Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Historia Koła

                                                                         Historia Koła PZW Wadowice

 

             Historia  zorganizowanego   wędkarstwa  w  Wadowicach  sięga  początku  XX wieku. 14  lutego 1923 roku  powstało w  Wadowicach  Sportowe Towarzystwo Wędkarzy  „POTOK".  Działalność towarzystwa obejmowała obwody rybackie rzeki Skawy.  

            Towarzystwo w 1929 roku  włączyło się  do Związku Towarzystw Rybackich,    a  następnie  do  utworzonego  29  stycznia  1933  roku  ogólnokrajowego  Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich (ZSTW).

             23 września 1949 roku decyzją władz PRL Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich   został   zawieszony,   a   majątek   został   przejęty   przez   kuratorów. Powołano 12 osobową Główną Radę Wędkarską, w której tylko trzy osoby wywodziły się z byłego ZSTW.

             19  marca 1950 roku  kurator zwołał Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZSTW       i  w  jego trakcie został  powołany  Polski Związek Wędkarski, który przejął  majątek  towarzystw wędkarskich przemianowanych w Koła Wędkarskie PZW.

              Takim  to  sposobem  w  1950  roku  Sportowe  Towarzystwo  Wędkarskie „Potok"  przemianowane  zostało  w Koło  PZW  Wadowice.