Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym wchodzi w życie

Aktualności | 2010-11-04 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Informujemy, że Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym została opublikowana w dniu 27 października 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 200, Poz. 1322 i zgodnie z Art. 10. Ustawy wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Grzegorz Kidawski

Biuro ZG PZW

 

 


VI kadencja
Strona główna Sejmu


Tekst projektu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

( druk nr 3109 wpłynął 01-04-2010 )
 
  - projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

 
OPIS PROJEKTU:
  projekt dotyczy: nowych obowiązków w zakresie rybactwa śródlądowego: ochrony i odbudowy zasobów węgorza europejskiego, wykorzystania gatunków obcych rybi gatunków nie występujących miejscowo w chowie i hodowli oraz zbierania danych statystycznych w zakresie chowu i hodowli ryb
POSIEDZENIA KOMISJI Posiedzenia komisji nad projektem 
I CZYTANIE W KOMISJACH

skierowano : dnia 09-06-2010 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I czytanie odbyło się : 24-06-2010 
PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU

sprawozdanie komisji : druk nr 3219 z dn. 08-07-2010

sprawozdawca : Adam Krupa

wniosek komisji : załączony projekt ustawy 
II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU

pos. nr 71 dn. 22-07-2010

decyzja : skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

skierowano do : Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
PRACA W KOMISJACH PO II CZYTANIU

sprawozdanie komisji : druk nr 3219-A z dn. 23-07-2010

sprawozdawca : Adam Krupa

wniosek komisji : odrzucić poprawkę 
III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU

pos. nr 72 dn. 05-08-2010

temat głosowania : całość projektu ustawy

głosowanie : Elektroniczne

wynik głosowania : 403 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się (głos. nr 50)

decyzja : uchwalono

komentarz : poprawka

 
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 06-08-2010 
STANOWISKO SENATU

uchwała Senatu : druk nr 3340 z dn. 16-08-2010

wniósł poprawki

skierowano : dnia 17-08-2010 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
PRACA W KOMISJACH NAD STANOWISKIEM SENATU

sprawozdanie komisji : druk nr 3380 z dn. 21-09-2010

sprawozdawca : Adam Krupa

wniosek komisji : przyjąć poprawki 
ROZPATRYWANIE NA FORUM SEJMU STANOWISKA SENATU

pos. nr 74 dn. 24-09-2010

decyzja : przyjęto poprawki

 
Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 28-09-2010

  
UCHWALENIE Tekst ustawy w formacie html Tekst ustawy w formacie pdf

tytuł : o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
  ustawa została uchwalona na pos. nr 74 dn. 24-09-2010


 

Poleć znajomemu

Załączniki