Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW - Uwaga, zmiana od 1.01.2016 r.!

Aktualności | 2015-03-31 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Uchwała nr 67Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiegoz dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących limitów połowu, wymiarów i okresów ochronnych rybNa podstawie § 30 p.11 i p.19 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala, co następuje:1. W Roz.VI ust.11 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb otrzymuje brzmienie:„ 11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. ...... więcej

SSR Koła nr 80 Wejherowo - Miasto

Aktualności | 2015-03-19 | Publikujący: Koło PZW nr 80 Wejherowo Miasto

Wejherowo dn. 18-03-2015r Notatka służbowa „AKCJA TROĆ” z przeprowadzonej kontroli i ochrony wód Społeczna Straż Rybacka Koła nr 80 Wejherowo-Miasto w składzie : 1- Elwart Adam - Kom. Pow. SSR d-ca patrolu 2- Gliwiński Piotr – SSR 3- Socha Wojciech – SSR przeprowadziła w dniu 18-03-2015r. kontrole wód : rzeki Redy, starorzecza rzeki Redy, kanału rzeki Redy, jeziora Orle, rzeki Cedron w godz. Od 7:20 do 13:50. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje: 1- skontrolowano ogółem wędkujących: 13 2- ...... więcej

SSR Koła nr 80 Wejherowo - Miasto

Aktualności | 2015-03-19 | Publikujący: Koło PZW nr 80 Wejherowo Miasto

Wejherowo dn. 17-03-2015r Notatka służbowa „AKCJA TROĆ” z przeprowadzonej kontroli i ochrony wód Społeczna Straż Rybacka Koła nr 80 Wejherowo-Miasto w składzie : 1- Elwart Adam - Kom. Pow. SSR d-ca patrolu 2- Gliwińska Dorota – SSR 3- Lesner Krzysztof – SSR 4- Gliwińsski Piotr – SSR przeprowadziła w dniu 17-03-2015r. kontrole wód : rzeki Redy, starorzecza rzeki Redy, kanału rzeki Redy, jeziora Orle, rzeki Cedron w godz. Od 11:10 do 16:40. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje: 1- skontrolowano ogółem ...... więcej

Uchwały z posiedzenia Zarządy Koła nr 80 Wejherowo – Miasto.

Aktualności | 2015-03-16 | Publikujący: Koło PZW nr 80 Wejherowo Miasto

Podczas posiedzenia w dniu 03.03.2015 Zarząd Koła podjął następujące uchwały: 1. Uchwała nr 5/2015 – Zmiana składu komisji egzaminacyjne w której skład wchodzą : A.Elwart, P.Gliwiński, M.Baliszewski, M.Brauer, B.Zaborowski, Z.Rybakowski. 2. Uchwała nr 6/2015 – Ubezpieczenie członków Koła nr 80 w roku 2015 od nieszczęśliwych wypadków podczas wędkowania włącznie z udarem oraz zawałem w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. Z poważaniem Zarząd Koła ... więcej

Uwaga !!!! Sprzedaż znaków oraz zezwoleń na rok 2015.

Aktualności | 2015-03-03 | Publikujący: Koło PZW nr 80 Wejherowo Miasto

Szanowni koledzy, Skarbnik Koła nr 80 Wejherowo – Miasto uprzejmie informuje, iż sprzedaż znaków oraz zezwoleń na rok 2015 odbywała się w każdy wtorek oraz piątek od godziny 17.00 do 19.00. Z poważaniem Paweł Zieleniak ... więcej

SSR Koła nr 80 Wejherowo - Miasto

Aktualności | 2015-02-27 | Publikujący: Koło PZW nr 80 Wejherowo Miasto

Wejherowo dn. 25-02-2015r Notatka służbowa „AKCJA TROĆ” z przeprowadzonej kontroli i ochrony wód Społeczna Straż Rybacka Koła nr 80 Wejherowo-Miasto w składzie : 1- Elwart Adam – Kom. Pow. SSR d-ca patrolu 2- Gliwiński Piotr – SSR 3- Gliwiński Adrian – SSR przeprowadziła w dniu 25-02-2015r. kontrole wód : rzeki Redy, starorzecza rzeki Redy, kanału rzeki Redy, jeziora Orle, rzeki Cedron w godz. Od 7:10 do 14:20. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje: 1- skontrolowano ogółem wędkujących: 7 2- ...... więcej

SSR Koła nr 80 Wejherowo - Miasto

Aktualności | 2015-02-25 | Publikujący: Koło PZW nr 80 Wejherowo Miasto

Notatka służbowa „AKCJA TROĆ” z przeprowadzonej kontroli i ochrony wód - Społeczna Straż Rybacka Koła nr 80 Wejherowo-Miasto w składzie : 1 Kol.Elwart Adam-Kom.Pow.SSR d-ca patrolu 2 Kol. Gliwiński Piotr - SSR 3 Kol. Socha Wojciech – SSR 4 Kol. Grom Mirosław – SSR przeprowadziła w dniu 15-02-2015r. kontrole wód : rzeki Redy, starorzecza rzeki Redy, kanału rzeki Redy, jeziora Orle, rzeki Cedron w godz. Od 7:30 do 14.10. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje: 1- skontrolowano ogółem wędkujących: 6 2- udzielono ...... więcej

Stara Reda - zakaz wędkowania !!

Aktualności | 2015-02-18 | Publikujący: Koło PZW nr 80 Wejherowo Miasto

Uprzejmie przypominamy iż, od jazu Ulgi znajdującego się powyżej cementowni w Wejherowie do połączenia z kanałem Redy poniżej cementowni wędkowanie w Starej Redzie jest zabronione. W załączniku aktualny informator wód pstrąga i lipienia okręgu PZW w Gdańsku. Z poważaniem Zarząd Koła ... więcej

Informacja o podjętych uchwałach.

Aktualności | 2015-02-18 | Publikujący: Koło PZW nr 80 Wejherowo Miasto

Zgodnie z przyjętym postanowieniem z dnia 07.02.2015 członków Koła nr 80 Wejherowo – Miasto przekazujemy do wiadomości treść przyjętych uchwał: 1. Uchwała o upublicznieniu na stronie internetowej wszystkich podjętych przez Zarząd Koła uchwał w przeciągu 10 dni roboczych. 2. Uchwała o likwidacji telefonów służbowych po zakończeniu umowy, oraz zobligowanie osób przekraczających limit do opłaty z własnych środków. Z poważaniem Zarząd Koła ... więcej

Komisja Egzaminacyjna

Aktualności | 2015-02-18 | Publikujący: Koło PZW nr 80 Wejherowo Miasto

Egzamin na kartę wędkarską nie obejmuje znajomości Statutu Związku oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Uzyskanie karty wędkarskiej poprzedza egzamin ze znajomości: 1. Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami. ( w szczególności artykuły od 7 do 11). Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne ( w szczególności artykuł 194) 2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z ...... więcej

Zdjęcia z galerii