Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Rejestracja sprzętu pływającego

UWAGA: Aktualizacja --> KLIKNIJ (zawiera ustawę z dn. 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.* Tekst ustawy przekazano do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu).

* Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, ustawę z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski oraz ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

 

Celem rejestracji sprzętu pływającego służącego do łowienia ryb należy się udać do własciwego Starostwa Powiatowego (zależnie od miejsca zamieszkania).
Przed podjęciem wędrówki do urzędu należy się zaopatrzyć w:Rejestracja łodzi
1.) wniosek o rejestrację sprzętu pływającego,
2.) oświadczenie osoby rejestrującej, że sprzęt rejestrowany jest jej własnością,
3.) dowód osobisty (do wglądu),
4.) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

 

Pomocne informacje i druki w nawiązaniu do punktów 1 i 4 znajdują się na stronie*:

http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1279&idmp=37&r=r

 


 

Właściwy Starosta dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza sprzętu pływającego dokonuje rejestracji wyłącznie sprzętu:
- służącego do amatorskiego lub zawodowego połowu ryb,
- bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nie przekraczającym 20 m 2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.

 

Dzięki  art. 29 pkt. 4.2. Ustawy o Żegludze Śródlądowej, łódka wędkarska nie wymaga świadectwa zdolności żeglugowej. Co za tym przemawia? To, iż nie stawia się dodatkowych wymagań co do kwalifikacji prowadzących ją osób. Nie są mówiąc krótko wymagane.

 

Ważne: Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z oznaczenia województwa (np. kujawsko-pomorskie - KP), myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu  do rejestru oraz litery ''R'' - oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo ''A'', która oznacza sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb. 

 

 

 

*pomocniczo przedstawiono link dot. Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin