Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW

Regulamin Łowiska licencyjnego Rogóżno

                                                                     REGULAMIN

                                                 ŁOWISKA LICENCYJNEGO  ROGÓŻNO

                                              utworzonego uchwałą nr 107/2006 przez

                                          Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

                                                                         w Lublinie

 

1.      Jezioro Rogóżno jest Łowiskiem licencyjnym Polskiego Związku Wędkarskiego - Zarząd Okręgu w Lublinie. Powierzchnia jeziora 57.1 ha. max głębokość 26.5 m. Jezioro położone jest w miejscowości Rogóżno, gm. Ludwin, pow. Łęczna, woj. lubelskie. Jezioro na podstawie umowy dzierżawione jest od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2.      Na mocy uchwały nr 93/2006 Zarządu Okręgu PZW w Lublinie, gospodarzem łowiska licencyjnego jest Koło PZW OSW Rogóżno. Gospodarz łowiska swoją bazę posiada w Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóżnie, położonym na północno wschodnim brzegu jeziora.

3.      Jezioro Rogóżno jako łowisko licencyjne typu mieszanego, udostępnione jest do wędkowania posiadaczom karty wędkarskiej po opłaceniu składki członkowskiej PZW i specjalnego zezwolenia na połów ryb w tym jeziorze. Niezrzeszeni w PZW mogą wędkować w jeziorze po opłaceniu podwójnego jednodniowego zezwolenia.

4.      Zezwolenia jednodniowe i sezonowe można nabyć w recepcji Ośrodka Sportów Wędkarskich w Rogóżnie.

5.      Połów ryb na łowisku licencyjnym Rogóżno może odbywać się z brzegu, pomostów, platform, oraz ze sprzętu pływającego do tego przystosowanego.

6.      Środki pływające udostępniane są wędkarzom w OSW Rogóżno  po wniesieniu  odpowiedniej  opłaty. Cennik opłat w recepcji OSW Rogóżno.

7.      Aby wynająć łódź do wędkowania należy:

 • mieć ukończone 18 lat
 • nie być pod wpływem alkoholu ani  środków odurzających
 • posiadać aktualne dokumenty  /karta wędkarska, zezwolenie/


8.      W trakcie wędkowania i po jego zakończeniu w łodzi należy utrzymać porządek.

9.      Istnieje możliwość cumowania łodzi prywatnych przy pomostach OSW Rogóżno. Łodzie te muszą być zarejestrowane, zacumowane w wyznaczonym miejscu a za ich cumowanie została wniesiona opłata roczna.

10.   Na łowisku Rogóżno, ze środków pływających można wędkować od świtu do zmierzchu oraz w porze nocnej po uzyskaniu specjalnego zezwolenia od gospodarza łowiska.

11.   Na łowisku Rogóżno, podczas wędkowania obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb  Polskiego Związku Wędkarskiego zaostrzony podniesieniem wymiaru ochronnego następujących gatunków ryb:

 • Okoń 18 cm
 • Szczupak 50 cm


12.   Wędkujący na łowisku licencyjnym Rogóżno jest zobowiązany do prowadzenia rejestru złowionych ryb.

13.   Zabrania się trwałego znakowania łowisk /bojki, pupy itd./ oraz bez zgody gospodarza łowiska budowy i modernizacji pomostów i platform.

14.   Na łowisku licencyjnym Rogóżno należy zachować czystość w czasie wędkowania i po jego zakończeniu.

15.   Jezioro  Rogóżno jest ostoją ciszy. W związku z powyższym na łowisku zabrania się:

 • korzystać z łodzi z napędem spalinowym z wyjątkiem akcji ratunkowych i kontrolnych prowadzonych przez uprawnione służby
 • hałasować
 • zachowywać się w sposób uciążliwy dla otoczenia


16.   Uprawnionymi do kontroli na łowisku  Rogóżno są:

 • Policja
 • Państwowa Straż Rybacka
 • Okręgowa i Społeczna Straż Rybacka
 • Gospodarz obiektu


17.   Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu powoduje:

 • utratę zezwolenia bez zwrotu kosztów jego nabycia
 • zatrzymanie sprzętu wędkarskiego do czasu wyjaśnienia okoliczności  wykroczenia
 • skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Sądy Koleżeńskie
 • skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Sądy Powszechne


18.   Regulamin został opracowany w oparciu o Ustawę o rybactwie śródlądowym, Ustawę o ochronie przyrody i regulaminach obowiązujących w PZW.

19.   Dodatkowe informacje na temat łowiska licencyjnego Rogóżno, które nie zostały ujęte w regulaminie można uzyskać w recepcji Ośrodka Sportów Wędkarskich w Rogóżnie.

 

Poleć znajomemu

Załączniki