Okręg PZW Siedlce
http://www.pzw.org.pl/siedlce

Składki

Składka członkowska i składka na zagospodarowanie i ochronę wód 2018

Składki | 2018-03-15 | Publikujący: Okręg PZW w Siedlcach

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2018 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  86,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

 

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 roku ustala się w następujących wysokościach:

 

1.      Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, pełna................................................... - 110,00 zł

  

2.      Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, pełna 50%..........................................            - 55,00 zł

  

3.      Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, okresowa dla członków PZW:

-   1 dzień - 15,00 zł,

-   3 dni    -  30,00 zł,

-   7 dni    -  45,00 zł.

    

4.      Opłata na ochronę i zagospodarowanie wód, okresowa dla osób niezrzeszonych
i obcokrajowców:

-   1 dzień - 30,00 zł,

-   3 dni    -  60,00 zł,

-   7 dni    -  90,00 zł.

- roczna - 350,00 zł.

Pełna treść uchwały w załączniku.

Załączniki