Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska Miejsce, Oko

REGULAMIN ŁOWISKA "MIEJSCE-OKO"
1. Posiadacz zezwolenia jest uprawniony
do wędkowania od świtu do zmroku w środy, piątki, soboty, niedziele i święta, od 01.03.2020r. do 31.12.2020r., oraz
od 01.01.2020r. do połowu spod lodu okonia.
2. Połów ryb w środy do godziny 24.00, oraz połów nocny z piątku
na sobotę i z soboty na niedzielę do godziny 24.00 dozwolony jest od 29.04.2020r. Każdy poniedziałek jest dniem gospodarczym.
a) Połów codzienny od świtu do zmroku, dozwolony jest
od 1 lipca do 30 września.
3. Wędkarza obowiązują limity ilościowe dozwolone
do złowienia w ciągu doby, zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, z wyjątkiem:
- połów karpia, lina, amura ogranicza się do 3 sztuk,
- połów szczupaka, sandacza ogranicza się do 2 sztuk.
W czasie jednego dnia połowu można złowić 3 sztuki ww. ryb.
Po złowieniu ww. ryb, należy wpisać je do ewidencji połowu,
przed ponownym zarzuceniem wędki.
4. Na jedno zezwolenie można złowić 30 sztuk ww. ryb.
Obowiązują wymiary ochronne, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, za wyjątkiem:
- lina do 40cm, karpia do 40cm i od 60cm,
- szczupaka, sandacza do 55cm i od 95cm,
- amura do 55cm i od 85cm.
5. Połów szczupaka, sandacza dozwolony od 01.06.
6. Połów jesiotra odbywa się na zasadzie złów i wypuść.
7. Wędkarz musi posiadać i stosować matę do odhaczania ryb.
8. Kąpiel, brodzenie w wodzie, używanie drewnianych podpórek, łamanie krzewów, drzew oraz zaśmiecanie łowiska jest zabronione.
9. Łowienie ryb, wywożenie zanęt, przynęt przy użyciu jakichkolwiek środków pływających, również elektronicznych wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia.
10. Po jesiennym zarybieniu zakaz połowu białej ryby,
za wyjątkiem drobnicy na żywca.
11. Do kontroli upoważniony jest każdy wędkarz.
12. Ujawnione wykroczenie należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu Koła PZW Spytkowice.
13. Duplikatu zezwolenia w przypadku zniszczenia lub zagubienia, nie wydaje się.
14. Posiadacz niniejszego zezwolenia ma obowiązek udostępnić kontrolującym swój pojazd, w celu przeprowadzenia
w nim kontroli.
15. Wkładka jest ważna od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
16. Wędkarz przy zakupie wkładki na kolejny rok, zobowiązany jest zwrócić rejestr połowu ryb.
17. W przypadku naruszenia ww. przepisów zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania Decyzją Zarządu Koła PZW Spytkowice.
18. W dniach: od 29.04.20r. do 03.05.20r., od 10-14.06.20r.
od 11-15.11.2020r. dopuszcza się łowienie całodobowe.

Posterunek Policji w Spytkowicach tel. (33)8791897
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze za 2020r.
odbędzie się w dniu: 06.12.2020r. o godz. 9.00,
II-gi termin godz. 9.30 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy
w Spytkowicach ul. Zamkowa 12.

Zdjęcia z galerii