Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

WYKAZ WÓD PZW OKRĘGU W RZESZOWIE UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA w 2019 r.

 

WYKAZ WÓD PZW OKRĘGU W RZESZOWIE UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA.

TAB. I. Obwody rybackie wody nizinne Okręgu (płynące).

Obwód

Rybacki Nr

Granice obwodu

Pow. ha

Występujące zbiorniki / Uwagi

Wisłok 3

 

Wisłok od ujścia rzeki Stobnica do mostu kolejowego w m. Rzeszów wraz ze zbiornikiem Rzeszów i rzeką Strug    od mostu w Tyczynie do ujścia  zbiornika w Rzeszowie.

 

Łowisko no-kill  na rzece Wisłok od mostu na drodze powiatowej Nr 1405R w Zarzeczu do ujścia rzeki Gwoźnica w miejscowości Wyżne.

102,20Zbiornik Rzeszów od zapory do cofki zbiornika w m. Zwięczyca – ujęcie wody dla m. Rzeszowa.

 

 

 

 

Łowisko no-kill zakaz zabierania i przetrzymywania ryb w tym martwych. (Nie dotyczy zawodów wędkarskich).

Wisłok 4

Wisłok od mostu kolejowego w m. Rzeszów do ujścia do rzeki San w m. Dębno.

311,00

Zbiorniki: Nowa Wieś, Czyste, Grodzisko Górne, Głuchów, Tama Żołynia.

Wisłoka 3

Wisłoka od ujścia potoku Jodłówka do ujścia potoku Dulcza  w m. Pilzno.

122,00

Zbiornik Mokrzec (Pilzno).

 

.

Wisłoka 4

Wisłoka od ujścia potoku Dulcza w m. Pilzno do ujścia potoku Tuszymka wraz z dopływami. Wielopolka w m. Ropczyce    od mostu drogowego przy ul. Strażackiej do ujścia Wisłoki. Tuszymka - Zbiorniki: Kamionka, Cierpisz, Tuszymka powyżej zb. Cierpisz  wraz z dopływami, Tuszymka poniżej mostu drogowego 50 m w m. Kamionka do progu przy młynie w m. Ocieka.

155,30

Zbiorniki: Kamionka, Cierpisz.

 

Wisłoka 5

Wisłoka od ujścia potoku Tuszymka do ujścia do Wisły wraz  z dopływami.

140,70

 

 

San 9

San od ujścia rzeki Wisłok w m. Dębno do ujścia Tanwi w m. Ulanów wraz z dopływami

556,79

Zbiorniki: Brzóza Królewska, Niedźwiadek, Ożanna, Jelna, Struga-Ulanów, Rudnik N. Sanem

 

Stobnica 1

Od źródeł do mostu drogowego na drodze Nr 991    w miejscowości Lutcza.

23,30

 Zbiornik Blizne.

 

TAB. II. Wody nizinne - zbiorniki różne.

Nazwa zbiornika

Pow. ha

Uwagi

Błażkowa, Brzyska

25,74

4 wyrobiska pożwirowe.

Obowiązujące zasady:

- Zakaz zabierania amura

Stawy Trzciana

8,72

2 stawy.

Obowiązujące zasady:

- Mały staw będzie pozostawał w użytkowaniu Pro-Golf sp. z o. o. z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla użytkowników PZW.

  Część małego stawu od strony drogi (strona wschodnia) będzie wykorzystywana przez PZW.

- Duży staw będzie pozostawał w użytkowaniu PZW wraz z terenem o szerokości 7 metrów wokół stawu oraz terenem pomiędzy stawami.

- Zakaz wędkowania w godzinach nocnych (od zachodu do wschodu słońca – obowiązuje godzina kalendarzowa).

- Zakaz spinningowania.

- Wymiar ochronny amura do 40 cm.

- Zakaz wjazdu pojazdami samochodowymi i motocyklami na groble otaczające zbiornik.

- Zabrania się kopania, wydobywania lub niszczenia nawierzchni torfowej wokół brzegów.

 

Żwirownia Rzeszów

0,89

Wyrobisko pożwirowe.

Informacja

Brzeg od strony ul. Kwiatkowskiego jest własnością osób, z którymi Okręg nie zawarł umowy.

Połów z tego brzegu jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia od właściciela tego terenu.

Zbiorniki Łętownia

5,71

2 wyrobiska pożwirowe.

Stawy Głogów Młp.

3,20

3 stawy.

Rakszawa Brzeźnik

2,30

4  stawy.

Obowiązujące zasady:

- Zakaz spinningowania.

 

Otałęż

22,34

Wyrobisko pożwirowe.

Czarna Sędziszowska

44,79

2 wyrobiska pożwirowe.

 Obowiązujące zasady:

- Zakaz zabierania amura.

- Zakaz wstępu i połowu z wyspy.                                                                                              

- Wymiar ochronny leszcza 35 cm oraz  limit 5 szt./dobę.

Lipie I

10,00

Wyrobisko pożwirowe.

Obowiązujące zasady:

- Jest to łowisko „ no- kill”

- Brzeg południowy zbiornika wyłączony z wędkowania - tarlisko.

- Zakaz używania łódek elektrycznych zdalnie sterowanych do wywożenia zanęty i przynęty.

- Zakaz palenia ognisk.

 

Glinianka Dobrzechów

3,80

Wyrobisko.                                                                                                                                                                         

Obowiązujące zasady:

– Zakaz zabierania amura i lina

Stawy Tarnawka

6,33

4 stawy.

Obowiązujące zasady:

- Zakaz zabierania amura.

- Dojazd do stawów jest możliwy wyłącznie drogą wyznaczoną przez Nadleśnictwo Kańczuga.

Mrowla - Lipie II

11,20

Wyrobisko pożwirowe.

Obowiązujące zasady:

- Zakaz pływania i wędkowania ze sprzętu pływającego.

- Zakaz używania łódek sterowanych radiem do wywozu zanęt i przynęt.

Strzegocice I i II

53,11

2 wyrobiska pożwirowe.                                                                                                                                              

Obowiązujące zasady:

- Dopuszcza się połowu ryb z zarejestrowanego sprzętu pływającego (wiosłowego lub z silnikiem elektrycznym) oraz łódek zdalnie sterowanych.

Zbiornik Floryda

3,00

1 zbiornik.

Brzóza Stadnicka

1,11

Zbiornik zaporowy.

 Obowiązujące zasady :

- Zakaz zabierania amura.

Rakszawa Górna

1,60

2 stawy.

Staw Browarny

1,26

1 Staw.

Obowiązujące zasady:

- Jest to łowisko „ no- kill”

- Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb w tym śniętych, znalezionych na łowisku. Nie dotyczy suma (zasady ogólne).

- Obowiązuje posiadanie maty, podbieraka oraz środka odkażającego przy połowie ryb dowolnymi metodami.

- Połów ryb na stawie dozwolony jest wyłącznie w dzień tj. od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa),

na 1 wędkę (wyjątek stanowią zawody wędkarskie, na które zgody udzieli ZO PZW w Rzeszowie).

- Obowiązuje zakaz wędkowania z brzegów:

- północnego tj. od strony ul. Konopnickiej,

- zachodniego tj. od strony ul. Cetnarskiego.

- Zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę.

- Zakaz brodzenia.

- Zakaz korzystania ze środków pływających (nie dotyczy łódek elektrycznych zdalnie sterowanych).

 

Zwięczyca

1,90

Zbiornik pożwirowy.

 Obowiązujące zasady :

- Zakaz używania łódek elektrycznych zdalnie sterowanych do wywożenia zanęt i przynęt.

Stawy Janda

1,70

2 stawy.

Obowiązujące zasady:

- Od dnia 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r. – zakaz połowu w godzinach 19.oo-06.oo

- Od dnia 15.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – zakaz połowy w godzinach 19.oo-06.oo

Stawy w Weryni

15,77

6 stawów.

Obowiązujące zasady:

- Na stawach w Weryni wędkujący są zobowiązani do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską.

- Ponadto wprowadza się dodatkowe ograniczenia na poszczególnych stawach:

- Zakaz zabierania amura,

- Zakaz spinningowania od 1 stycznia do 30 kwietnia.

1. Staw Nr 1:

- Jest to łowisko „no – kill” – obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb w tym śniętych znalezionych na łowisku. Nie dotyczy suma (zasady ogólne)

- Obowiązek  posiadania i używania maty oraz podbieraka jak w zasadach ogólnych (pkt. 12,13).

- Połów ryb na stawie dozwolony jest wyłącznie w dzień tj. od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa).

  Wyjątek stanowią zawody wędkarskie, na które zgody udzielił Zarząd Okręgu.

- Obowiązuje całkowity zakaz przebywania i połowu w godzinach nocnych ( tj. od zachodu do wschodu słońca) na grobli

pomiędzy Stawem Nr 1(no- kill), a Stawem Nr 2.

- W dzień dopuszcza się połów na Stawie Nr 2 z grobli od strony Stawu Nr 1.

- Na stawie Nr 1 wprowadza się zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę oraz brodzenia.

Zbiornik Przychojec

1,00

Zbiornik.

Stawy TC Dębica

3,00

4 stawy.

Obowiązujące zasady:

- Wędkowanie możliwe wyłącznie od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa).

- Na zbiorniku B (środkowym) obowiązuje zakaz wędkowania indywidualnego (dopuszczone tylko zawody wędkarskie Kół po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu)
- Zakaz przebywania na lodzie i połowu z lodu na zbiornikach A, B, C i D

- Zbiornik „A” Lubelski – obowiązuje zakaz zabierania płoci i amura, wymiar leszcza 30 cm oraz 3 sztuki na dobę.

- Zbiornik „C” Pawełkowy – jest to łowisko „no - kill”.

- Zbiornik „D” Dziki Staw – obowiązuje zakaz zabierania amura, dopuszcza się wędkowanie z lodu.

Zbiornik Rzeszów

48,00

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Nowa Wieś

3,00

Zbiornik zaporowy.

Tama Żołynia

3,00

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Głuchów

3,90

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Czyste

8,80

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Mokrzec

100,00

Zbiornik zaporowy.

Obowiązujące zasady:

 - leszcz limit dobowy 5 sztuk.

Zbiornik Kamionka

7,00

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Cierpisz

2,50

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Brzóza Królewska

8,00

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Ożanna

18,00

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Niedźwiadek

8,10

Zbiornik zaporowy.

Obowiązujące zasady:

- Zakaz brodzenia.

- Zakaz połowu z łodzi i innych środków pływających, dopuszcza się wywożenia przynęt i zanęt z łódek zdalnie sterowanych.

Zbiornik Blizne

8,00

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Jelna

0,61

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Rudnik N. Sanem

0,80

Zbiornik zaporowy.

Zbiornik Grand- Chotowa

3,0

Zbiornik zaporowy.

 Obowiązujące zasady :

- Jest to zbiornik „no- kill” dla ryb łososiowatych.

- Wprowadzenie od korony zapory do 1 km w górę rzeki Chotowianka możliwości połowu ryb wyłącznie metodą spinningową i muchową.

- Na łowisku obowiązuje stosowanie haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

- Zakaz łowienia spod lodu.

Zbiornik Grodzisko Górne

0,80

Zbiornik zaporowy.

 

Obowiązujące zasady:

- Jest to łowisko „no-kill”.

Zbiornik Struga, Ulanów

0,50

Zbiornik zaporowy .

Rzemień Stawy Nr 1 i 2

5,97

2 stawy.

Obowiązujące zasady:

- Jest to łowisko „no-kill” – obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb w tym śniętych

znalezionych na łowisku.

- Połów ryb dozwolony jest wyłącznie w dzień tj. od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina kalendarzowa).

- Zakaz brodzenia.

- Zezwala się na nocny połów ryb w weekendy od 1 maja do 31 października.

 

Rzemień Staw Nr 3

  7,5

1 staw

Obowiązujące zasady:

- Zezwala się na łowienie całodobowe od 1 maja do 31 października.

Glinianka Kolbuszowa

0,24

1 zbiornik.

Cmolas- Dąbrówki

0,07

1 zbiornik.

Męciszów

32,00

2 wyrobiska pożwirowe.

Obowiązujące zasady:

Zbiornik Męciszów Nr 2 :

- Zakaz wjazdu na półwyspy zgodnie z oznaczeniem.

Dylągówka

1,00

1 zbiornik.

Wola Dalsza

26,00

1 zbiornik

Obowiązujące zasady:

- Zakaz brodzenia.

- Zakaz kąpieli

- Zakaz stawiania bojek za wyjątkiem markerów połączonych na stałe linką z wędziskiem.

- Zakaz połowu amura.

 

Świętoniowa

15,00

3 zbiorniki

Obowiązujące zasady :

Zbiornik Nr 1

- Zakaz używania sprzętu pływającego (nie dotyczy łódek elektrycznych zdalnie sterowanych).

- Jest to łowisko „ no- kill”

- Zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych ryb.

- Zakaz brodzenia.

- Obowiązek posiadania maty, podbieraka oraz środka do dezynfekcji.

- Zakaz brania ryb pod skrzela oraz robienia zdjęć na stojąco.

 

 

Zbiornik Nr 2 i 3

- Zakaz używania sprzętu pływającego (nie dotyczy łódek elektrycznych zdalnie sterowanych).

- Zakaz kąpieli.

- Zakaz stawiania bojek za wyjątkiem markerów połączonych na stałe linką z wędziskiem.

- Zakaz palenia ognisk nad zbiornikiem.

- Zakaz zabierania amura.

 

 
 

 

TAB. III. Wody krainy pstrąga i lipienia (górskie).

Obwód rybacki Nr

Rzeka, potok

Szczegółowe granice wód krainy pstrąga i lipienia

Dozwolone metody wędkowania, przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy.

Stobnica 1

Stobnica
z dopływami

Od  mostu drogowego na drodze Nr 991                        w miejscowości Lutcza do ujścia do Wisłoka.

Metoda muchowa, spinningowa.

Wisłok 3

Pstrągówka

Od źródeł do ujścia do Wisłoka.

Metoda muchowa, spinningowa.

Gwoźnica       z dopływami

Od źródeł do ujścia do Wisłoka.

Łowisko no-kill od progu w miejscowości Wyżne do ujścia rzeki Wisłok.

Metoda muchowa, spinningowa.

Łowisko no-kill zakaz zabierania i przetrzymywania ryb w tym martwych.

Obowiązujące zasady:

- Zakaz połowu od 1 września do 31 stycznia.

Strug              z dopływami

Od źródeł do mostu drogowego w Tyczynie.

Metoda muchowa, spinningowa.

San 9

Trzebośnica

Od źródeł do mostu w m. Judaszówka droga na Smycze.

Metoda muchowa, spinningowa.

Złota 1            z dopływami

Od źródeł do ujścia do Sanu.

Metoda muchowa, spinningowa.

Złota 2           z dopływami

Od źródeł do stopnia betonowego w m. Ożanna przed cofką zb. Ożanna.

Metoda muchowa, spinningowa.

Wisłoka 3

Słotowski

Od źródeł do ujścia do Wisłoki.

Metoda muchowa i spinningowa.

Dopływ
z Połomii

Od źródeł do ujścia do Wisłoki.

Metoda muchowa i spinningowa.

Wisłoka 4

Dulcza

Od źródeł do ujścia do Wisłoki.

Metoda muchowa i spinningowa.

Chotowski
z dopływami

Od źródeł do ujścia do Wisłoki.

Metoda muchowa i spinningowa.

Ostra

Od źródeł do ujścia do Wisłoki.

Metoda muchowa i spinningowa.

Czarna

(Grabinka)

z dopływami

 Od źródeł do jazu w miejscowości Straszęcin.

 do ujścia do Wisłoki

Metoda muchowa i spinningowa.

Metoda muchowa, spinningowa.

Wielopolka

z dopływami

Od źródeł do m. Ropczyce most drogowy                     ul. Strażacka.

Metoda muchowa, spinningowa.

Tuszymka

Od progu przy młynie w miejscowości Ocieka do ujścia do Wisłoki.

Metoda muchowa i spinningowa.

Zakaz połowu na odcinku od korony zapory piętrzącej wody zbiornika  Kamionka do 50 metrów poniżej mostu drogowego        w miejscowości Kamionka.

   Wisłoka 5

Ruda (Młynówka)

Od jazu piętrzącego wodę do stawów rybnych

w miejscowości Dobrynin do ujścia do Wisłoki.

Metoda muchowa, spinningowa .


 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodą najczęściej wędkujesz?
spławikowo - gruntową
spinningową
muchową
podlodową
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin