Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Mapa porozumień na rok 2014 - Okręg PZW w Poznaniu

INFORMACJA OGÓLNA


Okręg zawarł porozumienie z GRyb Sieraków.


 • Okręg Nadnotecki PZW w Pile - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Na podstawie porozumienia wędkarze Okręgu Poznańskiego, którzy wykupią poznańską składkę okregową mogą wędkować bez dodatkowych opłat na n/w wodach Okregu Nadnoteckiego PZW w Pile: - rzeka Warta obwód nr 9 - rzeka Noteć obwód nr 9 - jezioro Pakawskie gm. Wronki - rzeka Wełna obwody nr 6 i 8 Wędkarze korzystajacy z porozumienia są zwolnieni z prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb na w/w akwenach. W ramach porozumienia Okreg Poznański udostępnia wędkarzom Okręgu Nadnoteckiego, którzy wnieśli składkę okręgową w macierzystym okregu na wędkowanie bez dodatowych opłat na n/w wodach Okregu Poznańskiego PZW: - rzeka Warta obwody nr 7, 8 i 10 - rzeka Wełna obwód nr 9 - jezioro Chojeńskie (Pustelnia) w gm. Wronki. W ramach porozumienia wędkarze mogą wędkować na pozostałych wodach umawiających sie okregów po wykupieniu rocznej ulgowej składki okręgowej obowiązujących w danym okręgu (na zasadzie porozumienia 50/50): - dla wędkarzy poznańskich - po wykupieniu ulgowej składki na wody nizinne (przy korzystaniu tylko z wód nizinnych) lub górkskie (przy wędkowaniu na wodach górskich) Okręgu Nadnoteckiego PZW - dla wędkarzy nadnoteckich - po wykupieniu ulgowej składki w Okręgu Poznański PZW

  Dopłata na wody górskie: 82, wody nizinne: 65, wody górskie i nizinne: 82

 • Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim - porozumienie na wody nizinne

  WYKAZ WÓD OGÓLNODOSTĘPNYCH PZW OKRĘGU GORZOWSKIEGO UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA DLA CZŁONKÓW OKRĘGU PZW W POZNANIU W RAMACH POROZUMIENIA Jeziora udostępnione do wędkowania z brzegu i bez możliwości używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich - jezioro Długie 4,56ha gm. Międzychód Rzeki udostępnione do wędkowania z brzegu i z łodzi - rzeka Warta obwód rybacki nr 11 na odcinku od m. Nowy Zatom do granicy województwa Wielkopolskiego UWAGI: 1. Na rzece Warcie obwód rybacki nr 11 obowiązuje prowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb. 2. Metoda trollingowa na rzece Warcie obwód nr 11 dozwolona jest wyłącznie w porze od świtu do zmierzchu. 3. Na rzece Warcie obwód nr 11 obowiązuje zakaz przechowywania i zabierania n/w gatunków ryb poniżej i powyżej ich wymiarów ochronnych: • sandacz do 50 cm - od 85 cm • szczupak do 50 cm - od 85 cm • sum do 70 cm - od 170 cm • boleń do 50 cm - od 80 cm • lipień do 30 cm - od 40 cm • okoń do 18 cm - od 40 cm • pstrąg potokowy do 30 cm - od 50 cm 4. Na rzece Warcie obwód nr 11 wprowadza się dodatkowe następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk w ciągu doby, tj. w godz. 0:00 - 24:00: • pstrąg tęczowy, źródlany - 3 szt. (łącznie) • brzana, karp, amur - 2 szt. (łącznie) • jaź, kleń - 6 szt. (łącznie) • leszcz - 10 szt. (łącznie) Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekraczać 10 szt. w ciągu doby.

  Dopłata na wody górskie: tak, wody nizinne: tak, wody górskie i nizinne: tak

 • Okręg PZW w Kaliszu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie nr 1 na rzekę Wartę dla Członków Okręgu PZW Kalisz Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu udostępnia na mocy porozumienia Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Kaliszu część „obwodu rybackiego rzeki Warty Nr 6" na odcinku od ujścia rzeki Prosny w km 348+000 w dół rzeki, do mostu kolejowego w miejscowości Dębno w km 331+420 z przeznaczeniem do amatorskiego połowu ryb przez wędkarzy zrzeszonych w PZW Okręgu w Kaliszu posiadających stosowne uprawnienia, w tym wymagane zezwolenie. Amatorski połów ryb przez wędkarzy zrzeszonych w PZW Okręg w Kaliszu odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz zgodnie z warunkami i zasadami obowiązującymi w PZW Okręg w Poznaniu. Porozumienie nr 2 na pozostałę wody na zasadzie 50/50 Prawo do wędkowania na wodach, na zasadzie wzajemności mają członkowie kół PZW Okręgów zawierających porozumienie (Okręgu Kaliskiego i Poznańskiego), którzy wykupią w przypadku: - Członków PZW Okręg w Kaliszu składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową roczną składkę członkowską na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującą w 2014 r. w PZW Okręg w Poznaniu w kwocie 65 zł, - Członków PZW Okręg w Poznaniu składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową roczną składkę członkowską na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującą w 2014 r. w PZW Okręg w Kalisz w kwocie 62 zł.

  Dopłata na wody górskie: 62, wody nizinne: 62, wody górskie i nizinne: 62

 • Okręg PZW w Koszalinie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie w opcji zerowej. Na mocy porozumienia Okręgi zobowiązują się do wzajemnego honorowania składek okręgowych wniesionych w macierzystych Okręgach i na zasadach w nich obowiązujących. Prawo do wędkowania na wodach, na zasadzie wzajemności, nabywają członkowie kół PZW Okręgów zawierających porozumienie, którzy wniosą składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu. Wszystkich wędkarzy łowiących na wodach danego Okręgu PZW obowiązuje, zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym, posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb wędką, wystawionego przez uprawnionego do rybactwa tj. Okręgi niniejszego porozumienia.
 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze - porozumienie na wody górskie i nizinne

  W ramach porozumienia wędkarze mogą wędkować na wodach umawiających sie okregów po wykupieniu rocznej ulgowej składki okręgowej obowiązujących w danym okręgu (na zasadzie porozumienia 50/50): - dla wędkarzy poznańskich - po wniesieniu ulgowej składki na wody nizinne (przy korzystaniu tylko z wód nizinnych) lub górkskie (przy wędkowaniu na wodach górskich) Okręgu Zielonogórskiego PZW - dla wędkarzy zielonogórskich - po wniesieniu ulgowej okręgowej składki w Okręgu Poznański PZW Członkowie PZW odznaczeni "Złotą Odznaką PZW z Wieńcami" zwolnieni sa z wnoszenia dodatkowej opłaty.

  Dopłata na wody górskie: tak, wody nizinne: tak, wody górskie i nizinne: tak

 • PZW Okręg we Wrocławiu - porozumienie na wody nizinne

  Jednostronne porozumienie. Wędkarze zrzeszeni w PZW Wrocław na mocy porozumienia mogą korzystać z wód odcinka rzeki Orli o długości 21 km od granicy województwa dolnośląskiego (od dopływu rzeki Wilczyna w m. Wydawy) do ujścia do rzeki Barycz, stanowiących obwód rybacki oddany w użytkowanie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Poznaniu. Stosowne zezwolenia można pobrać w Okręgu Wrocławski.