Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Dane kontaktowe

NAZWA:
Koło PZW Nr 41 Wilków "BAZALT"
WOJEWÓDZTWO:
dolnośląskie
MIEJSCOWOŚĆ:
Złotoryja
ADRES:
PGP BAZALT w Wilkowie skr.poczt. 34
KOD:
59-500
PREZES KOłA:
Jan Markiewicz
691358229
Z-CA PREZESA DS. GOSPODARKI RYBACKIEJ I OCHRONY WóD:
Zdzisław Mierzwa
728116394
Z-CA PREZESA DS. SPORTU I REKREACJI:
Zygmunt Marynowski
605564175
SKARBNIK KOłA:
Monika Śniegórska
SEKRETARZ KOłA:
Łukasz Łukasiewicz
534949880
GOSPODARZ KOłA:
Aleksander Bochanowski
726732166
RZECZNIK KOłA:
Robert Chodacz
663337194
PRZEWODNICZąCY KOMISJI REWIZYJNEJ:
Roman Zając
603568689
Z-CA PRZEWODNICZąCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ:
Tadeusz Bar
781176739
CZłONEK KOMISJI REWIZYJNEJ:
Jacek Stańczyk
530950670
PRZEWODNICZąCY SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Wiesław Łukasiewicz
768787888
Z-CA PRZEWODNICZąCEGO SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Zygmunt Szokalski
667275906
CZłONEK SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Jan Preis
785773832