Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

HISTORIA KOŁA UŁAN

Historia Koła „Ułan” sięga początków lat 90-tych, dlatego też, jednym do wiadomości, drugim dla przypomnienia , wypis z Kroniki Koła

 


Geneza powstania Koła „Ułan”

W miesiącu styczeń 1993r. w wyniku rozmów między kadrą, pracownikami cywilnymi Jednostki Wojskowej 3306 oraz innymi kolegami spoza jednostki np: Straży Granicznej czy byłymi członkami rozwiązanych kół w wyniku reorganizacji kraju np.: MPKM wyłoniła się konieczność zorganizowania nowego koła wędkarskiego, będącego programowo poza strukturami wojska, aczkolwiek tworzonego na jego bazie. Istniejące w Białymstoku Wojskowe Koło Wędkarskie Nr. 5 przy Wojskowym Rejonowym Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym w swojej działalności organizacyjnej i programowej nie spełnia oczekiwań rzeszy wędkarzy np.: preferowanie i utożsamianie się ze strukturami władz garnizonu, elitarność w/w Koła zrzeszającego w znacznej mierze kadrę zawodową wojska i pracowników cywilnych jednostek wojskowych.W tej sytuacji w dniu 04.02.1993r. utworzyła się grupa inicjatywna w osobach kolegów Andrzej Niemyjski Antoni Wilczko oraz Tadeusz Piłaszewicz, która wystąpiła do Zarządu Okręgu PZW z wnioskiem o zaakceptowanie utworzenia nowego Koła zgodnie ze statutem PZW, które jako cel główny swojej działalności zakłada propagowanie rekreacji i wypoczynku „z wędką nad wodą” oraz ochronę środowiska. Grupa inicjatywna ustaliła dzień12.02.1993r. dniem zebrania organizacyjno-założycielskiego. Z ramienia władz PZW na zebranie przybyli  kol.kol. Zdzisław Dworzańczyk, Wiesław Zdanowicz oraz Edward Wiśniewski. Ze strony chętnych do wstąpienia w szeregi Koła przybyło 48 kolegów tj./..../       

W dniu 12.02.1993r. zebranie założycielskie wybrało swoje władze, do których powłano n/w kolegów      

1.   Zarząd Koła

1.  kol. JerzyWitkowski          -  Prezes Koła

2. kol.  Czesław Hebda             - Gospodarz Koła

3. kol.  Andrzej Niemyjski      - Skarbnik

4. kol. Zbigniew Musik          - Sekretarz

5.kol. Wojciech Lichański     - Z-ca Prezesa Koła   

   2.  Sąd Organizacyjny

1. kol. Andrzej Czyżewski                - Przewodniczący

2. kol. Piotr Niemyjski                     - Członek

3. kol. Waldemar Ancerowicz    - Członek

4. kol. Sławomir Zubrycki              - Członek

5. kol. Paweł Olszewski                 - Członek

   3. Komisja Rewizyjna

1. kol.  Antoni Wilczko                  - Przewodniczący

2. kol.  Tadeusz Sztulc                  - Członek

3.  kol. Eugeniusz Perkowski      - Członek

Po ukonstytuowaniu się składów władz Koła, kol. Dworzańczyk przekazał na ręce Przewodniczącego Koła Jerzego Witkowskiego flagę  z emblematem PZW od Zarządu OW PZW /okręgu PZW/  z najlepszymi życzeniami dla naszego Koła.

Dużo emocji wzbudziła propozycja przyjęcia nazwy jaką będzie nosiło nasze Koło. Ostatecznie zebranie zaaprobowało wniosek kol.kol. Jerzego Witkowskiego i Zbigniewa Musik aby przyjąć nazwę „Ułan”. Wniosek swój w/w koledzy uzasadniali następująco:

Koło nasze obejmuje swoją działalnością obszar, na którym działał sławny      10Pułk Ułanów Litewskich, którego stałym miejscem stacjonowania były koszary obecnej JW 3306, na której bazie materialnej powstało nasze Koło. JW3306 niedawno przyjęła imię tej historycznej formacji. Bez wątpienia w 10Pułku Ułanów nie brakowało również wędkarzy-pasjonatów. O tym, że tak było zapewniał nas osobiście Pan Prezydent II RP na uchodźctwie – Ryszard Kaczorowski, będący częstym gościem w 10Pułku Ułanów przed wojną, a obecnie gościł w JW3306 z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Sama nazwa „Ułan” w swojej wymowie nawiązuje do tradycji, odzwierciedla sympatie, jest ukłonem w stronę historii. Koło nasze w swoje szeregi zawsze chętnie przyjmie wędkarzy z „ułańską fantazją” pełnych wiary, honoru, wigoru i humoru.

Tak więc w dniu 12.02.1993r. powstało i rozpoczęło swoją działalność

Koło Wędkarskie „Ułan”

 

Już 21.03.1993r. odbyły się pierwsze zawody na rzece Narew w m. Bondary  o nagrodę Dyrektora firmy „EKSPERT” Ltd. w których to uczestniczyło 26 zawodników. Pierwszym zwycięzcą zawodów był kol. Andrzej Niemyjski, drugi był kol. Henryk Budnicki, na trzecim miejscu był Czesław Hebda.

Pierwsze zawody o Puchar Prezesa Koła odbyły się 16.05.1993r.w m. Ruszczany, gdzie to pierwszy Puchar Prezesa w kategorii juniorów wyłowił Paweł Olszewski, drugi był Krzysztof Busłowski, trzecie miejsce zajęła reszta startujących juniorów z wynikiem „0”. W kategorii seniorów natomiast pierwszy Puchar Prezesa zdobył Marek Aliefierowicz, drugie miejsce Stefan Aliefierowicz, trzecie Jan Budnicki.

Pierwsze lata działalności Koła obfitowały w różnego rodzaju spotkania i zawody i tak min:

26.06.1993r. zawody o Puchar Rodzin /Pólko k/ Supraśla /

26.09.1993r. zawody o Puchar Zarządu Koła  / m. Burzyn dolina rz. Narew /

07.11.1993r. zawody rekreacyjne o Największą Rybę /Wyspa Róż jez. Orzysz/

28.11.1993r. pierwsze zawody podlodowe /zalew Siemianówka/

18.12.1993r. wyjazd rekreacyjny „po świąteczną rybkę” / Siemianówka/

21.01.1994r. pierwsze zebranie sprawozdawcze

26.02.1994. zawody podlodowe o tytuł Mistrza Koła / Wyspa Róż, Orzysz/

Wiosna 1994r. powitanie wiosny / Wyspa Róż jez. Orzysz/

14-15.05.1994r. zawody o Puchar D-cy JW3306 /Wyspa Róż jez. Orzysz/

25.06.1994r. zawody o Puchar Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego                                                                                                                         „EKSPERT” / m. Bokiny/

29-30.05.1997r. Pierwsze zawody o Puchar Komendanta Podl. Oddz. Straży Granicznej /m. Mielnik rz. Bug/

29-30.05.1999r. zawody o Puchar Komendanta Podl. Oddz. Straży Granicznej

19.09.1999r. zawody o Puchar Prezesa Koła PZW „Ułan”   /stawy hodowlane    p. Jana w Topilcu/

14.05.2000r. zawody o tytuł Mistrza Koła 2000r. /m. Lipniki rz. Narew/

16.09.2000r. zawody o Puchar Prezesa / Wyspa Róż jez. Orzysz/

08.12.2000r. walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła PZW „Ułan”.

W latach 2001-2012 odbyło się wiele różnego rodzaju zawodów, o różne Tytuły i Puchary. Niestety jednak, wraz z nastaniem ery komputeryzacji i cyfryzacji, kronikarze zapadli na chorobę zwaną „analfabetyzm wtórny” i zaprzestali wpisów w Kronice. Pozostały tylko wspomnienia i zdjęcia które publikujemy w galeriach...

 

Na początek zapraszamy do galerii "KRONIKA KOŁA UŁAN"

Następne galerie wkrótce.