Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki 2019 - tabela świadczeń

TABELA

Składek wędkarskich na rok 2018 Okręgu PZW w Kaliszu

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Wartość w złotych

SKŁADKA CZŁONKOWSKA


a/ podstawowa

90,-

b/ składka ulgowa 50%

45,-


- członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW,


- młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)


- mężczyźni od 65 roku życia


- kobiety od 60 roku życia

c/ składka ulgowa 75%

22,-


- członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcem


- członkowie uczestnicy do lat 16

SKŁADKA OKRĘGOWA


a/ podstawowa

140,-

b/ składka ulgowa

80,-

 

 

 

 

 


- członkowie odznaczeni srebrną odznaka PZW


- młodzież szkolna i studenci w wieku16 - 24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)

- członkowie którzy ukończyli 70 lat


- członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW

     65,-

c/ uczestnik

25,-

Członkowie PZW powyżej 75 lat są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej na podstawie wpisu do legitymacji dokonanego przez Skarbnika Koła


Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód NIEPEŁNA

a)podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo – gruntową, spinningowa

b)ulgowa z brzegu i lodu metodą spławikowo – gruntową, spinningowa

 

130

75

Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód UZUPEŁNIAJĄCA

a)uzupełniająca do składki podstawowej niepełnej (obejmuje wszystkie metody z łodzi)

Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej do pełnej

10

WPISOWE


a/ członka zwyczajnego

25,-

b/ członka uczestnika

12,-

LEGITYMACJE


a/ członka zwyczajnego

5,-

b/ członka uczestnika (młodzież do lat 16 nie wnosi opłaty za legitymacje)

-

OPŁATA EGZAMINACYJNA


a/ członka zwyczajnego

20,-

b/ członka uczestnika (młodzież do lat 16 nie wnosi opłaty za egzamin)

-

Skłądka okresowa dla członka PZW z innego ogręgu – ZAWODY (1 dzień)

10,-

Odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcem są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymację członkowską przez Biuro Z.O. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego

System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalędarzowego tj. od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.


Składka okresowa dla członka PZW (który ma wykupioną składkę członkowską) za 1 dzień 30zł, 2 dni 45zł, 3 dni 75 zł.

Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców 1 dzień 50 zł, 3 dni 70 zł, 7 dni 110 zł,

Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców roczna 400 zł – pełna, 300 zł - niepełna

Opłata okresowa upoważnia do wędkowania tylko na wodach Okręgu, na których została wykupiona!!

UWAGA!!

OPŁATY OKRESOWE MOGĄ BYĆ WNOSZONE PRZEKAZAMI POCZTOWYMI NA KONTO:

Okręg PZW w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Nr konta WBK Ostrów Wlkp 34 1090 1160 0000 0000 1600 9528