Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

List otwarty

Aktualności | 2014-09-18 | Publikujący: Koło PZW Wędrzyn

Wędrzyn , dnia 12.082014r.

PREZES  KOŁA WĘDKARSKIEGO                                                       

                w WĘDRZYNIE

 

LIST OTWARTY
DO CZŁONKÓW  PZW  OKRĘG GORZOWSKI

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy członkowie PZW w Gorzowie Wlkp. chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi działalności  Zarządu Okręgowego na rzecz "BRACI WĘDKARSKIEJ".

Od 2004r. uchwałami  Walnych Zebrań  sprawozdawczo - wyborczych oraz sprawozdawczych KOŁO WĘDKARSKIE w WĘDRZYNIE zwracało się z prośbą do Prezes Okręgu o  podjęcie działań na rzecz pozyskania  jeziora "POSTOMSKO" dla PZW .  Poprzedni Prezes odpowiadał, że Okręg Jest zadłużony    i nie może startować w ogłaszanych przetargach dotyczących dzierżawy wód.

Od 2010 r. Prezes Zarządu systematycznie  (tylko słownie) odpowiadał, że ich działalność nie przynosi żadnych rezultatów i właściciel wody nie chce wystawić jej  na przetarg (konkurs do dzierżawy).

Nie widząc innej możliwości zadzwoniłem do RGZW w Poznaniu i dowiedziałem się,  że Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp. nigdy nie występował o dzierżawę jeziora "POSTOMSKO"

Dodatkowo Zarząd KoŁa w Wędrzynie w dniu 05 września 2013 r. wystąpił do Zarządu Okręgu z następującym pismem:                                                                                                      PREZES     ZARZĄDU OKRĘGU PZW   w GORZOWIE WLKP.  Pan MARIAN LUDWIKOWSKI

                               Zarząd Koła PZW w Wędrzynie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo – wyborczego z dnia 10.02.2013r. zwraca się prośbą do Zarządu Okręgu PZW              w Gorzowie Wlkp. o podjęcie działań i przystąpienie do przetargu na dzierżawę jeziora „POSTOMSKO” w obwodzie rybackim 566a w zlewni rzeki Postomia – nr 1 w Wędrzynie                         o powierzchni 12 ha.

Na dzień dzisiejszy jezioro „POSTOMSKO” nie jest udostępnione dla wędkarzy  do amatorskiego połowu ryb.

Sprawa dzierżawy ww jeziora przez Zarząd Okręgowy PZW w Gorzowie Wlkp. jest bardzo istotna nie tylko dla wędkarzy Koła w Wędrzynie ale także dla ościennych Kół.

Na  wszystkie pisma i uchwały Zarząd Okręgu nie poczuwał się do odpowiedzialności do odpowiedzi na nasze  prośby.

W związku z powyższym wystosowałem pismo w dniu 14 listopada 2013 r. do Pana Dariusza Krzyżańskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu następującej treści:                                 Zarząd Koła Wędkarskiego w Wędrzynie zwraca się z prośbą  o umożliwienie wędkowania przez członków PZW na jeziorze „POSTOMSKO” (Wędrzyńskie) Obwód Rybacki 566a zlewnia Postomia 1.

Do roku 1996 jezioro Postomsko znajdowało się na terenie zarządzanym przez Wojsko Polskie. W 1974 r. powstało Wojskowe Koło Wędkarskie w Wędrzynie, które decyzją D-cy Garnizonu miało się opiekować ww jeziorem i prowadzić działalność sportowo – wędkarską.

W ramach tej działalności członkowie koła czuwali aby wędkowanie odbywało się zgodnie z regulaminem PZW, dbali o porządek wokół jeziora, w warunkach ostrych zim wyrąbywali przeręble aby nie dopuścić do przyduchy oraz prowadzili zarybienia. W latach 1980 1986 jezior zostało zarybione między innymi: węgorzem szklistym   w ilości 1kg., karpiem kroczkiem 800 kg, karasiem złocistym 400 kg, linem 200kg. Układ taki trwał do roku 1996, kiedy Wojsko Polskie zrezygnowało z zarządzania tym terenem. Koło Wędkarskie czując się odpowiedzialnym za środowisko naturalne postanowiło w dalszym ciągu dbać o to jezioro i tak trwa do dziś.

W 2004r. RZGW w Poznaniu ustalił Obwód Rybacki nr 566 rzeka Postomia 1, w skład którego wchodziło jezioro Postomsko (Wędrzyńskie) i jezioro Ostrowskie.

Jezioro Ostrowskie było i jest jeziorem PZW Gorzów Wlkp., natomiast jezioro Postomskie pozostało bez właściciela. W latach 2004 – 2011 RZGW w Poznaniu nie podjął skutecznych działań aby jezioro Postomsko miało gospodarza. Nadleśnictwo Sulęcin na terenie którego znajduje się jezioro nic nie potrafiło powiedzieć na temat zagospodarowania jeziora. W 2011 r. RZGW w Poznaniu podjął decyzję o podziale Obwodu Rybackiego 566 i został wydzielony  Obwód Rybacki 566a w skład którego wchodzi jezioro Postomsko (Wędrzyńskie). Pomimo tego jezioro Postomsko    w dalszym ciągu nie ma gospodarza. Uważam taką działalność za szkodliwą dla Skarbu Państwa i prowadzącą do niegospodarności (14 ha powierzchni jeziora zdanych na łaskę kłusowników oraz brak wpływów z dzierżawy przez 9 lat).

W sierpniu 2013 r. nad jeziorem pojawiła się Państwowa Straż Rybacka , która poinformowała wędkujących członków PZW, że aby wędkować na tym jeziorze muszą dokonać dodatkowej opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZRGW           w Poznaniu z dnia 19 lipca 2013 r. nr 15N/2013.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. w tej sprawie odbyłem rozmowę z Panią Agnieszką Nowaczyk która z ramienia RZGW w Poznaniu zajmuje się wędkarstwem na wodach zarządzanych przez RZGW w Poznaniu nie umiała mi odpowiedzieć dlaczego jezioro o powierzchni 14 ha nie jest udostępnione dla wędkarzy pomimo ogólnej dostępności (dogodne drogi dojazdu) ani dzierżawione. Pani Nowaczyk zobowiązała się w okresie 2 miesięcy wyjaśnić sprawy dotyczące ww jeziora (do końca październik)     i stwierdziła, że obowiązuje całkowity zakaz wędkowania na tym jeziorze.

W rozmowie telefonicznej z dnia 06 listopada 2013 r. Pani Nowaczyk nic na temat jeziora nie mogła powiedzieć, dodała tylko komentarz, że w zimie wędkarze ryb nie łapią. Jestem zdziwiony, że od 9 lat nikomu nie zależy na tym aby jezioro miało gospodarza, była prowadzona gospodarka rybacka        oraz ochrona środowiska.

Koło Wędkarskie w Wędrzynie liczy 86 członków, w tym 60% to emeryci i renciści zamieszkujący Wędrzyn dla których jezioro Postomsko (Wędrzyńskie) było i jest jedynym miejscem amatorskiego połowu ryb.

Nadmieniam również, że gdyby nie opieka Koła nad jeziorem kłusownicy przez ten okres wytrzebili by rybę całkowicie.

                     W związku z powyższym w imieniu wszystkich członków Koła Wędkarskiego w Wędrzynie Proszę Pana Dyrektora o podjęcie stosownych działań aby jezioro Postomsko (Wędrzyńskie) zyskało gospodarza i stało się dostępne dla wędkarzy na zasadach ogólnie przyjętych.

List o takiej samej treści wysłałem również do Prezesa Okręgu Pana Mariana Ludwikowskiego.

Na ww list po 2 tygodniach otrzymałem list od Pana Mariana Ludwikowskiego którego  bez zgody autora nie będę cytował, a który ogólnie zarzucał mi, że prowadzenie polityki dzierżawy wód leży          w gestii Zarządu Okręgu i nikogo to nie powinno obchodzić.

W miesiącu listopadzie po moim liście Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                   w Poznaniu wystawił jezioro "POSTOMSKO" do dzierżawy.

Zarząd Okręgu w osobach Pana Prezesa  oraz Dyrektora Biura Zarządu zapewniali w rozmowach           z kol. Mirosławem Jedynakiem, że dokumentacja do udziału w przetargu została złożona.

Jakie było moje zdziwienie, że na dzierżawę jeziora została złożona tylko jedna oferta i nie była to oferta Zarządu Okręgu w Gorzowie Wlkp.

Zarząd Okręgu próbował jeszcze kręcić, że będą się odwoływać, nie wiadomo od czego jeśli nie złożyli oferty.

Działalność Zarządu i kłamstwa jakimi nas zwodził to typowa działalność na szkodę szeregowych  wędkarzy i pozbycia się wody na rzecz innego użytkownika.

Chciałbym usłyszeć odpowiedź Pana Prezesa Zarządu Jak również Dyrektora Biura Zarządu dlaczego takie zachowanie najważniejszych Decydentów jest tolerowane i nie ponoszą odpowiedzialności za kłamstwa.

List ten zostanie rozesłany do wszystkich Kół Okręgu oraz umieszczony na stronie internetowej Koła PZW Wędrzyn, oraz jako głos w dyskusji na stronie Okręgu Gorzowskiego.

                                                                                         z poważaniem:

                                                                                                                               Wiesław Bieniek

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.