Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Regulamin łowiska ochronnego San Zwierzyń - Hoczewka na rok 2018

Okręg PZW Krosno zwraca się z prośba do osób zapisanych na liście oczekujących na zezwolenia roczne na OS San w 2018 roku o ponowne potwierdzenie do dnia 23 grudnia 2017 chęci nabycia zezwolenia.

 

I. Postanowienia ogólne.

1.     Łowisko obejmuje odcinek rzeki San od 50 m poniżej zapory wodnej w Myczkowcach do ujścia rzeki Hoczewka z wyłączeniem strefy wylotu wody z turbin w Zwierzyniu. Na odcinku rzeki San od 50 m poniżej zapory wodnej w Myczkowcach do strefy wylotu wody z turbin w Zwierzyniu wędkowanie jest dozwolone od 15 maja do 15 października.

2.     Administratorem łowiska jest Okręg PZW w Krośnie.

II. Sposób nabywania uprawnień do połowu przez członków PZW.

1.      Prawo połowu ryb mają osoby które posiadają kartę wędkarską i opłaciły składkę członkowską:
 roczną na łowisko uprawniającą  do otrzymania zezwolenia rocznego uprawniającego do połowu lub
- jednodniową uprawniającą do otrzymania zezwolenia jednodniowego uprawniającego do połowu,

2.     Sposób nabywania uprawnień do połowu obcokrajowców i niezrzeszonych.

- Prawo połowu mają osoby które posiadają kartę wędkarską (nie dotyczy obcokrajowców) i opłaciły składkę jednodniową.

·        Liczba rocznych zezwoleń wynosi do 40 szt. Liczba zezwoleń jednodniowych wynosi 15 szt. na każdy dzień. W przypadku nie wykorzystania w danym dniu wszystkich zezwoleń rocznych administrator może zwiększyć liczbę zezwoleń jednodniowych powiększając ich ilość o ilość nie wykorzystanych zezwoleń rocznych.

·        Składka roczna wynosi 1800 zł i uprawnia do 40 dni wędkowania w ciągu roku, natomiast składka jednodniowa wynosi 90 zł. Składka  jednodniowa dla młodzieży do lat 18 wynosi 50 zł. Młodzież do lat 16, wędkująca pod opieką osób posiadających zezwolenie zwolniona jest z opłacania składki za wędkowanie.

·        Przyjmowanie składek rocznych na 2018 rok dla posiadaczy zezwoleń rocznych za rok 2017 odbywać się będzie w siedzibie Okręgu PZW Krosno od 10 do 23 grudnia 2017 r. Dla pozostałych osób składki rozprowadzane będą od 1 stycznia 2018 do wyczerpania liczby składek rocznych. 

·        Składki  jednodniowe można nabywać w ramach limitu łowiska u strażników łowiska.

III. Zasady połowu i ochrona ryb.

1.     Połów ryb odbywa się metodą muchową.

2.     Połów ryb odbywa się za pomocą much skonstruowanych na pojedynczym, bezzadziorowym lub pozbawionym zadziora haczyku. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podbieraka podczas łowienia.

3.     Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb łososiowatych i lipieni.

4.     Obowiązują ustawowe okresy ochronne dla wszystkich gatunków ryb.

5.     Złowiona ryba musi być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.

6.     Osoba dokonująca połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu Strażnikom PSRyb., Strażnikom SSRyb., Policji oraz upoważnionym przedstawicielom administratora łowiska.

7.     Obowiązuje zakaz połowu ryb na streamery mniejsze niż 15 cm długości od 1 września do 31 stycznia.

IV. Postanowienia końcowe.

1.     Administrator łowiska może dokonywać w łowisku zabiegi gospodarcze np. zarybienia, odłowy tarlaków oraz dokonywać wyłączenia jego części w celu ochrony ryb np. oznaczenie tarlisk.

2.     Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania w danym dniu powiadamiając o tym na stronie internetowej Okręgu oraz przez ogłoszenia na łowisku. Wyłączenia nie mogą obejmować więcej niż 7 dni w roku.

3.     W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i R.A.P.Ryb PZW.

4.     Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Okręgu i będą obowiązywać od daty ogłoszenia.

 

Przyjęto uchwałą nr 4/10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 13 października 2017 r.

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.