Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Rejestr połowów rok 2019

okladka_2019.jpgPolski Związek Wędkarski został zobowiązany przez organy zarządzające wodami do składania corocznych sprawozdań z prowadzonej na nich gospodarki, zawierających między innymi dane o wędkarskich połowach ryb.

Pragnąc spełnić w/w obowiązki Okręg PZW w Wałbrzychu kontynuuje wprowadzoną z dniem 01.01.2002 r. obowiązkową rejestrację połowów wędkarskich.

Wyniki tej rejestracji, opracowane przez fachowców służą do ustalenia racjonalnych zasad gospodarki na naszych wodach, a szczególnie do planowania lepszego ich zarybiania i ochrony.

Okręg PZW w Wałbrzychu, jako uprawniony do rybactwa Uchwałą Zarządu Okręgu nr 28/2010 z dnia 08.12.2010 r. wprowadził obowiązek prowadzenia "Rejestru połowu ryb" przez uprawiającego amatorski połów ryb wędką na wodach obwodów rybackich oraz wodach będących własnością lub dzierżawionych przez Okręg.

 

Zezwolenie na rok 2019 posiada rejestr w cz. A i B. Rozwiązanie powyższe umożliwia naszym wędkarzom - Członkom Okręgu PZW w Wałbrzychu - prowadzenie wpisów w przypadku połowu ryb na wodach udostępnionych przez poniższe Okręgi PZW w:

 

1.) Wałbrzychu (cz. A - str. 47-69).

2.) Legnicy i we Wrocławiu (cz. B - str. 80-94),

 

Zasady prowadzenia "Rejestru" oraz wykaz wód (dla Okręgów PZW: Wałbrzych, Legnica i Wrocław) udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wędką zamieszczone są w "Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2019 rok". Szczegółowy wykaz wód - zbiorniki drobne znajduje się w również w stosownej zakładce naszej prezentacji okręgowej --> KLIKNIJ  .

 

W przypadku wypełnienia całego rejestru przed ukończeniem sezonu, wędkarz chcąc kontynuować połów ryb powinien zgłosić ten fakt do macierzystego Koła PZW. Po zakończeniu sezonu i przed wniesieniem składek PZW na rok następny wędkarz ma obowiązek podsumować rejestr połowów w zestawieniu zbiorczym (kliknij wzór - strony zamieszczone na skanie nie mają odniesienia do obowiązującego druku Zezwolenia na rok 2019), wpisując m.in. liczbę sztuk i łączną wagę poszczególnych gatunków dla każdego łowiska zgodnie z instrukcją.

 

Uwaga: Na stronie nr 44 niniejszego Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na 2019 rok znajduje się instrukcja w jaki sposób należy sumować i wpisywać w zestawieniu zbiorczym połowy ryb na wodach tzw. "drobnych", które jak wiemy mają indywidualne indeksy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku !

 

Zezwolenie wraz z rejestrem połowów podlega obowiązkowemu zdaniu w czasie wnoszenia składek na rok kolejny.

 

Mamy nadzieję, że rejestry znajdujące się w zezwoleniu będą uzupełniane sumiennie i w sposób czytelny.

 

Wpis do rejestru dokonujemy wyłącznie flamastrem/długopisem (niezmywalnym, nieścieralnym) !

 

 

 

Wędkarskich sukcesów życzy,

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu 

 

 

 

 

 

Uwaga: w przypadku niewypełnienia rejestru połowu wędkarz popełnia wykroczenie naruszając § 14 pkt. 1 Statutu PZW (przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów władz Związku, w tym Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb). Lekceważenie prowadzenia rejestru połowów nie pozostanie zatem bezkarne - podlega rozpatrzeniu przez Sąd Koleżeński macierzystego Koła PZW !!!
Warto pamiętać, że przed wędkowaniem na wodach górskich należy zapoznać się z przepisami zawartymi w aktualizowanym informatorze "Wody Krainy Pstrąga i Lipienia 2019
".

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin