Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

U c h w a ł a nr 54 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód na 2021 rok

U c h w a ł a  nr  54

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach

z dnia 04 listopada 2020 r.

w sprawie wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód na 2021 rok

 

         I.            Na podstawie Statutu PZW § 47 pkt.8 z dnia 15 marca 2017 r. Zarząd Okręgu uchwala

                  wysokość składek  na ochronę i zagospodarowanie wód na terenie Okręgu PZW Kielce w 2021 r.

 

-           Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska I - Mierzawa):

1.                     Podstawowa                                                                                                                 240 zł

2.                    Ulgowa                                                                                                                         120 zł

3.            Uczestnika- do 16 lat                                                                                                    38 zł

4.           Uczestnika – do 16 lat- wstępującego po raz pierwszy do PZW                      0 zł

 

-             Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (górska II - bez Mierzawy):

     1.       Podstawowa                                                                                                                  140 zł

     2.       Ulgowa                                                                                                                           70 zł

     3.       Uczestnika – do lat 16                                                                                                    30 zł

     4.       Uczestnika- do lat 16 – wstępującego po raz pierwszy do PZW                     0 zł

 

-             Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna ze środków pływających):

1.            Podstawowa                                                                                                                 125 zł

2.           Ulgowa                                                                                                                          65 zł

3.           Uczestnika- do 16 lat                                                                                                   29 zł

4.           Uczestnika- do 16 lat- wstępującego po raz pierwszy do PZW                     0 zł

 

-            Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna z brzegu):

1.           Podstawowa                                                                                                                  110 zł

2.           Ulgowa                                                                                                                             63 zł

3.           Uczestnika- do 16 lat                                                                                                   26 zł

4.           Uczestnika- do 16 lat- wstępującego po raz pierwszy do PZW                     0 zł

5.           Składka na porozumienia (osoby nie posiadające uprawnień i zniżek)     80 zł

6.           Składka na porozumienia*                                                                                         10 zł

 

-            Składka na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca:

1.            Dopłata na wody górskie I           130 zł

2.            Dopłata na wody górskie II          30 zł

3.            Dopłata za środki pływające       15 zł

 

 

 

 

-             Składka okresowa dla członków PZW:

                                                 Pełna                                   Niepełna

      - 1 dniowa                          50 zł                                      35 zł

     - 3 dniowa                          75 zł                                      58 zł

    - 7 dniowa                          105 zł                                    90 zł

 

 

                              

-               Opłata  dla niezrzeszonych:

                                                   Pełna                                   Niepełna

        - 1 dniowa                          72 zł                                      55 zł

      - 3 dniowa                          135 zł                                   85 zł

      - 7 dniowa                          180 zł                                   135 zł

    - roczna                               500 zł                                   400 zł


 

1.      Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska I – Mierzawa: 240,-, 120,-, 38,-)

       upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach tj:

       górskich (krainy pstrąga i lipienia) wraz z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1,

       nizinnych ze środków pływających oraz nizinnych z brzegu.

2.      Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (górska II - bez rzeki Mierzawa: 140,-, 70,-, 30,-)

        upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach tj.: wody górskie

        (z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1), wody nizinne ze środków pływających oraz z brzegu.

3.      Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna ze środków pływających: 125,-, 65,-, 29,-)

        upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach ze środków pływających oraz z brzegu.

 4.      Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna z brzegu: 110,-, 63,- 26,-)

        upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych z brzegu.

5.     Wnoszący  składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb”

       opatrzony hologramem oraz rejestr połowu ryb. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2021 r. Druk  zezwolenia połowu ryb jest bezpłatny.                                                                                                                                                       

6.      Składkę członkowską oraz na ochronę i zagospodarowanie wód uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza

       młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach  ogólnodostępnych w całym kraju po uprzednim pobraniu zezwolenia z danego okręgu.        

7.      Członkowie uczestnicy do lat 16 odznaczeni odznaką „ Wzorowy Młody Wędkarz” są zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód.  

8.      Członkowie uczestnicy do lat 16 wstępujący po raz pierwszy do PZW są zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód,

       wpisowego oraz z opłaty za legitymację członkowską.      

9.      Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW,

       ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

10.  Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód opłacają:

odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, kobiety od 60 roku życia pod warunkiem

posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat (w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek), niepełnosprawni o znacznym

stopniu niepełnosprawności, szczególnie aktywnych Strażników Społecznej Straży Rybackiej.

11.  Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni  są ze składki  na ochronę i zagospodarowanie wód, po okazaniu

      legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej, obowiązuje ich składka członkowska w wysokości podanej w tabeli składek.

12.  Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

13.  Przy dokonaniu opłaty uzupełniającej należy zwrócić uprzednio otrzymane zezwolenie.

14.  Ulgami nie są objęte składki okresowe.

15.  Składki oraz opłaty okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu.

16.  Składki oraz opłaty okresowe niepełne upoważniają do połowu ryb na wodach nizinnych ze środków pływających oraz z brzegu.

17.  Składki oraz opłaty okresowe wnoszone są  wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce

      lub opłaconego na poczcie. Dodatkowo wędkarz  zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką”

     pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW  Kielce (pzw.org.pl)  i rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia (pzw.org.pl) lub wygenerowanego

     przez system elektronicznych płatności zezwolenia wraz z rejestrem połowu.

18.  Składki całoroczne mogą zostać opłacone poprzez:

·         Skarbnika Koła – osoby, które opłaciły w roku 2020 składki poprzez serwis pzwkielce.eparki.pl muszę okazać podczas opłacania składek

na rok 2021 zezwolenie wygenerowane poprzez system

·         System płatności elektronicznych – odnośnik do aplikacji załączony na stronie www.pzw.org.pl/kielce

19.  Osoba opłacająca składki ma obowiązek zdać rejestr połowu za rok 2020 do skarbnika, w przypadku opłacania składek poprzez system płatności

      elektronicznych przekazać do Biura Zarządu Okręgu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

       II.            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu PZW w Kielcach.

 

     III.            Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2021 r.

 

 

&

Zdjęcia z galerii