Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wysokość składek wędkarskich na 2018 rok

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH w 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/XI/2017 ZG PZW z dnia 4 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 60/2017  Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie z dnia 31 października 2017r.

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1–4

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – OGÓLNO ZWIĄZKOWE

1.

Składka członkowska - pełna

86,00

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat *

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat *

43,00

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,00

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,00

12,00

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1-4

SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD

1.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

190,00

2.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia

4) kobiety od 60 roku życia

5) osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

 

 

95,00

3.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa

1) członkowie uczestnicy do lat 16

 

50,00

4.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa:

1-dniowa

3-dniowa

5-dniowa

 

30,00

70,00

90,00

5-8

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH: 

(do wędkowania wymagana jest karta wędkarska)

Wysokość kwotowa

w złotych

5.

Opłaty 1-dniowe

 

Wszystkie wody Okręgu

123,00

6.

Opłata całoroczna

Wszystkie wody Okręgu

984,00

7.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską

Nie pobiera się

8.

Legitymacja członkowska

Bezpłatna 

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu PZW ze składki członkowskiej,

składki na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie posiadanej legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

2. Okręg nie pobiera opłat za egzamin oraz legitymację członkowską.

3. Członkowie PZW korzystają ze składek ulgowych i zwolnień z ich wnoszenia:

-  Członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są uprawnieni do ulgi

w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i są zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

-  Członkowie uczestnicy są uprawnieni do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej

i w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.3 tabeli).

Nowo wstępujący do PZW członkowie uczestnicy, którzy po raz pierwszy opłacają składki członkowskie

są zwolnieni z konieczności wniesienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

Zwolnienie nie dotyczy członków uczestników, którzy opłacali w latach ubiegłych składkę członkowską.

-  Członkowie PZW odznaczeni Złotą lub Srebrną Odznaką PZW uprawnieni są do ulgi

w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.2 tabeli)

na podstawie legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej,

- młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat uprawnieni są do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej

i w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.2 tabeli) na podstawie legitymacji szkolnej/studenckiej,

- mężczyźni od 65 roku życia i kobiety od 60 roku życia są uprawnieni do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej

pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  (pkt.2 tabeli dotyczącej składki ogólnozwiązkowej).

* Przyznanie ulgi ze względu na wiek łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r.

na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW, lub legitymacji członkowskiej.

* W przypadku braku udokumentowania swojego stażu członkowskiego pobierana będzie składka w pełnej wysokości.

- mężczyźni od 65 roku życia i kobiety od 60 roku życia są uprawnieni do ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód

bez konieczności 10 – letniego stażu w PZW.

System ulg określony w pkt. 2 tabeli stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek,

- osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich uprawnione są do ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.2 tabeli)

na podstawie pisemnego orzeczenia o trwałym inwalidztwie.

4. Składkę członkowską i składkę na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika, uprawnionego do swojego łowiska

uiszcza młodzież do lat 16.

 Uprawnia ona do wędkowania na wodach nizinnych w całym kraju (po pobraniu zezwolenia w Okręgu, na którego wodach planuje wędkować).

5. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swojego

opiekuna i w czasie jego obecności.

6. Inne ulgi i zwolnienia, Koła mogą stosować na podstawie uchwał Zarządu Koła

ze skutkami obciążającymi budżet Koła.

7. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW Okręg

w Rzeszowie tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską.

8. Skarbnicy są zobowiązani wpisać do legitymacji członkowskiej PZW, na stronie pod wklejonymi znaczkami numer zezwolenia na

wędkowanie Okręgu Rzeszów na 2018 r. oraz numer porządkowy i numer listy, na której zostały zaznaczone informacje 

o uiszczeniu składek członkowskich.

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodą najczęściej wędkujesz?
spławikowo - gruntową
spinningową
muchową
podlodową
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin