Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin połowu ryb na wodach Okręgu B-B

Regulamin połowu ryb na wodach ogólnie dostępnych
Okręgu PZW Bielsko-Biała
w roku 2017

 

 1. Na wodach ogólnie dostępnych Okręgu Bielsko-Biała obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz Informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia z uwzględnieniem poniższych zasad.
 2. Z dniem 1 stycznia 2013 wprowadza się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:
  • brzana - do 40 cm
  • karp - do 35 cm (Tresna, Porąbka)
  • lipień - do 30 cm
  • okoń - do 18 cm
  • pstrąg potokowy - do 30 cm
  • sandacz - do 50 cm
  • szczupak - do 50 cm
  • świnka - do 30 cm
  • węgorz - do 50 cm
 3. Na zbiornikach zaporowych Tresna i Porąbka ogranicza się limit dobowy połowu leszcza do 10szt.
 4. Ogranicza się dobowy limit połowu sandacza oraz szczupaka do 2 sztuk łącznie, przy czym ilość złowionych ryb w/w gatunków nie może przekroczyć 50 sztuk rocznie.
 5. Ogranicza się limit dobowy połowu świnki do 5 sztuk, przy czym ilość złowionych ryb w/w gatunku nie może przekroczyć 50 sztuk rocznie.
 6. Ogranicza się limit dobowy połowu klenia do 10 sztuk.
 7. Ogranicza się limit dobowy połowu jazia do 10 sztuk.
 8. Ogranicza się limit dobowy połowu okonia do 10 sztuk, nie więcej niż 5kg (nie dotyczy wód górskich).
 9. Wprowadza się dla wszystkich gatunków pstrąga (potokowy, źródlany, tęczowy) oraz lipienia następujące łączne limity połowów:
  • dobowy - do 2 sztuk łącznie,
  • tygodniowy - do 4 sztuk łącznie (licząc tydzień od poniedziałku do niedzieli),
  • roczny - do 30 sztuk łącznie.
 10. Wprowadza się zakaz połowu ryb od korony zapory zbiornika Tresna do wiszącej kładki dla pieszych (nad kanałem łączącym zbiorniki Tresna i Porąbka) w okresie od 1 marca do 31 maja - naturalne tarlisko, a w pozostałym okresie czasu od korony Zapory Zbiornika Tresna do ujścia potoku Roztoka.
 11. Na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód Rybacki nr 2rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód Rybacki nr 3 rzeki Soły dozwolony połów ryb z łodzi od dnia 1 czerwca do dnia 30 września całodobowo, a od dnia 1 października do dnia 31 grudnia połów ryb z łodzi dozwolony od świtu do zmierzchu.
 12. Wprowadza się całoroczny zakaz połowu ryb na odcinku od korony zapory w Czańcu do miejsca wypływu biologicznego wody w rzece Sole w odległości około 150mb.(oznaczony tablicami).
 13. Wprowadza się zakaz połowu ryb od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja w rzece Sole (SO 5) na odcinku od mostu drogowego (most Jagielloński - tzw. "nowy most") w Oświęcimiu do mostu kolejowego w Oświęcimiu. (Obręb Ochronny nr 3 – Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 roku).
 14. Wprowadza się całoroczny zakaz połowu strzebli potokowej.
 15. Wprowadza się zakaz połowu szczupaka na zbiornikach zaporowych Tresna (SO 2) oraz Porąbka (SO 3) od 1 stycznia do 31 maja.
 16. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na rzece Sole (SO 5) w odległości 50mb od jazu w Broszkowicach w górę i 50mb w dół rzeki. (Obręb Ochronny nr 4 – Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 roku).
 17. Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2015 w Obwodzie Rybackim nr 3 rzeki Skawy na odcinku od ujścia potoku Ponikiewka do mostu drogowego w Wadowicach całkowity zakaz zabierania złowionych ryb (no kill).
 18. Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2015 w Obwodzie Rybackim nr 1 rzeki Skawy na odcinku od ośrodka zarybieniowego w Zawoi do mostu drogowego na Przysłop całkowity zakaz zabierania złowionych ryb (no kill).
 19. Wprowadza się zakaz połowu ryb w Obwodzie Rybackim nr 5 rzeki Soły od jazu na ujęciu wody (Starorzecze) w ciągu ulicy Solnej do oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia - Strefa Ochronna.
 20. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na rzece Skawie (SK 3) w odległości 50mb powyżej jazu w Grodzisku do mostu drogowego poniżej tego jazu. (Obręb Ochronny nr 5 – Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 roku).
 21. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na rzece Skawie (SK 3) w odległości 50mb powyżej progu w Podolszu i 200mb poniżej tego progu w okresie od 1 września do 31 maja. (Obręb Ochronny nr 6 – Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 roku).
 22. Zakaz połowu na żywą i martwą rybkę na wszystkich wodach otwartych okręgu Bielsko-Biała w okresie od 1 stycznia do 31 maja.
 23. Na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód Rybacki nr 2 rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód Rybacki nr 3 rzeki Soły wprowadza się całkowity zakaz stawiania markerów (znaczników) i bojek umocowanych na stałe w odległości powyżej 50m od brzegu.