Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego za kwartał III 2013r.

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Dzierżoniowskiego za kwartał III 2013r.

1.Ilość aktywnych członków Grupy SSR-19
2.Przeprowadzono 78 kontroli wód
3.W tym:
a.Z udziałem PSRyb-5
b.Z udziałem Policji-9
4.Ilość skontrolowanych wędkarzy-812
5.Ilość przeprowadzonych kontroli nocą-5
6.Wyniki działalności SSR
a.Ilość udzielonych upomnień-33
b.Ilość zawiadomień skierowanych do:
-  Sądów Koleżeńskich PZW-37
-  Sądów Grodzkich-19*
-  Policji, PSR,-58

Szczegółowe dane znajdują się w Raportach Dziennych z przeprowadzonych kontroli.

*Są to łowiący którzy nie zgłosili się do Państwowej Straży Rybackiej w przeciągu 14 dni od ujawnienia wykroczenia z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, wnioski są już złożone lub w przygotowaniu do złożenia w sądzie.

Do sądu trafiły też sprawy z końca drugiego kwartału, zaliczone jako przekazane do PSR.


Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (9)

 • J Grzegorz Data dodania: 6 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • RYKALSKI WIESŁAW Data dodania: 6 lat temu Oceń: 1 + / -

  zubero62

  Witam panie Grzegorzu widzę że drąży pan temat wezwań, ma pan taki egzemplarz więc proszę go sobie dobrze postudiować, co tam piszę.
  Jak pan widzi nie ma żadnej kary za to że się pan nie zgłosi do PSR.
  Obowiązek stawienia mają biegli, eksperci, itp. i to oni mają kary finansowe-wymienione są kwoty, za niestawienie się do PSR.

  W wezwaniu pisze „ w celu złożeniu wyjaśnień” zgodnie z polskim prawem panu przysługuje prawo do odmowy składania wyjaśnień czyli odmowy de facto stawienia się do PSR.

  Chyba wszystko jasne!!!
  pozdrawiam.

 • J Grzegorz Data dodania: 6 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • J Grzegorz Data dodania: 6 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • RYKALSKI WIESŁAW Data dodania: 6 lat temu Oceń: 1 + / -

  zubero62

  Panie Grzegorzu aby pan nie mówił przypadkiem że Rada Powiatu dała SSR uprawnienia, a SSR robi teraz co chce, to przedstawiam panu podstawy prawne i uprawnienia-poniżej ustawa. Po lekturze zrozumie pan już wszystko!!! (mam taką nadzieje) Jeżeli powie pan że współpracujemy ściśle z PSR to panu przytaknę, tak ma pan racje. Napisał pan w komentarzach cyt.: „A pana taktyka jest po prostu taka żeby iści na skróty i jak najszybciej ukarać wędkarza.” To że chcemy zaoszczędzić wędkarzom rozpraw sądowych to chyba ludzkie, jeżeli się pan nie zgadza to pana wybór. Miał pan szansę w rozmowie z funkcjonariuszem PSR, wykazać swoje racje, teraz otrzyma pan wezwanie na wyznaczony dzień i godzinę, i tak czy pan chce czy nie pojedzie pan do PSR. pozdrawiam.
  USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Śródlądowym
  Art. 24. 1. Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. 1a. Regulamin Społecznej Staży Rybackiej uchwala rada powiatu. 2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 3. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. 4. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej. 5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, określa: 1) zasady sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 3; 2) ramowy regulamin Społecznej Straży Rybackiej, określający szczegółową organizację i sposób działania tej straży.
  Art. 25.
  1. Strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których
  mowa w art. 23 pkt 1–3 i 4 lit. b.
  2. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem
  czynności, o których mowa w art. 23 pkt 1–3 i 4 lit. b:
  1) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym;
  2) jest obowiązany nosić oznakę Społecznej Straży Rybackiej oraz na żądanie
  okazywać legitymację wystawioną przez starostę.
  Art. 26.
  1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze rozporządzenia, określa
  prawa i obowiązki pracownicze, zasady wynagradzania, wzory oznak, legitymacji
  służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej
  Straży Rybackiej oraz wzór oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
  2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym
  do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres
  i warunki współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą
  Rybacką, mając na względzie skuteczność zapobiegania i zwalczania nielegalnego
  połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych
  oraz zwalczania przez Państwową Straż Rybacką i Społeczną Straż Rybacką obrotu
  nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami.

 • RYKALSKI WIESŁAW Data dodania: 6 lat temu Oceń: 1 + / -

  zubero62

  Witam, panie Grzegorzu a na jakiej podstawie pan twierdzi że nie mamy prawa dawać takich wezwań???
  Skąd takie przekonanie?
  Jeżeli ludzie z takimi wezwaniami stawiają się do PSR, nie zastanawia to pana?
  Czy działamy nielegalnie ?
  Czy przypadkiem się pan nie zagalopował !!!
  Nad SSR sprawuje nadzór merytoryczny PSR, proszę sobie poczytać:

  Sprawowanie nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką.
  Rozdział 1
  Zasady sprawowania nadzoru specjalistycznego
  § 1. 1. Specjalistyczny nadzór, zwany dalej "nadzorem", obejmujący legalność i skuteczność działań Społecznej Straży Rybackiej, powinien być przeprowadzany w sposób rzetelny i bezstronny.2. W ramach nadzoru:  1)   komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej, zwany dalej "komendantem", przeprowadza kontrole:a)  roczne i okresowe - określone w planie kontroli opiniowanym przez wojewodę,b)  doraźne - na wniosek wojewody lub z własnej inicjatywy, po uprzednim powiadomieniu wojewody o jej przyczynach i terminie,  2)   komendant Społecznej Straży Rybackiej składa:a)  kwartalne sprawozdanie z działalności straży - wojewodzie,b)  informacje na żądanie komendanta - komendantowi.3. Plan kontroli rocznych i okresowych, opiniowany przez wojewodę, sporządza komendant.

  Link do strony:

  http://www.pzw.org.pl/ssrdzierzoniow/cms/8323/sprawowanie_nadzoru_specjalistycznego_nad_spoleczna_straza_rybac

  Pozdrawiam.

 • J Grzegorz Data dodania: 6 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • RYKALSKI WIESŁAW Data dodania: 6 lat temu Oceń: 0 + / -

  zubero62

  Panie Grzegorzu, szkoda że wstydzi się pan swojego nazwiska podając w loginie inicjały, kojarzę pana ze sprawą na stawach Dobrocin, to zapewne pan.
  Jak pan widzi patrząc na „wezwanie” nie ma na nich żadnych pieczęci.
  Równie dobrze możemy wręczać nad wodą kartki z informacją zamiast słynnego wezwania.
  Mówiłem panu że, może pan zrobić co pan chce, że po 14 dniach jak pan zaniecha kontaktu z PSR sprawa i tak będzie musiała trafić do sądu.
  Miał pan szanse mając wezwanie wyjaśnić wszystko w PSR, no cóż pana wybór.
  Wielu wędkarzy ma pretensje do mnie że nie otrzymało wezwania -informacji o możliwości zgłoszenia się w PSR, w celu załatwienia swojego drobnego wykroczenia.
  Teraz za drobne przewinienie będą mieć sprawę w sądzie, szkoda ich czasu i pieniędzy.

  Na marginesie czy myśli pan działamy bezprawnie!
  Ktoś dał nam wzór tych wezwań!!!
  To że nie piszemy daty i godziny jest ukłonem dla wędkarzy aby mogli sprawę załatwić (jakkolwiek) w terminie im odpowiadającym.
  Pan jeśli dobrze kojarzę, popełnił wykroczenie małej wagi, teraz otrzyma pan wezwanie do PSR na które będzie pan się musiał zgłosić, potem dopiero do sądu.

  Pozdrawiam i do zobaczenia na sali sądowej.

 • J Grzegorz Data dodania: 6 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń