Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Mapa porozumień na rok 2019 - Okręg PZW w Tarnobrzegu

INFORMACJA OGÓLNA


 

 


 • Okręg PZW w Chełmie - porozumienie na wody nizinne

  Chełm – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne. Porozumienie nie dotyczy zbiorników, na których wędkowanie jest dozwolone po wniesieniu składki uzupełniającej. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.
 • Okręg PZW w Ciechanowie - porozumienie na wody nizinne

  Ciechanów - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne Okręgu wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb oraz honoruje ustalony system ulg. Porozumienie nie obejmuje składek okresowych oraz składek uzupełniających do macierzystych składek okręgowych.
 • Okręg PZW w Częstochowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Częstochowa - udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki. Umawiające się Okręgi wzajemnie honorują ustalony w Okręgach system ulg. Połów ryb metodą trollingową wymaga dodatkowej składki w wysokości 200 zł. za cały rok i 28 zł. za jeden dzień.
 • Okręg PZW w Kielcach - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Kielce – udostępniają wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa. Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom z Okręgu Kielce tzw. „zbiorniki wydzielone” po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Kielce składki uzupełniającej w wysokości 125 zł, a członkowie posiadający prawo do ulgi wnoszą składkę uzupełniającą w wysokości 75 zł.
 • Okręg PZW w Lublinie - porozumienie na wody nizinne

  Lublin – udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.
 • Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Piotrków Trybunalski - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody na zasadzie wzajemnego uznawania składek okręgowych wniesionych w macierzystych okręgach. Porozumienie obejmuje również system stosowanych w okręgach ulg.
 • Okręg PZW w Radomiu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Radom – strony porozumienia wzajemnie honorują członkowskie składki Okręgowe na wody nizinne PZW z wyłączeniem członkowskich składek uzupełniających. Strony porozumienia udostępniają na zasadzie wzajemności wody górskie. Porozumienie obejmuje system ulg, stosowanych w umawiających się Okręgach.
 • Okręg PZW w Siedlcach - porozumienie na wody nizinne

  Siedlce – udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Porozumienie obejmuje system ulg stosowanych w Okręgach.
 • Okręg PZW w Sieradzu - porozumienie na wody nizinne

  Sieradz – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką oraz honoruje system ulg w składkach.
 • Okręg PZW w Skierniewicach - porozumienie na wody nizinne

  Skierniewice - udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.
 • Okręg PZW w Tarnowie - porozumienie na wody nizinne

  Tarnów – udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować na ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 75 zł. I odwrotnie wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 85 zł. Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych. Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rzeki Wisły – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki, mogą to czynić po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnów, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 zł. W zamian za to, wędkarze Okręgu Tarnów deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 – od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale El. Połaniec, mogą wędkować po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnobrzeg, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 złotych.
 • Okręg PZW w Zamościu - porozumienie na wody nizinne

  Zamość – strony porozumienia ustalają, że składki wniesione przez wędkarzy w macierzystym Okręgu upoważniają odpowiednio do amatorskiego połowu ryb z brzegu i ze środków pływających na wodach ogólnodostępnych obydwu Okręgów wyszczególnionych w zezwoleniu Okręgu uprawnionego do rybactwa, na którego wodach amatorski połów ryb będzie się odbywał według zasad określonych w tym zezwoleniu. Porozumienie obejmuje system stosowanych w okręgach ulg. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych z porozumień Rogóźno, Bojary, Zagóra oraz wód górskich. Na zbiornik Nielisz obowiązuje składka roczna uzupełniająca w wysokości 75 zł.
 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku - porozumienie na wody nizinne

  Białystok – umawiające się Okręgi wzajemnie honorują składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód na wody nizinne PZW wniesione przez wędkarzy w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych, łowisk specjalnych oraz wód górskich. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione. Strony porozumienia wzajemnie honorują rejestry połowu ryb stanowiące integralną część zezwolenia.
 • PZW Okręg w Białej Podlaskiej - porozumienie na wody nizinne

  Biała Podlaska – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich okręgowych dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin

Zdjęcia z galerii