Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Zarządzenia Dyrektora BZO nr 14 w sprawie ograniczeń w wydawaniu ryb w OZ Szczodre

Aktualności | 2020-10-16 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE nr 14/RS/2020

Dyrektora Biura Zarządu Okręgu we Wrocławiu

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie: zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników zatrudnionych w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Szczodrem oraz członków PZW w związku z wydawaniem ryb na potrzeby wód drobnych PZW oraz sprzedaży ryb dla innych podmiotów

Mając na względzie konieczność podjęcia stosownych działań związanych z aktualną sytuacją epidemiczną zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Osobom odbierającym rybę w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Szczodrem (zwanym dalej: „OZ PZW”) nakazuje się zasłonięcie ust i nosa (maseczka, chusta, przyłbica itp.).

2.      Osobom odbierającym rybę zabrania się poruszania się po terenie OZ PZW, za wyjątkiem strefy załadunku.

3.      Kierownik OZ PZW w Szczodrem zobowiązany jest do niezwłocznego oznaczenia terenu OZ PZW informacją o zakazie wstępu osób odbierających rybę na teren OZ PZW w Szczodrem – w tym do budynków Wylęgarni i Biura OZ PZW – za wyjątkiem strefy załadunku. Powyższa informacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby, która będzie zawiadamiana za pomocą środków porozumienia się na odległość o zamiarze odbioru ryb przez odbiorę.

4.      Nakazuję zachowanie dystansu społecznego wszystkim osobom przebywającym na terenie OZ PZW o odległości nie mniejszej niż 1,5 metra.

5.      Osoby odbierające rybę zobowiązane są stać za osobą obsługującą wagę.

6.      Zabrania się korzystania z pomocy osób odbierających rybę w załadunku
 i sortowaniu ryb przez pracowników OZ PZW.

7.      Mając na względzie zakaz określony w pkt 3 powyżej ustala się, że wszelkie dokumenty dla osób odbierających rybę będą dostarczane do strefy załadunku.

8.      Osobom odbierającym rybę zabrania się podróżowania autem przewożącym rybę wraz
z pracownikiem PZW.

9.      Zakazuje się przyjazdu do OZ PZW osobom, które mają jakiekolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia lub/i miały kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.

10.   Pracownicy podróżujący razem samochodem zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa (maseczka, chusta, przyłbica itp.) oraz do zachowania stosownego dystansu.

11.   Zobowiązuje się kierownika OZ PZW w Szczodrem do zapoznania wszystkich pracowników OZ PZW z aktualnymi ograniczeniami, nakazami i zakazami przewidzianymi dla strefy żółtej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 1758).

12.   Zobowiązuje się kierownika OZ PZW w Szczodrem do nadzorowania wykonywania przez osoby przebywające na terenie Ośrodka obowiązków określonych w niniejszym zarządzeniu oraz rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 powyżej.

13.   Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o pracownikach OZ PZW rozumie się przez to każdą osobę wykonującą swoje obowiązki na terenie OZ PZW bez względu na podstawę zatrudnienia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do czasu jego odwołania.

 

 

……………………..…………………………..

(Dyrektor Biura Zarządu Okręgu)

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin