Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Debata o rybactwie w Sejmie z udziałem PZW

Aktualności | 2011-09-26 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Sali Kolumnowej Sejmu RP 23 września odbyła się konferencja  środowiska przedsiębiorców i organizacji rybackich zorganizowane przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych, na czele której stoi Mirosław Purzycki, prezes ZO PZW w Toruniu.  W konferencji uczestniczyła także liczna delegacja PZW na czele z kol. Eugeniuszem Grabowskim, prezesem ZG PZW. Konferencję poświęcono omówieniu osiągnięć i problemów poszczególnych sektorów rybactwa w Polsce po czteroletniej kadencji obecnych władz oraz na obecnym etapie realizacji Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013’’. Administrację rządową reprezentowali: wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Kazimierz Plocke, przedstawiciele resortu ochrony środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

W swoich wystąpieniach dotyczących tematyki konferencji dr inż. Zbigniew Karnicki z Morskiego Instytutu Rybackiego z Gdyni przedstawił zagadnienia racjonalnego zarządzania zasobami ryb Morza Bałtyckiego i potencjału rozwojowego rybołówstwa w Polsce; prof. dr hab. Bogusław Zdanowski, dr inż. Andrzej Lirski i dr Stanisław Robak z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie przedstawili referat ,,Akwakultura szansą dla rozwoju rybactwa w Polsce’’.

 

Następnie skupiono się na diagnozach i prognozach, w których swoje opinie zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych gałęzi sektora rybołówstwa, m.in. Marek Ferlin z Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu omówił praktyczne aspekty rozwoju akwakultury, Jacek Szomburg ze Zrzeszenia Rybaków Morskich z Ustki pokazał wyniki badan dotyczących aktualnej sytuacji rybołówstwa morskiego, a Jerzy Safader z Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb mówił o dalszych możliwościach rozwoju eksportu oraz problemach z wykorzystaniem środków unijnych przez ten sektor rybołówstwa. Wystąpił także dr Janusz Wrona z MRiRW, który przedstawił wyniki współdziałania ze środowiskiem rybackim w realizacji Programu Operacyjnego  oraz omówił wyzwania i plany stojące przed administracja rządową i sektorem rybackim w najbliższych latach.

 

W bardzo interesującej i wielowątkowej dyskusji wystąpili także przedstawiciele PZW. Kol. Maciej Brudziński, wiceprezes ZG ds. zagospodarowania i ochrony wód zaapelował o szybką nowelizację ustawy o rybactwie śródlądowym w zakresie przepisów dotyczących mandatowania za wykroczenia rybackie, kol. Stanisław Lisak, prezes ZO PZW w Gdańsku i przew. Komisji Morskiej ZG postulował o zrównanie warunków do uprawiania amatorskiego połowu ryb w strefie przybrzeżnej Bałtyku i w wodach śródlądowych, kol. Karol Szczeciński, przew. Komisji  ds. sportu morskiego ZG apelował o zniesienie limitów połowu dorsza w sportowych połowach na morzu.

 

Wiele mówiono o konieczności uporania się z plagą kormoranów oraz potrzeby zmian w prawie wodnym, co zapowiedział w dyskusji Leszek Karwowski, prezes KZGW.

 

Podsumowania dyskusji dokonał sekretarz stanu dr Kazimierz Plocke, który podkreślił, że obecny etap rozwoju rybactwa i rybołówstwa w Polsce stanowi pierwszy krok w realizacji wspólnej polityki rybackiej UE, która dzięki prezydencji Polski w UE obecnie jest doskonalona. Polska zgłosiła do niej postulaty uznania szprota za rybę konsumpcyjną a nie przemysłową, potrzeby  modyfikacji systemu europejskich funduszy rybackich oraz unormowania zasad etykietowania produktów rybackich.  Przykładem dla efektów, jakie można uzyskać jest realizacja programu zrównoważonej gospodarki węgorzowej, dzięki któremu już w tym roku zarybiono polskie wody 6 tonami materiału podchowanego. Podziękował także przedstawicielom wszystkich środowisk rybackich za dotychczasową współpracę i zapowiedział kontynuację dotychczasowej polityki w tym obszarze.

 

Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy ZG PZW

Poleć znajomemu

Zdjęcia