Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

e-zezwolenia - aktualizacja

Aktualności | 2020-03-20 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Szanowni Koleżanki i Koledzy informujemy, iż nowo wstępujący wędkarze niezrzeszeni i przenoszący swoje czlonkowsktwo do naszego Okręgu Wrocławskiego mogą skorzystać z płatnosci poprzez e-zezwolenia. Wędkarze z Okręgów z którymi zawarte zostały porozumienia tzw. 50 % mogą już opłacić składki poprzez system e-zezwoleń. Koszt zezwolenia to 110 zł plus opłata 10 zł. Admin ... więcej

Staw "Kaczy" w miejscowości Szczodre

Aktualności | 2020-03-19 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Szanowni Wędkarze informujemy, iż zgodnie z zarządeniem Pełnomocnika ZG PZW nr 31 z dnia 18 marca 2020 r. od dnia 19 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r. na stawie "kaczym" w miejscowości Szczodre obowiązuje całkowity zakaz wędkowania. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Pełnomocnika ZG PZW nr 30 z dnia 18 marca 2020 r. gospodarzem stawu "kaczego" zostało koło PZW nr 79 Wir. Admin... więcej

Informacja dotycząca zdawania rejestrów z 2019 roku

Aktualności | 2020-03-19 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Szanowni Wędkarze, prosimy o nie wyrzucanie zezwoleń zawierających rejestr połowów z 2019 roku (żółta książeczka). Po ustabilizowaniu się sytuacji związanej z COVID-19 trzeba będzie udać się do swojego macierzystego koła i oddać rejestr połowów z 2019 roku. Admin... więcej

Zezwolenia dla wędkarzy spoza Wrocławia

Aktualności | 2020-03-19 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

W zawiązku z ograniczeniem ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 do odwołania wstrzymuje wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach Okręgu PZW we Wrocławiu dla wędkarzy z Okręgów strefy I i Poznania. Admin... więcej

Ważna informacja dla skarbników

Aktualności | 2020-03-19 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Szanowni skarbnicy w załączeniu pismo Dyrektora biura ZO w sprawie zakazu wydawania zezwoleń. Prosimy o zapoznanie się. Admin... więcej

Remont slipu w Mietkowie

Aktualności | 2020-03-17 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Szanowni Wędkarze, informujemy iż zakończony został remont slipu na Stanicy w Borzygniewie nad zbiornikiem zaporowym Mietków. Slip poza remontem został wydłużony dostosowując go do wahań poziomu wody. Zdecydowanie ułatwi to wodowanie środków pływających na naszej Stanicy. https://www.facebook.com/stanicapzwmietkow/posts/709147279825048 Admin... więcej

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu dotyczące przeciwdziałaniu COVID - 19. Ograniczenia

Aktualności | 2020-03-15 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE nr 3/RS/2020 DYREKTORA BIURA we Wrocławiu Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie mieszkańców i pracowników biura Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu, stanicy wędkarskiej w Borzygniewie oraz ośrodku zarybieniowym w Szczodre na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) zarządzam: niektórzy pracownicy przechodzą na ...... więcej

wytyczne dla działalności Społecznych Straży Rybackich

Aktualności | 2020-03-15 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Mając na celu zapobieganie i przeciwdziałanie zarażeniom COVID-19, poleca się strażnikom Społecznej Straży Rybackiej w Okręgu we Wrocławiu do końca kwietnia br. ograniczyć do niezbędnego minimum podejmowanie czynności kontrolnych wobec wędkarzy. W związku z powyższym zalecamy, aby: - kontrolę wędkarzy ograniczyć wyłącznie do przypadków co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia, - ukierunkować wysiłki na ujawnianie i zabezpieczanie sprzętu rybackiego służącego do nielegalnego połowu ryb, Admin... więcej

wytyczne dla skarbników oraz Zarządów kół w sprawie wydawania zezwoleń i sprzedaży znaków

Aktualności | 2020-03-15 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

W związku z wprowadzonym przez Polski Rząd stanem zagrożenia epidemiologicznego, celem zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniom COVID-19, apelujemy do wszystkich skarbników zarządów Kół Okręgu PZW we Wrocławiu o bezwzględne stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarządy Kół zobowiązuje się do wprowadzenia takich zasad obsługi wędkarzy, aby bezpośredni kontakt pomiędzy skarbnikiem, a wędkarzem był ograniczony do niezbędnego minimum (wzorem zasad obsługi interesantów wprowadzonych w urzędach, bankach i ...... więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – marzec 2020

Aktualności | 2020-03-14 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

14 marca 2020 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Józef Mazurkiewicz, Rzecznik Dyscyplinarny ZG PZW kol. Henryk Mach i Z-ca przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Antoni Chmura. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego kol. Teodor Rudnik. Po zgłoszeniu dodatkowych tematów, zatwierdzono przedstawiony przez Prezesa ZG porządek obrad. Sekretarz ZG – kol. Beata ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin