową pracę na terenie Gminy i deklaruję dalszą współpracę w realizacji działań koła..  
Kolega Sadowski zaproponował aby ZO wprowadził zakaz zabierania szczupaka w miesiącu grudniu, argumentując ten wniosek ochroną tego gatunku, zwłaszcza samic zaikrzonych. W ostatnich latach woda dużo wcześniej zostaje schłodzona a zimy są krótkie. Tarło tych ryb tak jakby przyspieszyło. Po dyskusji zaproponowano Zarządowi Okręgu, aby rozważył możliwość rozszerzenia okresu ochronnego na szczupaka o miesiąc grudzień.
Dyskusję podsumował Dyr. Biura Kol Borkowski. Wysoko ocenił pracę koła i to zarówno w działaniach organizacyjnych jak i sportowych. Stwierdził, że koło na bieżąco rozlicza się w dziale finansowym, że kontakt z kołem jest bezkolizyjny. Członkowie koła uczestniczą przy zarybianiu ryb wód Pojezierza Łęczyńskiego. Bardzo dobrze realizowana jest umowa z Zarządem Okręgu na utrzymanie porządku na zbiornikach Dratów i Krzczeń i będzie rekomendował Zarządowi Okręgu podpisanie jej w 2018 roku.
Kolega Piotr Chołota odczytał Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzając , że Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał.
Kol Mirosław Klajda odczytał projekt uchwał zaproponowanych przez Komisję Uchwał i wniosków. Walne Zgromadzenie zdecydowało, że wszystkie uchwały i wnioski do ZO będą głosowane łącznie. Zostały one poddane pod głosowanie i zostały zatwierdzone.
Był to ostatni punkt porządku Walnego Zgromadzenia. Prezes Koła zamykając Walne Zgromadzenie złożył wszystkim uczestnikom a za ich pośrednictwem ich rodzinom, najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Dzieląc się opłatkiem życzył przede wszystkim zdrowia, jako podstawy do dalszego działania.
Dokumenty zebrania w załączonym pliku. Więcej zdjęć w naszej galerii

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czego oczekujesz na tej stronie internetowej
Wiadomości z życia PZW
Wiadomości z życia Koła
Informacji sportowych
Ciekawostek wędkarskich
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin