Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

OPŁATY ZA WĘDKOWANIE W 2020r.

 

Uchwała nr nr 1/09/2019 składki i zasady wędkowania na 2020 r.

Składki | 2019-12-04 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

 

Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

nr 1/09/2019 z dnia 27 września 2019

dotycząca wysokości okręgowych składek

na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 r.

 

 

 

Zgodnie z & 47 pkt.8 Statutu PZW oraz z uchwałą ZG PZW nr 159 z dnia 20-09-2019 w sprawie składki członkowskiej na 2020 r

 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód

w roku 2020

 

 

 

& 1

I. Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa)

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wody ogólnodostępne - 230 zł,

b.    - niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich - 180 zł,

c.  niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 160 zł

& 2

Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód na zasadzie wzajemności

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego,

c.      składka roczna dla członka – uczestnika pełna - 50 zł na wszystkie obwody rybackie,

d.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

f.       składki okresowe: 

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  1 dzień na wodach górskich - 50 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  3 dni na wodach górskich - 120 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  7 dni na wodach górskich - 180 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień na wodach nizinnych - 40 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,

 

Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 70 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

& 3

Opłaty za wędkowanie dla obcokrajowców i niezrzeszonych w roku 2020 wynoszą:

 

Opłata roczna pełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 580 zł (wody górskie i nizinne), roczna niepełna 340 zł -  na wody nizinne.

 

Opłaty dzienne:

1.      opłata wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł

2.      opłata wody górskie okręgu trzy dni – opłata 150 zł

3.      opłata wody górskie okręgu 7 dni – opłata 250 zł

4.      opłata wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

5.      opłata wody nizinne okręgu 3 dni – opłata 130 zł

6.      opłata wody nizinne okręgu 7 dni – opłata 200 zł

 & 4

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego mogą uiszczać składki uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi do składki pełnej lub niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości

 Składka roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd - 140 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I,       - 100 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:        - 100 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:      - 120 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:      - 120 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 100 zł,

·        na zbiornik w Dukli:   - 100 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 70 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 100 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:    - 50 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:     - 50 zł,

Opłata roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 550 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I:     - 500 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:   - 500 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:    - 500 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:   - 500 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Dukli:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 450 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 500 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:  - 400 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:  - 400 zł.

 & 5

Składka jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 20 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 25 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 16 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 20 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 25 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 15 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 15 zł.

& 6

Opłata jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 50 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 35 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 35 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 28zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 28 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 35 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 28 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 40 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 28 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 28 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 28 zł.

& 7

W składkach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk.

Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

& 8

III. Składka na łowisko specjalne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

 

·        roczna              - 1900 zł,

·        jednodniowa     -   100 zł.

·        Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   150 zł.

·        Roczna dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   3500 zł.

 Obowiązuje regulamin łowiska.

 

 &