Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości

Regulamin łowiska specjalnego-ochronnego San Zwierzyń - Hoczewka - na rok 2015

Regulamin łowiska specjalnego-ochronnego San Zwierzyń - Hoczewka - na rok 2015

I. Postanowienia ogólne.

 1. Łowisko obejmuje odcinek rzeki San od 50 m poniżej zapory wodnej w Myczkowcach do ujścia rzeki Hoczewka z wyłączeniem strefy wylotu wody z turbin w Zwierzyniu. Na odcinku rzeki San od 50 m poniżej zapory wodnej w Myczkowcach do strefy wylotu wody z turbin w Zwierzyniu wędkowanie jest dozwolone od 15 maja do 15 października.
 2. Administratorem łowiska jest Okręg PZW w Krośnie.

II. Sposób nabywania uprawnień do połowu.

 1. Prawo połowu mają osoby które:
  - opłaciły składkę  roczne uprawniającą  do otrzymania zezwolenia rocznego uprawniającego do połowu lub
  - opłaciły składkę jednodniową uprawniająca do otrzymania zezwolenia jednodniowego uprawniającego do połowu,

            oraz posiadają kartę wędkarską (nie dotyczy obcokrajowców).

2.      Liczba rocznych składek wynosi 40 szt. Liczba składek jednodniowych wynosi 15 szt. na każdy dzień. W przypadku nie sprzedania wszystkich składek rocznych administrator może zwiększyć liczbę sprzedanych składek jednodniowych powiększając ich ilość o ilość nie sprzedanych składek rocznych.

 1. Składka roczna wynosi 1600 zł, natomiast składka jednodniowa wynosi 80 zł. Składka  jednodniowa dla młodzieży do lat 18 wynosi 40 zł. Młodzież do lat 16, wędkująca pod opieka osób uprawnionych zwolniona jest z opłacania składek. Przyjmowanie składek rocznych na 2015 rok dla posiadaczy zezwoleń rocznych za rok 2014 odbywać się będzie w siedzibie Okręgu PZW Krosno od 10 do 31 grudnia 2014 r. Dla pozostałych osób składki rozprowadzane będą od 1 stycznia 2015 do wyczerpania liczby składek. 

3.     Składki  jednodniowe można opłacać w ramach limitu łowiska u strażników łowiska.

III. Zasady połowu i ochrona ryb.

 1. Połów ryb odbywa się metodą muchową.
 2. Połów ryb odbywa się za pomocą much skonstruowanych na pojedynczym, bezzadziorowym lub pozbawionym zadziora haczyku. Zasada pojedynczego haczyka dotyczy przynęt mniejszych niż 15 cm - przynęty większe niż 15 cm można zbroić maksymalnie dwoma pojedyńczymi haczykami.  Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podbieraka podczas łowienia.
 3. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb łososiowatych i lipieni.
 4. Obowiązują ustawowe okresy ochronne dla wszystkich gatunków ryb.
 5. Złowiona ryba musi być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.
 6. Osoba dokonująca połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu Strażnikom PSRyb., Strażnikom SSRyb., Policji oraz upoważnionym przedstawicielom administratora łowiska.
 7. Obowiązuje zakaz połowu ryb na streamery mniejsze niż 15 cm długości od 1 września do 31 stycznia.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator łowiska może dokonywać w łowisku zabiegi gospodarcze np. zarybienia, odłowy tarlaków oraz dokonywać wyłączenia jego części w celu ochrony ryb np. oznaczenie tarlisk.
 2. Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania w danym dniu powiadamiając o tym na stronie internetowej Okręgu oraz przez ogłoszenia na łowisku. Wyłączenia nie mogą obejmować więcej niż 7 dni w roku.
 3. W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i R.A.P.Ryb PZW.
 4. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Okręgu i będą obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia.

 

Przyjęto uchwałą nr 4/10/2014 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 29 października 2014 r.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.