Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska na Stawach w Stroniu Śląskim

REGULAMIN WĘDKOWANIA NA STAWACH

PZW W STRONIU ŚL. UL. NADBRZEŻNA 6

 

1.              Prawo do wędkowania mają wyłącznie członkowie Koła PZW w Stroniu Śląskim, którzy przed rozpoczęciem wędkowania wnieśli jednorazową, dobrowolną opłatę w wysokości 15 PLN .

2.                 Prawo do prowadzenia wędkowania posiada Gospodarz Koła PZW w Stroniu Śląskim, a w czasie jego nieobecności osoba wyznaczona przez Prezesa Koła będąca członkiem Zarządu Koła.

3.                 Osoba prowadząca wędkowanie nie wnosi za nie opłaty.

4.                 Z opłaty za wędkowanie zwolnione są osoby uczestniczące w pracach społecznych na rzecz koła po rozliczeniu przez Zarząd Koła godzin pracy przedstawionych przez Gospodarza Koła, a także członkowie Zarządu Koła PZW w Stroniu Śląskim.

5.                 Wędkowania na stawach PZW w Stroniu Śląskim odbywają się w środy, soboty i w niedzielę. Czas wędkowania wynosi 5 godzin. Dokładny czas rozpoczęcia wędkowania na kolejne miesiące znajduje się na tablicy ogłoszeń.

6.                 Za jednorazową opłatę w wysokości 15 zł przysługuje limit  ryb do zabrania przez wędkującego w ilości:

     -KARP jedna sztuka (wymiar karpia do 59 cm)

      lub dwa LINY (wymiar lina 30 cm)

    - KARAŚ  2 szt. (wymiar 30 cm)

   

    - PŁOĆ (wymiar 25 cm),LESCZ (wymiar 30 cm), 

      OKOŃ (wymiar20 cm)  łącznie 4 szt.

 

 

 

7.                 Ryba złowiona włożona do siatki zalicza się do limitu połowu (nie można zamieniać złowionych ryb z tymi, które znajdują się w siatce).

8.                 Ze złowionymi rybami należy postępować zgodnie z etyką wędkarską.

9.                 Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz odstępowania złowionych ryb osobie drugiej. 

 

10.              Wędkowanie odbywa się tylko na jedną wędkę ze spławikiem. Przynęty dowolne przez cały rok.

11.              Bezwzględny zakaz nęcenia chlebem i innym pieczywem oraz ziemniakami.

12.             Wprowadza się obowiązek używania podbieraka, siatki

          z obręczami do przetrzymywania złowionych ryb oraz wypychacza.

13.              Podczas wędkowania zabrania się zmiany stanowiska.

14.          Stanowisk nie wolno zajmować wcześniej niż 15 minut przed wędkowaniem.

15.              Po zakończonym wędkowaniu obowiązuje osobiste zgłoszenie ilości i rodzaju złowionych ryb prowadzącemu wędkowanie.

16.              Na terenie stawów obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych. Należy również zachować spokój i porządek. Po zakończeniu wędkowania należy obowiązkowo posprzątać zajmowane stanowisko.

17.              Naruszenie w/w regulaminu może grozić wykluczeniem z członkostwa w naszym Kole.

 

18.              Zarząd Koła PZW w Stroniu Śl. zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu wędkowania na stawach przy ul. Nadbrzeżnej 6 w Stroniu Śląskim.

 

 

                                                                          Zarząd Koła PZW

                                                                             W Stroniu Śl.