Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Wzory zezwoleń na połów ryb na wodach użytkowanych przez PZW

Aktualności | 2010-11-02 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Nadzwyczajne posiedzenie ZG PZW, 29.10.2010 r.: wzory zezwoleń na połów ryb na wodach użytkowanych przez PZW

Kol Maciej Brudziński  wiceprezes ZG PZW ds ochrony i zagospodarowania wód

29 października br. w Domu Wędkarza w Warszawie na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się Zarząd Główny PZW. Posiedzenie, prowadzone przez kol. Eugeniusza Grabowskiego, prezesa ZG PZW, poprzedziło Prezydium ZG PZW, poświęcone wypracowaniu stanowiska co do sposobów oraz wzoru zezwoleń okresowych na amatorski połów ryb w związku z koniecznością reasumpcji uchwały ZG PZW nr 55 w części dotyczącej tego rodzaju zezwoleń, a także analizie sytuacji dotyczącej porozumień międzyokręgowych w świetle wymogów znowelizowanej ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przyjętego Uchwałą nr 55 ZG PZW wzoru zezwolenia na amatorski połów ryb. Członkowie Prez. ZG PZW uznali za niezbędne przyjęcie takiego systemu wydawania zezwoleń okresowych oraz wzoru takiego zezwolenia, który uszczelni system opłat przed możliwością fałszerstw zezwoleń oraz pozwoli utrzymać system dystrybucji zezwoleń zgodnie z zasadą ,,płaci się w miejscu połowu’’. Szczególnie wiele dyskusji wywołała możliwość przyjmowania opłat i wydawania zezwoleń przez Internet. W tym nurcie debaty uczestniczyli prezes spółki Rybobranie kol. Mariusz Drozdowski oraz kol. Robert Stabiński, dyr. Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach. Uznano, że systemy te będą nadal opracowywane z wykorzystaniem doświadczeń w okręgach, które podejmą się wdrożenia programów pilotażowych.

 

Na posiedzeniu ZG PZW kol. Eugeniusz Grabowski zaapelował do wszystkich prezesów ZO PZW o wykorzystanie nadchodzących zebrań sprawozdawczych do wyjaśnienia przyczyn oraz zasad obowiązywania nowych wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb, a także właściwe opracowanie nowych dokumentów zawierających niezbędne informacje o warunkach połowu w obwodach rybackich.

 

W dyskusji podtrzymano stanowisko Prez. ZG PZW zakładające, że zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb będą miały jednolity wzór, ale w przypadku wnoszenia opłat za zezwolenia 1 i 3-dniowe na konto bankowe uprawnionego do rybactwa dopuści się inne formy zezwoleń okresowych, których wzór określi Zarząd Okręgu PZW na podstawie stosownej uchwały, przy zachowaniu wymogów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym.

 

Po wymianie zdań dotyczącej wzorów zezwoleń i systemu dystrybucji znaczków składek okręgowych jednogłośnie uchylono uchwałę nr 55 z dnia 27.08.2010 r. oraz  przy 4. głosach wstrzymujących się przyjęto uchwałę nr 68 w sprawie wprowadzenia wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego (w załączeniu). W uchwale tej zmieniono także niezbędne druki obowiązujące na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.

 

Następnie odbyła się dyskusja na temat nowych uwarunkowań dla zawierania porozumień międzyokręgowych w świetle nowych zasad gospodarki rybackiej, a także nowych przepisów podatku VAT.

 

W sprawach różnych ZG PZW dokonał wyboru firmy audytorskiej do badania finansów Związku, a także dokonał scalenia funduszy celowych, z zachowaniem ich przeznaczenia,  na szczeblu ZG PZW. Wysłuchano także informacji wiceprezesa ZG PZW kol. Macieja Brudzińskiego na temat przebiegu prac zmierzających do znowelizowania RAPR.

 

Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy ZG PZW

 

Fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia