Środowiskowe
http://www.pzw.org.pl/srodowiskowe

Aktualności

Aktywne działania naszego koła i innych zobacz!

Aktualności | 2010-03-01 | Publikujący: Środowiskowe

Z działalności naszych kół !

Aktualności | 2010-02-16 | Publikujący: Okręg PZW w Chełmie

 

W 2009 roku zmniejszyła się ilośc kół w naszym Okręgu z 29 na 28 w wyniku połączenia kół kolejowych - Kolejarza I i Kolejarza II. Ten rok był okresem wyborczym i dlatego koła przeprowadzały walne zgromadzenia sprawozdawczo - wyborcze. We wszystkich kołach zebrania odbyły się zgodnie z harmonogramem. W wyniku wyborów w 6 kołach do pełnienia funfcji prezesa wybrano nowych kolegów:

 

 • Kolejarz I - Krzysztof Pietrzak
 • KMPolicji - Marek Korzan
 • Zakład Karny - Andrzej Klaudel
 • Dubienka - Grzegorz Kapyś
 • Włodawa - Igor Gruszecki
 • Siedliszcze - Jerzy Wojtan

 

W działalności sportowej koła łącznie zorganizowały 234 zawodów wędkarskich tj. o 26 więcej niż w roku 2008. W zawodach udział wzięło 3.667 uczestników, w tym 939 młodzieży. Z łącznej liczby zawodów: 81 to zawody statutowe w randze mistrzostw koła, 127 to zawody towarzyskie oraz 26 to zawody organizowane dla dzieci i młodzieży.

Statutowym obowiązkiem każdego koła jest organizowanie zawodów będących eliminacjami do Mistrzostw Okręgu oraz udział w tych Mistrzostwach. Nie wszystkie koła delegują swoich reprezentantów na zawody tej rangi. W 2009 roku koła: Chełm Miasto, PKS Chełm, Sawin, Łopiennik, Siennica, Dubeczno i Urszulin nie brały udziału w zawodach mistrzowskich, pomimo to, że Okręg organizuje zawody we wszystkich dyscyplinach wędkarskich.

 

Bardzo ważnym zagadnieniem działalności kół jest praca z młodzieżą poprzez organizowanie zawodów z okazji Dnia Dziecka, zawodów odrębnych dla tej kategorii wiekowej oraz prowadzenie szkółek wędkarskich. Zadania te powinny być traktowane z należytą powagą, ponieważ młodzież w przyszłości przejmie odpowiedzialność dalszego kierowania działalnością Polskiego Związku Wędkarskiego na naszym terenie. Szkółki wędkarskie były prowadzone w kołach:

 

 1. KMPolicji
 2. Środowiskowe
 3. Wojskowe
 4. K-staw Miasto
 5. Siedliszcze
 6. Wola Uhruska

 

W zakresie dbałości o wygląd i estetykę chełmskich łowisk koła mają możliwość podejmowania akcji porządkowania brzegów akwenów wodnych w czasie obchodów Tygodnia Czystości Wód w dniach od 01 do 07 kwietnia każdego roku oraz organizowanie prac porządkowych przez cały rok kalendarzowy. W tym temacie działania podejmowały koła:

 

 • Tydzień Czystości wód: Cementownia, Chełm Miasto, Escott, Kolejarz, KMPolicji, Środowiskowe, Wojskowe, Dubienka, Ruda - Huta, Siedliszcze, Wierzbica, K-staw Miasto, Siennica, Urszulin, Włodawa i Wola Uhruska. 

 

 • Sprzątanie łowisk: Cementownia, KMPolicji, Środowiskowe, Wojskowe, Dorohusk, Ruda - Huta, Siedliszcze, K-staw Miasto, Urszulin, Wola Uhruska.

Innym nie mniej ważnym przejawem dbałości kół o łowiska są działania podejmowane w zakresie wycinki zakrzaczeń na brzegach, remonty dróg dojazdowych do łowisk, remonty pomostów oraz jak w przypadku koła Cementownia SUM remonty stanicy wędkarskiej oraz środków pływających. Oprócz wymienionego koła Cementownia SUM działania w tym zakresie podejmowały koła:

 • Środowiskowe - wycinka zakrzaczeń na brzegach zbiorników Żółtańce i remont drogi dojazdowej.
 • Wodnik - remont drogi dojazdowej do Stańkowa.
 • Wojskowe - czyszczenie i malowanie śmietniczek oraz montaż nowych na zbiorniku w Stawie.
 • Dubienka - wycinka krzewów nad j. Deusze dla przygotowania stanowisk wędkarskich.
 • Wierzbica - remont pomostów i wycinka zakrzaczeń nad j. Syczyn.
 • KMPolicji - remonty pomostów na zb. Buśno, umocnienie grobli zbiornika.
 • K-staw Miasto - koszenie i wycinka zakrzaczeń w celu przygotowania stanowisk do organizacji Dnia Dziecka.
 • Urszulin - remont pomostów na j. Płotycze.
 • Wola Uhruska - wycinka krzewów nad rzeką Bug i starorzeczu w celu przygotowania stanowisk, udział w pracach remontowych drogi dojazdowej do rzeki Bug.