Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

REGULAMIN współzawodnictwa o tytuł na "Wszechstronnego Wędkarza Roku” oraz tytuł,, Łowca Okazów 2020 roku" koła PZW START w Dęblinie

REGULAMIN

współzawodnictwa o tytuł na ,, Wszechstronnego Wędkarza Roku

oraz tytuł,, Łowca Okazów „ roku 2020

koła PZW START w Dęblinie

 

 

Postanowienia wstępne

1.       W roku 2019 w kole PZW  START prowadzone będą dwa rodzaje współzawodnictwa.

·         ­o tytuł na,, Wszechstronnego wędkarza roku”

·         O tytuł ,,Łowca okazów”

2.       Organizatorem zawodów jest koło PZW START w Dęblinie

3.       Współzawodnictwo o tytuł na ,,wszechstronnego wędkarza roku” prowadzone jest w 4 kategoriach wiekowych ;  kadet , junior , senior , senior (55+)lat.

4.       Współzawodnictwo o tytuł,, łowca okazów” prowadzone jest w 1 kategorii (open)

Warunki uczestnictwa

1.       We współzawodnictwie mogą uczestniczy tylko członkowie koła PZW  START w Dęblinie,

nieobciążeni aktualną karą związkową oraz posiadający opłacone składki na rok 2020

Regulamin współzawodnictwa

2.       Uczestnicy współzawodnictwa o tytuł na wszechstronnego wędkarza roku zdobywają punkty uczestnicząc w zawodach organizowanych przez zarząd kola ujętych w rocznym planie zawodów i zaliczonych do zawodów klasyfikacyjnych .

3.       Do punktacji zawodów o tytuł na wszechstronnego wędkarza roku zaliczone są:

2 z 3 zawodów podlodowych

4 z 6 zawodów spławikowych

3 z 4 zawodów spinningowych

w których zawodnik otrzymał najmniejszą ilość  punktów.

 

4.       Do punktacji we współzawodnictwie o tytuł łowca okazów zaliczane są 9 z 13 zawodów klasyfikacyjnych w których zawodnik otrzymał największą ilość punktów

5.       W przypadku organizowania zawodów dodatkowych nieujętych w planie rocznym jako zawody  klasyfikacyjne, wyniki  nie są zaliczane do żadnego ze współzawodnictwa.

6.       W przypadku odwołania zawodów zaliczanych do klasyfikacji obniża się ilość wymaganych startów o ilość odwołanych zawodów w danej metodzie połowu.


 

Regulamin punktacji

1.       Uczestniczący we współzawodnictwie o tytuł na wszechstronnego wędkarza roku otrzymuje         punkty za udział w zawodach pod warunkiem zajęcia miejsca od 1 do 10

2.       Punkty przyznawane w klasyfikacji przyznawane są następująco;

-  1 miejsce 1 punkt

- 2 miejsce 2 punkty

- 3 miejsce 3 punkty

              i tak do 10 miejsca za które zawodnik otrzymuje 10 punktów

1.       W klasyfikacji o tytuł łowcy okazów każdy zawodnik otrzymuje punkty za złowienie ryb , punktacją objęte są ryby o wadze od 1000 g wzwyż, a za kolejne każde 100g zawodnik otrzymuje kolejny punkt

2.       Zawodnik który nie weźmie udziału w określonej w regulaminie ilości zawodów za każde brakujące do klasyfikacji  otrzymuje 30 punktów karnych doliczanych do uzyskanych w pozostałych zawodach.

3.       Zawodnik który zajmie miejsce od 11 wzwyż a złowił ryby otrzymuje 13 punktów, zawodnik który brał udział w zawodach nie łowiąc żadnej ryby otrzymuje 15 punktów do klasyfikacji.

4.       Zwycięzcą w klasyfikacji  o tytuł na wszechstronnego wędkarza roku zostaje zawodnik który zgromadzi najmniejszą  ilość punktów , w przypadku jednakowej ilości punktów decyduje zajecie wyższego miejsca w zawodach rangi mistrzowskiej , jeżeli nadal nie nastąpi rozstrzygnięcie o zwycięstwie decyduje wyższa łączna waga złowionych ryb w czasie zawodów branych pod uwagę do klasyfikacji

5.       Zwycięzca rywalizacji o tytuł łowca okazów zostaje zawodnik który zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów o zwycięstwie decyduje najcięższa złowiona ryba przez zawodnika z pośród tych które zostały złowione na zawodach branych do klasyfikacji.

Nagrody

1.       Wyniki współzawodnictwa ustalane są na podstawie protokołów z zawodów podczas zebrania zarządu koła w miesiącu listopad i są ogłaszane na   walnym zebraniu sprawozdawczym.

2.       Zwycięzcy współzawodnictwa o tytuł na wszechstronnego wędkarza roku w swojej kategorii otrzymują nagrodę rzeczową o wartości 100 zł.

3.       Zwycięzca współzawodnictwa o tytuł łowcy okazów otrzymuje okolicznościowy puchar.

4.       Wręczenie nagród odbywa się podczas walnego zebrania sprawozdawczego.


 

Postanowienia końcowe

 

1.       Podczas ważenia złowionych ryb przez zawodnika oprócz sędziów odpowiedzialnych za zawody obecny powinien być zawodnik z sąsiedniego stanowiska.

2.       W przypadku stwierdzenia naruszenia lub złamania przepisów ogólnych lub uzgodnionych podczas zawodów sędzia ma obowiązek udzielić zawodnikowi upomnienia.

3.       Zawodnik który mimo uprzedniego upomnienia nadal narusza przepisy zostaje zdyskwalifikowany i za dane zawody  otrzymuje 30  punktów karnych, które zalicza się do klasyfikacji bez prawa zaliczenia lepszego wyniku z  innych zawodów .

4.       W regulaminie współzawodnictwa nie wolno dokonywać zmian w roku 2020.

 

 

 

ZARZAD

       KOŁA PZW START

            w Dęblinie

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin