Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wody Okręgu PZW w Siedlcach i zasady wędkowania w 2019 roku

Szczegółową Mapę wód można zobaczyć klikając TUTAJ

 


 

Wykaz wód

 

1.     Wody nizinne

 

Rzeki, zbiorniki, jeziora w obwodach rybackich.

 

Nazwa obwodu rybackiego

Granice obwodu

Położenie/powiat

Powierzchnia [ha]

rz. Bug Nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Bug na odcinku od ujścia rzeki Mętna do ujścia rzeki Nurzec,
b) rzeki Pulwa,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy
i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie
lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzeki Kamianka, zbiornika Siemiatycze oraz wód górskich (rzeki Myśla i Moszczona).
Ponadto w skład obwodu wchodzą rzeki: Sarenka, Toczna, Kołodziejka, Silna i Turna

Siemiatycze, Sokołów Podlaski, Siedlce, Łosice

890,00

rz. Liwiec Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Liwiec od źródeł do jej ujścia do rzeki Bug wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie od tej rzeki.

Siedlce, Węgrów

312,00

rz. Wilga Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Wilga od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisła,
b) dopływy: Żelechówka, Borowianka, Mierżączka

Garwolin

78,00

rz. Okrzejka Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Okrzejka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła,
b) zbiornika Godzisz,
c) dopływy: Pytlocha, Przerytka, Kanał Uchaczowski, Korytka, Swarzyna

Garwolin

105,00

 

Uwaga: Wszystkie obwody obejmują również nie wymienione wyżej: dopływy, wody starorzeczy i inne zbiorniki wodne połączone dopływem lub odpływem do wód tego odcinka rzeki, cieku.

 

2. Wody drobne

 

Nazwa akwenu

Miejscowość, gmina

Pow.[ha]

Doły Maciejowickie

gm. Maciejowice

4,00

Garwolin – zalew

Garwolin

1,87

Godzisz – stawy

Godzisz, gm. Sobolew

10,10

Izydory – stawy

Stoczek Łukowski

1,70

Jezioro Piwonińskie

gm. Sobienie Jeziory

17,37

Jezioro Oblin

Oblin, gm. Maciejowice

19,30

Łaskarzew

Łaskarzew

1,00

Łosice – zalew

Łosice

6,02

Mrozy – doły pożwirowe

Mrozy

4,00

Pilawa – Staw Jordan

Pilawa

0,95

Podzamcze

Podzamcze, gm. Maciejowice

12,58

Pogorzel – staw

Pogorzel, gm. Mińsk Mazowiecki

2,77

Trąbki – staw

Trąbki, gm. Pilawa

1,00

Węgrów – zalew

Węgrów

8,13

Zalew Muchawka

Siedlce

26,50

Zbiornik „Rówce”

Rówce, gm. Zbuczyn

6,50

Żelechów – stawy

Żelechów

9,40

 

Zasady wędkowania na wodach nizinnych Okręgu Siedleckiego.

 

 I.     Obowiązki i ograniczenia ogólne.

Na wodach Okręgu Siedleckiego obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz rejestr połowów wędkarskich.

II.     Ograniczenia szczególne.

1.       Wymiar ochronny okonia – do 18 cm i od 40 cm.

2.       Wymiar ochronny płoci – do 15 cm.

3.       W obwodach rybackich rzeki Bug nr 4 i Liwiec Nr 1 wprowadza się górne wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb: szczupak 90 cm, sandacz 80 cm, sum 150 cm, boleń 70 cm.

4.       W obwodzie rybackim rzeki Bug nr 4 wprowadza się okres ochronny dla suma od 1 listopada do 30 czerwca.

5.       Wprowadza się okres ochronny dla okonia od 15 lutego do 15 kwietnia.

6.       W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, wprowadza się całkowity zakaz stosowania następujących przynęt:

a.       sztucznych o długości całkowitej większej niż 5 cm,

b.       żywych ryb,

c.       martwych ryb i ich części.

7.       Wyłącza się wody Okręgu z połowu ryb metodą trollingową oraz przy pomocy kuszy.

8.       Łowiska typu „no kill” na rzece Liwiec:

a.       na odcinku od piętrzenia w miejscowości Węgrów w dół rzeki do najbliższej śluzy,

b.       na odcinku od piętrzenia w miejscowości Kisielany-Żmichy w dół rzeki do mostu drogowego w miejscowości Zaliwie-Piegawki.

9.       W wodach typu „no kill” obowiązuje zakaz połowu ryb metodą na żywą i martwą rybę oraz na jej części. Połów może odbywać się na przynęty uzbrojone wyłącznie w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru.  Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb - złowiona ryba musi być niezwłocznie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.

10.   Wprowadza się zakaz wędkowania w obrębie systemu przepławek przy piętrzeniu rzeki Liwiec w miejscowości Węgrów.

 

Zakaz połowu ryb na zimowiskach i tarliskach od 1 stycznia do 15 kwietnia:

Rzeka Liwiec

-      od mostu drogowego w miejscowości Purzec do mostu drogowego w miejscowości Kisielany-Żmichy.

 

Zakaz połowu ryb na zimowiskach od 1 stycznia do 31 marca i w miesiącu grudniu:

Rzeka Bug

-      w miejscowości Wirów na starorzeczu Bugu oraz w odległości 100 metrów od starorzecza w górę i w dół na lewym brzegu rzeki.

 

Zakaz połowu ryb od 1 marca do 30 kwietnia:

Rzeka Liwiec

-      od mostu drogowego w miejscowości Liw do mostu kolejowego w miejscowości Łochów.

 

Ograniczenia na wodach drobnych:

Akwen

Wymiary ochronne

Limity dzienne połowu

Inne

Jezioro Piwonińskie

karp do 40 cm
lin do 30 cm
leszcz do 30 cm
szczupak do 55 cm

karp i lin – 2 szt. łącznie
leszcz – 2 szt.
szczupak – 2 szt.
okoń – 15 szt.

Łowisko jest objęte strefą ciszy; obowiązuje całkowity zakaz używania silników spalinowych w środkach pływających (nie dotyczy Policji, PSR, SSR). Zakaz poruszania się środkami pływającymi od zmierzchu do świtu (nie dotyczy Policji, PSR, SSR).

Staw „Jordan”
w Pilawie

amur do 50 cm

karp – 2 szt.
lin – 2 szt.
karaś pospolity – 2 szt.

Zezwala się na wędkowanie od świtu do zmierzchu. Zakazuje się wędkowania w części oznakowanej tablicami.

Zalew w Łosicach

karp do 40 cm i od 70 cm
lin do 30 cm
leszcz do 25 cm

karp – 2 szt.
limit wagowy – leszcz, krąp, płoć, karaś srebrzysty, karaś pospolity – łącznie do 5 kg w ciągu doby

Zakaz poruszania się środkami pływającymi od zmierzchu do świtu. Zakaz spinningowania od 01 stycznia do 30 kwietnia.

Zbiornik „Podzamcze” koło Maciejowic

karp do 35 cm
amur do 50 cm
lin do 30 cm
leszcz do 30 cm
szczupak do 50 cm i od 80 cm

karaś srebrzysty i leszcz – do 5 szt. łącznie, nie przekraczające 5 kg
karp i amur – 2 szt. łącznie
lin – 2 szt.

Zakaz połowu metodą brodzącą, ze środków pływających oraz wyspy. Zakaz połowu ryb w odległości do 50 m od wlotu wody z rzeki do głównego zbiornika.

Jezioro „Oblin”

karp do 35 cm i od 70 cm
amur do 50 cm i od 80 cm
szczupak do 50 cm i od 80 cm

 

Zakaz połowu ryb od 1 marca do 30 kwietnia na oznaczonym tarlisku.

Zalew w Garwolinie

karp do 35 cm
lin do 35 cm
pstrąg tęczowy do 35 cm
leszcz do 40 cm
amur do 50 cm

karp, lin, szczupak, sandacz, pstrąg tęczowy – 1 szt.
leszcz – 3 szt.
karaś pospolity i srebrzysty – 5 szt. łącznie

Łączna waga złowionych ryb do 5,00 kg.

Zalew „Muchawka”
w Siedlcach

karp do 30 cm i od 60 cm
amur do 50 cm i od 70 cm

karp i amur – 2 szt. łącznie
lin i jaź – 2 szt. łącznie
karaś, leszcz, płoć – do 5,00 kg

Uprawianie wędkarstwa na wodach Zalewu przez osoby uprawnione do wędkowania, dopuszcza się wyłącznie z brzegu z uwzględnieniem następujących zasad:

·       od strony zachodniej Zalewu, od doprowadzalnika przy ul. Romanówka do końca grobli przy „Hetmanie” - w ciągu całego roku,

·       od strony wschodniej Zalewu, na odcinku od doprowadzalnika do najbliższego pomostu, w okresie od 01.05. do 30.09. każdego roku tylko w godz. 2000-900, a w pozostałym okresie bez ograniczeń (nie dotyczy pomostu dla osób niepełnosprawnych),

·       zakazuje się połowu ryb z pomostów po stronie wschodniej Zalewu (nie dotyczy pomostu dla osób niepełnosprawnych) oraz ze środków pływających,

·       wprowadza się ograniczenia w zanęcaniu ryb - dopuszcza się donęcanie ryb, np. za pomocą podajników wędkarskich (koszyk, sprężyna, itp.),

·       do wędkowania z pomostu dla osób niepełnosprawnych upoważnia dodatkowe zezwolenie, wydane przez Okręg PZW w Siedlcach.

 

Zalew w Węgrowie

karp do 35 cm i od 60 cm
amur do 50 cm
lin do 30 cm
jaź do 30 cm

karp i amur – 1 szt. łącznie
lin – 1 szt.
jaź – 3 szt.
karaś pospolity – 3 szt.
leszcz - 2 szt.

Zabrania się spinningowania od 1 stycznia do 31 sierpnia, połowu ryb ze środków pływających, wywożenia przynęt i zanęt, znakowania łowisk bojami, wędkowania z wysp, patroszenia na miejscu złowionych ryb, rozbijania namiotów i palenia ognisk. Zabrania się wędkowania od zmierzchu do świtu – nie dotyczy zawodów wędkarskich nocnych i karpiowych.

Stawy „Izydory”

karp do 35 cm i od 60 cm
leszcz do 35 cm

szczupak, karp – 1 szt.
lin – 2 szt.
lin, karaś pospolity i srebrzysty, leszcz – łącznie 5 szt.

Na łowisku można wędkować w porze dziennej od wschodu do zachodu słońca. Obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningowa oraz „na żywca” do 31 sierpnia. Łowienie metodą „na żywca” dozwolone jest na jedną wędkę. Obowiązuje zakaz połowu amura.

Stawy w Żelechowie

karp 35 cm do 60 cm
lin do 30 cm
amur do 50 cm
szczupak do 50 cm i od 80 cm

karp, lin, amur, szczupak, sandacz – 1 szt.
karaś – 10 szt. z innymi gatunkami łącznie

Na łowisku można wędkować tylko na jedną wędkę w porze dziennej. Obowiązuje zakaz połowu podczas brodzenia oraz ze sprzętu pływającego. Z połowów wędkarskich wyłącza się zbiornik „Basen”.

Stawy w Godziszu

karp do 35 cm
amur do 45 cm
lin do 30 cm

karp – 2 szt. łącznie z amurem i linem
amur – 2 szt. Łącznie z karpiem i linem
lin – 2 szt. Łącznie z karpiem i amurem
szczupak i sandacz 1 szt. łącznie

Wyłącza się z wędkowania zbiornik „Matecznik”, gdzie obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Na zbiorniku „Waldek” całorocznie wyłącza się z wędkowania obszar od połączenia zbiornika z rzeką Okrzejką do wysokości kładki na tej rzece.

Zbiornik „Pogorzel”

karp do 35 cm i od 50 cm
lin do 30 cm i od 45 cm
szczupak od 55 cm i do 80 cm

karp – 2 szt.
lin – 2 szt.

Obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających oraz zakaz połowu amura.

Doły pożwirowe w Mrozach

amur do 50 cm
lin do 30 cm

Szczupak, amur – 1 szt.
lin, karp – 2 szt.

 

Staw w Łaskarzewie

karp do 40 cm
okoń do 20 cm

karp – 2 szt.

Zakaz połowu karasia pospolitego i amura.

 

2. Wody górskie. 

 

Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich. 

Nazwa obwodu rybackiego

Nazwa rzeki

Położenie/powiat

Pow. [ha]

rz. Bug Nr 4

Myśla (Myślna)

Sokołów Podlaski,

Siedlce

-

rz. Bug Nr 4

Moszczona

Siemiatycze

-


Na wodach górskich obowiązuje składka uzupełniająca do wód nizinnych, trwale umieszczona w legitymacji członkowskiej.

 

 

Zasady wędkowania obowiązujące na wodach górskich (pstrąga i lipienia).


Rzeki Myśla i Moszczona, wchodzące w skład obwodu rybackiego rzeki Bug Nr 4, są wodami typu „no kill” z następującymi zasadami:

1.    Połów ryb może odbywać się metodą spinningową lub muchową wyłącznie na przynęty sztuczne zaopatrzone w haki bezzadziorowe.

2.    Podczas połowu ryb wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie podbierak.

3.    Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb - złowiona ryba musi być niezwłocznie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.

4.    Zakazuje się wędkowania w godzinach nocnych.

5.    Zakazuje się połowu ryb metodą spinningową od 01.09. do 31.12.

__________________________________________________________________________

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie, przepisów o amatorskim połowie ryb – wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi.

 

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu Siedleckiego PZW, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.org.pl/siedlce.

 

Okręg PZW w Siedlcach, ul. Wojskowa 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 76 67

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin