Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

OPŁATY ZA WĘDKOWANIE W 2019r.

      Uchwała Zarządu Głównego PZW w Krośnie

                                   nr1/10/2018 z dnia 19.10.201

       dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek na ochronę i       zagospodarowanie wód w 2019r. 

 

Realizując ustalenia porozumienia ZG PZW i Prezesa Urzędu Ochrony i Konkuencji Konsumentów oraz uchwałę ZG PZW nr 4/II/2018 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie ustala wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2019.

 

                            Wody ogólnodostępne - członkowie PZW

                                                 Składka roczna

a) podstawowa pełna (wody nizinne, górskie) na wszystkie obwody rybckie - 230zł

     - dla członków rezygnującychz łowienia z łodzi - 220zł

b) niepełna nawody nizinne  dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach

      górskich - 180zł

     - dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trollingową - 170zł

     - dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trollingową i z łodzi - 160zł

 

                    Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a) członkowie PZW odznaczeni "złotą odznaką PZW z wieńcami" są zwolnieni ze

       składek na ochronę i zagospodarowanie wód

b) członkowie PZW odznaczeni "srebrną lub złotą odznaką PZW", a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat męszczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego.

c) opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się

 

- Składka roczna dla członka - uczestnika pełna -70zł, niepełna na wody

     nizinne - 60zł

- Składka okręgowa na ochronę i zagospodarownie wód na jeden dzień na wodach

      górskich - 50zł

- Składka okręgowa na ochrone i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach

       górskich - 120zł

-Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach

         górskich - 180zł

- Składka okręgowa na ochronę i zagopodarowanie wód na jeden dzień na

          wodach nizinnych- 40zł

- Składka okregowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach

          nizinnych - 90zł

- Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach

          nizinnych - 140zł

 

             Wysokość składki członkowskiej w 2019r.

 

1.Składka członkowska - 90zł

2. Składka członkowska ulgowa 50% - 45zł

     a) młodzież szkolna i studęciw wieku 16 - 24 lat

     b) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

     c) męszczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu 

          członkowskiego powyżej 10 lat

     d) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu  członkowskiego

          powyżej 10 lat

3. Składka członkowska ulgowa 75%

     a) członkowie uczestnicy do lat 16

      b) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 

Ponadto członkowie Koła PZW "Strwiąż" opłacają tzw. składkę na fundusz koła w kwocie -7zł.