Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska na Stawach w Stroniu Śląskim

REGULAMIN WĘDKOWANIA NA STAWACH

PZW W STRONIU ŚL. UL. NADBRZEŻNA 6

 

1.         Prawo do wędkowania mają wyłącznie członkowie Koła PZW w Stroniu Śl.  którzy przed rozpoczęciem wędkowania wnieśli jednorazową opłatę w wysokości 15zł .

2.                 Prawo do prowadzenia wędkowania posiada Gospodarz Koła PZW w Stroniu Śl. a w czasie jego nieobecności osoba wyznaczona przez Prezesa Koła będąca członkiem Zarządu Koła PZW w Stroniu Śl.

3.                 Osoba prowadząca wędkowanie nie wnosi za nie opłaty.

4.                 Z opłaty za wędkowanie zwolnione są osoby uczestniczące w pracach społecznych na rzecz koła po rozliczeniu przez Zarząd Koła godzin pracy przedstawionych przez Gospodarza Koła.

5.                 Wędkowania na stawach PZW w Stroniu Śl. odbywają się w środy i soboty w godzinach popołudniowych oraz w niedzielę  rano. Czas wędkowania wynosi 5 godzin. Dokładny czas rozpoczęcia wędkowań na kolejne miesiące znajduje się na tablicy ogłoszeń.

6.                 Limit połowów

Za jednorazową opłatę w wysokości 15 zł przysługuje         limit  ryb do

zabrania przez wędkującego w ilości:

-Karp lub dwa liny (wymiar lina 30 cm)

-Karaś  3szt

-Płoć , leszcz, okoń łącznie 4szt

Za karpia ,którego waga przekroczy 2500g ustalona została dopłata  

w wysokości 1 zł za każde 100g.

         wymiary ryb wg regulaminu amatorskiego połowu ryb.

7.                 Ryba złowiona włożona do siatki zalicza się do limitu połowu.

8.                 Na terenie łowiska obowiązuje zakaz odstępowania złowionych ryb osobie drugiej.

9.           Ryby złowione ponad limit można kupić wg stawek znajdujących się na tablicy ogłoszeń.

 10. Wędkowanie odbywa się tylko na jedną wędkę ze spławikiem. Przynęty dowolne przez cały rok.

 

11. Zakazuje się nęcenia chlebem i innym pieczywem oraz ziemniakami.

12.           Wprowadza się obowiązek używania podbieraka , siatki z obręczami do przetrzymywania ryb oraz wypychacza.

13. Zmiana stanowiska podczas wędkowania jest zabroniona.

14.           Stanowisk nie wolno zajmować wcześniej niż 15 minut przed wędkowaniem.

15.           Po zakończonym wędkowaniu obowiązuje osobiste zgłoszenie ilości i rodzaju złowionych ryb prowadzącemu wędkowanie.

16.            Na terenie stawów należy zachować spokój i porządek. Po zakończeniu wędkowania należy obowiązkowo posprzątać zajmowane stanowisko. Ze złowionymi rybami należy postępować zgodnie z etyką wędkarską .

17.           Zarząd Koła PZW w Stroniu Śl. zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

                                                                          Zarząd Koła PZW

                                                                          W Stroniu Śl.