Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

 WNIOSEK w sprawie kandydata na Strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Miejsce na zdjęcie

Kwestionariusz kandydata
na Strażnika Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Dzierżoniowskiego

 

 

1. Imię i nazwisko - …........................................................................................................................

2. Imiona rodziców - …........................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia - ….......................................................................................................................

4. Obywatelstwo - .........................................................................................................................

5. Wykształcenie -.......................................................................................................................

6. Zawód wyuczony - .........................................................................................................................

7. Miejsce pracy - ..........................................................................................................................

8. Stosunek do powszechnego obowiązku obrony: poborowy, przeniesiony do rezerwy*.

9. Czy był karany sądownie (podać kary obecne, nie podawać kar, które uległy zatarciu): tak/nie*......................................

10. Przynależność do Koła PZW/ Stowarzyszenia Wędkarskiego, posiadana funkcja - .........................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Dokładny adres zamieszkania (telefon) - …........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Seria i numer dowodu osobistego oraz przez kogo wydany - ….......................................................................................

..........................................................................................

 

.....................................................                                                         …..............................................................................                                         (miejscowość, data)                                                                                                (podpis kandydata na strażnika SSR)

* Niepotrzebne skreślić

 

 

WYPEŁNIA KOMENDANT SSR:

Numer legitymacji i odznaki strażnika - .............................................

                                                                                                                                                                                                                                                                       (podpis i pieczątka komendanta SSR)

 

                                                                                                                                (data i podpis odbierającego legitymację)

 

 

 

 

WNIOSEK

w sprawie kandydata na Strażnika Społecznej Straży Rybackiej

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

..........................                                             ............................

(miejscowość, data)     (podpis Zarządu Koła PZW/Stowarzyszenia Wędkarskiego)

 

 

 

 

Opinia Komendanta Grupy

w sprawie kandydata na Strażnika Społecznej Straży Rybackiej

 

.........................................                                                                   ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                       podpis komendanta grupy SSR

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Gdyby w całym PZW, wprowadzono zasadę „złów i wypuść” czyli zakaz zabierania ryb do domu, to czy dalej pozostał byś członkiem PZW i łowił tylko zgodnie z ta zasadą?
Tak
Nie
Nie mam zdania
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin