Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

NOWY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB - OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2016 r.

Aktualności | 2015-07-15 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący do 31.12.2015 r. (w załączeniu)

 

Uchwała nr 67
Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących limitów połowu, wymiarów i okresów ochronnych ryb

Na podstawie § 30 p.11 i p.19 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala, co następuje:

1.    W Roz.VI ust.11 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb otrzymuje brzmienie:
„ 11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.” 

2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członek ZG PZW                Prezes ZG PZW
   /-/                                         /-/
           Jerzy Musiał                      Dionizy Ziemiecki

 


 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący od 01.01.2016 r. (w załączeniu)

 

 

 

Uchwała nr 74

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 28.03.2015 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb

 

Na podstawie § 30 p.11 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala się, co następuje:

 

1.             Zarząd Główny zatwierdza nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

 

2.             Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

 

 

                                                 Członek ZG PZW                Prezes ZG PZW
                                                            /-/                                         /-/
                                                     Jerzy Musiał                      Dionizy Ziemiecki

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin