Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Terminy i miejsca zawodów - rezerwacja łowisk na rok 2020

1,03

Odra Osobowice prawy brzeg powyżej mostu kolejowego

Krzyki

8,03

Leclerk – oficjalny trening przed zawodami feederowymi

Kapitanat

8,03

Odra powyżej Barek II do Rędzina

Sobótka

14-15.03

Toruńska

PLWS

15,03

Leclerk feeder

Kapitanat

21,03

Odra most milenijny

Kolejarz

22,03

Stradomia – prace porządkowe

Kapitanat

22,03

Leclerk feeder

Kapitanat

22,03

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

28,03

Boguszyce - sprzątanie

Boguszyce

27-29,03

Gosławice

Kleń Brzezina

29,03

Monopolowa

Krokodyl

29,03

Stradomia spławik

Kapitanat

29,03

Kanał elewatory w Oławie

Ślęza Żórawina

4-5,04

Leclerk

MPK

5,04

Barki I

Astra

5,04

Odra lewy brzeg poniżej Preżyc

Okoń Miękinia

5,04

Barycz Ryczeń

Góra Strumyk

5,04

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

5,04

Toruńska

Belona

5,04

Barki II prawa strona

Leśnica

5,04

Barki II cypel

Szafran

 

 

 

13,04

Żużlowców – oficjalny trening przed zawodami feederowymi

Kapitanat

18,04

Biały Kościół górny staw

Okoń Strzelin

18,04

Barki II prawa strona

Rekin

18,04

Topole

Burza

18,04

Boguszyce

Boguszyce

118,04

Staw Prusice

Prusice

17-19,04

Leśnica

Astra

17-19,04

Gosławice

Kleń Brzezina

19,04

Barki II prawa strona

Krzyki

19,04

Biały Kościół górny staw

Okoń Strzelin

19,04

Żużlowców feeder

Kapitanat

19,04

Kanał powodziowy prawy brzeg poniż mostów jagiellońskich

Odra

19,04

Toruńska

Krokodyl

19,04

Kanał powodziowy od hotelu gem

Fabryczna

19-20,04

Zawalna

Belona

25,04

Barki II lewa strona

Pafawag

25,04

Zawalna

Rekin

25,04

Biały Kościół górny staw od tarliska do harcówki

Strzelin

26,04

Staw w Ryczeniu

Góra Strumyk

26,04

Odra ujście Ślęzy

Astra

26,04

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

26,04

Gosławice

Kleń Brzezina

26,04

Zawalna

Leśnica

26,04

Toruńska spławik

Kapitanat

26,04

Zbytowa spinning

Kapitanat

26,04

Kozanów Odra lewy brzeg

Kozanów IV

26,04

Wilczków

Malczyce

26,04

Barki II cypel

Szafran

26,04

Odra Blizanowice

Ślęza Żórawina

26,04

Kanał Żeglugowy Gajków

Burza

1,05

Odra lewy brzeg poniżej Prężyc

Okoń Miękinia

2,05

Rozlewiska rz. Krynki w Cierpicach

Gromnik Przeworno

2-3,05

Kanał Powodziowy ul. Folwarczna prawy brzeg poniżej mostów Jagiellońskich

Trzebnica

1-3,05

Leśnica

Astra

3,05

Barycz Sławoszowice

Karaś Trzebnica

9,05

Bujwida

Pafawag

9,05

Barki II ujście do Odry

Kolejarz

9,05

Kanał Żeglugowy prawy brzeg poniżej mostów Jagiellońskich

Rekin

9,05

Pilczyce

Pilczyce

9,05

Barycz Sławoszowice

Prusice

9-10,05

Leclerk

MPK

9-10,05

Mietków od Borzygniewu do Domanic

Ślęza Żórawina

9-10.05

Toruńska – Mistrzostwa Okręgu Jeleniogórskiego

Okręg Jelenia Góra

10,05

Boguszyce spławik

Kapitanat

10,05

Wrocław kanał powodziowy i okolice spinning

Kapitanat

10,05

Leśnica

Astra

10,05

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

8-10,05

Gosławice

Kleń Brzezina

16,05

Odra prawy brzeg Rędzin od śluzy do barek II

Stare Miasto

16-17,05

Kręsko

Rokita

16-17,05

Boguszyce

Fishing 24

16-17,05

Kanał powodziowy prawa strona poniżej mostów Jagiellońskich

Politechnika

17,05

Kanał powodziowy od hotelu gem

Fabryczna

16-17,05

Toruńska – Mistrzostwa Okręgu weteranów

Kapitanat

17,05

Barki I

Astra

17,05

Stary Otok

Burza

17,05

Rędzin środek

Szafran

23,05

Kwisa, zb. Leśna Mistrzostwa Okręgu mucha

Kapitanat

23,05

Kanał Żeglugowy prawy brzeg poniżej mostów Jagiellońskich

Rekin

23,05

Odra Osobowice most kolejowy

Astra

23-24,05

Kozanów Odra lewy brzeg

Kozanów IV

23,05

Boguszyce

Boguszyce

24,05

Toruńska

Krzyki

24,05

Bujwida

Odra

24,05

Odra lewy brzeg poniżej Prężyc

Okoń Miękinia

24,05

Zawalna

Astra

24,05

Gosławice

Kleń Brzezina

30,05

Leclerk

Pafawag

30,05

      Leśnica

Astra

30,05

     Barki II prawa strona

Hutmen

30,05

Barki II cypel

Stare Miasto

30,05

Zawalna

Rosówka

30-31,05

     Rędzin

Krzyki FFK

30-31.05

Ścinawa Mistrzostwa Okręgu spinning

Kapitanat

31,05

Żużlowców

Kapitanat

31,05

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

31,05

Zatoka Biskupin

Belona

31,05

Wilczków

Malczyce

31,05

Leśnica

Leśnica

31,05

Zawalna

Szafran

6,06

Zawalna

Rekin

6,06

Odra most milenijny

Kolejarz

6,06

Odra Różanka

Pafawag

6,06

Rozlewiska rz. Krynki w Cierpicach

Gromnik Przeworno

6,06

Boguszyce

Fishing 24

6,06

Topole

Burza

6,06

Staw ul. Północna Wrocław

Stare Miasto

6-7,06

Odra od Utraty do Jeszkowic

Ślęza Żórawina

7,06

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

7,06

      Cegielnia

Odra

7,06

      Barki II prawa strona

Krzyki

7,06

Kanał powodziowy Bartoszowice

Astra

7,06

Biskupin Odra + kanały

Belona

7,06

Odra Rędzin prawy brzeg powyżej śluzy

Fabryczna

7,06

Boguszyce

Boguszyce

12-14,06

Wilczków

Malczyce

13-14,06

Zawalna

Odra

13-14,06

Opatowice

Sygnał

13,06

Pilczyce

Pilczyce

14,06

Bujwida

Krzyki

14,06

Biały Kościół górny staw dzień dziecka

Okoń Strzelin

14,06

Boguszyce

Fishing 24

14,06

Odra od mostu Trzebnickiego do mostów Osobowickich

Szafran

20,06

Rozlewiska rz. Krynki w Cierpicach

Gromnik Przeworno

20,06

Osobowice powyżej mostu kolejowego

Odra

20,06

Boguszyce

Boguszyce

20,06

Biały Kościół górny staw od tarliska do harcówki

Strzelin

20-21,06

Biały Kościół górny staw

Okoń Strzelin

20-21,06

Osobowice-Rędzin

Astra

21,06

Puchar Prezydenta Wrocławia

Kapitanat

21,06

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

21,06

Bajkał lewa strona

Burza

27,06

Zawalna

Rekin

27,06

Opatowice

Pafawag

27,06

Odra Osobowice most kolejowy

Astra

27,06

Bujwida

Sygnał

27-28.06

Leclerk

Belona

27-28,06

Gosławice

Kleń Brzezina

27-28,06

Rędzin środek

Szafran

28,06

Leśnica

Astra

28,06

Kozanów Odra lewy brzeg

Kozanów IV

28,06

Topole

Czarna Łacha

4-5,07

Gosławice

Okoń Miękinia

4-5,07

Odra od kanału łączącego Łachę Jelcz z Odra do jazu Ratowice

Jelcz-Laskowice

4-5,07

Kanał powodziowy prawy brzeg poniżej mostów Jagiellońskich

Fishing 24

4,07

Odra ujście Ślęzy

Hutmen

5,07

Staw Luboszyce

Góra Strumyk

4-5,07

Od Barek II do śluzy

Ślęza Żórawina

5,07

Kwisa (Jelenia Góra) spinning

Kapitanat

5,07

Wilczków

Malczyce

10-11,07

Barki II powyżej ujścia do Odry

Rekin

11,07

Pilczyce

Pilczyce

9-12.07

Nowaki (Opole) Karpiowe Mistrzostwa Okręgu

Kapitanat

12,07

Leśnica

Leśnica

18-19,07

Rędzin poniżej barek II

Politechnika

18-19.07

Osobowice

Sygnał

19,07

Oława spinning

Kapitanat

19,07

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

19,07

Kanał powodziowy ul. Baudoina

Belona

19,07

Leclerk

Fishing 24

25,07

Rozlewiska rz. Krynki w Cierpicach

Gromnik Przeworno

26,07

Leclerk

Belona

25-26,07

Gosławice

Kleń Brzezina

31,07-1,08

Odra Rędzin prawy brzeg powyżej śluzy

Fabryczna

1-2,08

Boguszyce

Karaś Trzebnica

2,08

Biały Kościół górny staw

Okoń Strzelin

2,08

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

8,08

Pilczyce

Pilczyce

8,08

Bujwida

Sygnał

8-9,08

Rędzin

Leśnica

9,08

Boguszyce

Boguszyce

9,08

Odra Ścinawa

Koło Świerzawa (Okręg Jelenia Góra)

8-9,08

Odra od kanału łączącego Łachę Jelcz z Odra do jazu Ratowice

Burza

15-16,08

Odra od kanału łączącego Łachę Jelcz z Odra do jazu Ratowice

Jelcz-Laskowice

15-16.08

Utrata

Krzyki FFK

15-16,08

Mietków aleja czereśniowa

Karaś Trzebnica

16,08

Lubiąż

Koło Świerzawa (Okręg Jelenia Góra)

22,08

Rozlewiska rz. Krynki w Cierpicach

Gromnik Przeworno

22,08

Biały Kościół górny staw od tarliska do harcówki

Strzelin

22-23,08

Biały Kościół górny staw (nocne)

Okoń Strzelin

22-23,08

Gosławice

Kleń Brzezina

22-23,08

Opatowice

Sygnał

21-23,08

Wilczków

Malczyce

23,08

Zawalna

Fishing 24

29,08

Odra Osobowice most kolejowy

Astra

29-30,08

Osobowice-Rędzin

Astra

28-30.08

Gosławice

Kleń Brzezina

30,08

Kanał powodziowy prawy brzeg ponizejmostów

Odra

30,08

Odra lewy brzeg poniżej Preżyc

Okoń Miękinia

30,08

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

30,08

Toruńska

Fishing 24

30,08

Zawalna

Szafran

5,09

Leclerk

Rosówka

5,09

Barki II ujście do Odry

Kolejarz

5,09

Leśnica

Astra

5,09

Odra ujście Ślęzy

Hutmen

5,09

Zawalna

Piechur

5-6,09

Mietków od zapory do francuza

Ślęza Żórawina

6,09

Wilczków

Malczyce

6,09

Odra Ratowice topole

Burza

6,09

Leclerk

Fabryczna

6,09

Barycz Sławoszowice

Karaś Trzebnica

5-6,09

Odra prawy brzeg powyżej Ratowic (od główek)

Krzyki - FFK

4-6,09

Gosławice

Kleń Brzezina

12,09

Toruńska

Pafawag

12,09

Zawalna

Rekin

12,09

Topole

Burza

12,09

Odra Osobowice most kolejowy

Astra

12,09

Biały Kościół górny staw od tarliska do harcówki

Strzelin

11-13,09

Cegielnia ul. Główna

Astra

13,09

Kamieniec Wrocławski spławik

Kapitanat

13,09

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

13,09

Gosławice

Kleń Brzezina

13,09

Odra od Czernicy do Jeszkowic

Czarna Łacha

13,09

Stradomia

Szafran

19,09

Barki II

MPK

19,09

Rozlewiska rz. Krynki w Cierpicach

Gromnik Przeworno

19,09

Odra most milenijny

Kolejarz

19,09

Pilczyce

Pilczyce

19,09

Boguszyce

Boguszyce

20,09

Ratowice spinning

Kapitanat

20,09

Rędzin – oficjalny trening przed zawodami feederowymi

Kapitanat

20,09

Zawalna

ROBINSON

20,09

Leclerk

Odra

20,09

Barki I

Astra

20,09

Toruńska

Belona

20,09

Kozanów Odra lewy brzeg

Kozanów IV

20,09

Leśnica

Leśnica

26,09

Zawalna

Pafawag

27,09

Rędzin feeder

Kapitanat

27,09

Odra lewy brzeg poniżej Preżyc

Okoń Miękinia

27,09

Rędzin pow. Barek II

Krzyki

27,09

Biały Kościół górny staw spinning młodzież

Okoń Strzelin

27,09

Łacha Jelcz

Jelcz-Laskowice

27,09

Biskupin Odra + zatoka

Belona

27,09

Odra na grobli przy kładce

Szafran

3,10

Opatowice

Sygnał

4,10

Odra ujście Ślęzy

Astra

4,10

Zawalna spławik

Kapitanat

4,10

Turawa (Opole) Mistrzostwa Okręgu Teamów

Kapitanat

4,10

Wilczków

Malczyce

4,10

Barki II cypel

Szafran

4,10

Odra Leclerk

Ślęza Żórawina

5-6,10

Kanał śluzy Brzeg Dolny

Rokita

9-11,10

Gosławice

Kleń Brzezina

10,10

Marciszów, Bóbr mucha

Kapitanat

11,10

Zawalna feeder

Kapitanat

10,10

Odra Popowice „murek”

Stare Miasto

11,10

Leclerk

Odra

11,10

Kanał powodziowy ul. Folwarczna

Fabryczna

8.11

Kanał powodziowy ul. Folwarczna

Fabryczna

15,11

Rędzin pow. Barek II

Krzyki

15,11

Leclerk

Fishing 24

18,10

Głoska spinning

Kapitanat

18,10

Barki II prawa strona

MPK

18,10

Odra lewy brzeg poniżej Preżyc

Okoń Miękinia

18,10

Kozanów Odra lewy brzeg

Kozanów IV

18,10

Gosławice

Kleń Brzezina

18,10

Czarna Łacha

Czarna Łacha

25,10

Zawalna feeder

Kapitanat

24,10

Opatowice

Stare Miasto

24-25,10

Topole

Politechnika

25,10

Biały Kościół górny staw

Okoń Strzelin

25,10

Toruńska

Belona

25,10

Kanał elewatory w Oławie

Ślęza Żórawina

8,11

Osobowice-Rędzin

Astra

11,11

Odra lewy brzeg poniżej Preżyc

Okoń Miękinia

15,11

Gosławice

Kleń Brzezina

KALENDARZ ZAWODÓW OKRĘGOWYCH, KÓŁ I KLUBÓW – 2020r.

 

 


W razie zauważenia błędów lub jakichkolwiek zmian terminów bądź miejsc proszę o kontakt mailowy: a.suchorab@pzw.wroclaw.pl

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin