Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Rybactwo wymaga skoordynowanej pomocy

Aktualności | 2011-10-14 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W COS Spała, 13 10. zakończyła sie konferencja PZW ,,Rybacki użytkownik – kondycja polskiego rybactwa śródladowego, zagrożenia, uwagi i wnioski'. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele zwiazków wędkarskich z Czech, Niemiec DAV) i Węgier, a także liczni pracownicy naukowi związani z rybactwem, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, RZGW, komendanci wojewódzcy PSRzb., cłonkowie władz i pracownicy biur ZO PZW odpowiedzialni za gospodarkę rybacko-wędkarską w Związku.

 

W drugim dniu konferencji, która prowadzili profesorowie Ryszard Wojda i Tadeusz Penczak, wysłuchano prezentacji do następujących referatów: ,,Zmiany zachodzące w węgierskim rybactwie na skutek transformacji w prawie własnościowym i ich wpływ na dzisiejszy stan'.;- Józsa Vilmos, Węgierski Instytut Badawczy Rybactwa i Nawadniania;Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce. Perspektywy i obowiązki użytkownika rybackiego. – Stanisław Robak, Instytut Rybactwa Śródlądowego;Czy musimy zarybiać rybami wędrownymi? – Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Śródlądowego; Biomanipulacja szansą na poprawę efektywności działań ochronnych w gospodarce rybacko-wędkarskiej. – Tomasz Heese, Politechnika Koszalińska;Obce gatunki ryb w naszych wodach. Zagrożenia dla rodzimej ichtiofauny i konsekwencje dla rybactwa. – Andrzej Witkowski, Joanna Grabowska, Uniwersytet Wrocławski;Wpływ kormorana i innych zwierząt drapieżnych na stan i perspektywy krajowej ichtiofauny. – Tadeusz Krzywosz, Instytut Rybactwa Śródlądowego;Kormorany w Europie. Podejmowane działania. – Werner Steffens, Niemiecki Związek Wędkarski (DAV); Regulacja rzek a ichtiofauna - skutki i środki zaradcze. – Wiesław Wiśniewolski, Instytut Rybactwa Śródlądowego; Prezentacja bariery elektryczno-elektronicznej NEPTUN Piotr Augustyn, Procom System S.A; Ochrona zdrowia ryb oraz profilaktyka ogólna w akwakulturze - znaczenie dla środowiska naturalnego. – Andrzej K. Siwicki, Joanna Grudniewska, Instytut Rybactwa Śródlądowego; Przepisy weterynaryjne obowiązujące w UE dotyczące rybactwa śródlądowego. – Elżbieta Terech-Majewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Tempo naturalnej regeneracji ichtiofauny w Bzurze i Nerze, zniszczonej  przez utrzymujące się do początku lat 90. wody pozaklasowe. – Tadeusz Penczak, Rada Naukowa ZG PZW; Wielkość, wartość i skład gatunkowy połowów wędkarskich oraz ich relacje do połowów rybackich i zarybień w Gospodarstwie Rybackim PZW Suwałki, w latach 2006-2010.- Robert Stabiński, GR PZW Suwałki; Gospodarka zarybieniowa trocią wędrowną (Salmo trutta m. trutta) realizowana przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie w zlewni rzeki Iny na tle połowów wędkarskich w latach 1994 - 2010. – Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;Model dwu systemowej eksploatacji ryb na przykładzie rybackich i wędkarskich połowów leszcza w Zbiorniku Zegrzyńskim. – Paweł Buras, Instytut Rybactwa Śródlądowego;

 

Przedstawione referaty, a także zawarte w nich wnioski i postulaty, wywołały ożwioną i konstruktywną dyskusję, w której dominowało przekonanie, iż pilnym zadaniem całego środowiska rybackiego i ekologicznego jest uporanie się z plagą kormoranów, zagrożeniami wynikającymi dla rybactwa i migracji ryb z grodzenia i regulacji rzek, a także konieczności badania efektywności zarybień i lepszej, skuteczniejszej ochrony wód i rybostanów.

 

Podsumowania konferencji dokonali kol. kol. Maciej Brudziński, wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód oraz Eugeniusz Grabowski, prezes ZG. W swoich wystąpieniach podkreślili bogactwo materiałów i wniosków zawartych w materiałach konferencji, które będą wkrótce wydane drukiem, wysoki poziom merytoryczny przedstawionych referatów, a także duże zaangażowanie uczestników konferencji.

 

- Naszym zadaniem jest nie tylko stworzenie warunków do takiej debaty, ale także organizowanie skoordynowanych działań na rzecz wdrożenia w życie wniosków, które wspólnie wypracowaliśmy – podkreślił E. Grabowski.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW

 

fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.